Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz

Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz
3 minut 42 sekund

Odnawialne źródła energii w Polsce

Obecnie najwięcej energii produkowanej w Polsce pochodzi z paliw konwencjonalnych jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Zasoby węgla są znaczne, lecz 85% pokładów zlokalizowanych jest tak głęboko, że ich wydobycie jest nieopłacalne i niebezpieczne. Gaz i ropa pochodzą głównie z importu, jesteśmy zależni od zagranicznych dostaw i narzucanych cen. W miarę rozwoju gospodarczego i technologicznego zapotrzebowanie na energię rośnie, pozyskiwanie jej z paliw kopalnych jest nieuzasadnione ekonomicznie. Nie bez znaczenia pozostaje też aspekt ekologiczny. Odnawialne źródła energii stanowią ważny element zrównoważonego rozwoju, przynoszącym wymierne efekty ekonomiczno-ekologiczne.

Rozwój odnawialnych źródeł energii szansą dla Polski

Odchodzenie od paliw kopalnych na rzecz OZE, stało się już globalnym trendem. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii przyczynia się do oszczędzania naturalnych zasobów, a także poprawy stanu środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów. Polska ma jedną z najwyższych w Europie emisji dwutlenku węgla w stosunku do wyprodukowanej energii elektrycznej (1 kWh).

Emisja CO2 na 1 kWh wyprodukowanej energii (dane z dn. 12.07.2019)

emisja co2 energetyka polska

Źródło: electricitymap.org

Rozwój OZE to także zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, stabilizacja rynku energii oraz powstanie nowych miejsc pracy. 

Odnawialne źródła energii udział w Polsce

Według założeń unijnych alternatywne źródła energii mają w przyszłości stanowić istotny udział w bilansie energetycznym Europy. Celem UE jest uzyskanie 32% energii ze źródeł odnawialnych do 2032 r. w końcowym zużyciu energii brutto.  Każde państwo członkowskie ma jednak swój własny plan. Zgodnie z celami unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego, udział OZE w finalnej konsumpcji energii dla Polski do 2030 roku powinien wynieść 21%. Niespełnienie wymagań może wiązać się z potężnymi karami, które wg danych z raportu NIK mogą wynieść nawet 8 mld złotych rocznie.

Największy udział w polskim rynku OZE mają elektrownie wiatrowe, wodne i biomasa. Ale intensywny rozwój fotowoltaiki, zwłaszcza w sektorze mikroinstalacji może uczynić ją w najbliższym czasie drugą (po lądowej energetyce wiatrowej) technologią OZE w Polsce. 

Znaczny wzrost zainteresowania budową mikroinstalacji fotowoltaicznych ostatnich latach jest związany głównie z gwałtownym wzrostem cen energii elektrycznej i taryfami z których korzystają przedsiębiorcy. 

Przyszłość odnawialnych źródeł energii w Polsce

By zrealizować cel 32% udziału energii z OZE w 2032 roku konieczna jest całkowita transformacja polityki energetycznej kraju. Niestety na to się tak szybko nie zanosi. Realnym ratunkiem przed wysokimi karami jest budowa małych oraz mikro systemów fotowoltaicznych. Na szczęście OZE w Polsce cieszy się niesłabnącą popularnością.

Na koniec 2022 roku do sieci elektroenergetycznych było przyłączonych ponad 1,2 miliona mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej ponad 9,3 GW. Zdecydowanie dominującą technologią wśród nich są instalacje fotowoltaiczne, które stanowią 99% ogółu mikroinstalacji. Ponadto, wśród mikroinstalacji zdecydowanie przeważają te użytkowane przez prosumentów, które stanowią aż 96% ogółu mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach.

W 2022 roku mikroinstalacje wprowadziły do sieci dystrybucyjnych prawie 5,8 TWh energii, co oznacza wzrost o 109% w porównaniu do roku poprzedniego (2021). Można zauważyć, że rozwój sektora mikroinstalacji w Polsce jest bardzo dynamiczny.

Rys. 1. Przyrost liczby mikroinstalacji w latach 2018-2022 w podziale na instalacje prosumenckie i nie-prosumenckie

Źródło: URE

Rys. 2. Przyrost mocy zainstalowanej w mikoinstalacjach OZE w latach 2018-2022 ogółem (w GW)

 

Źródło: URE

W 2018 r. łączna moc zainstalowanych mikroinstalacji wyniosła 0,3 GW. Od tego czasu, tj. w przeciągu 5 lat, moc zainstalowana wzrosła do 9,3 GW!

Alternatywne źródła energii – korzyści

Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii zamiast paliw kopalnych jest najbardziej efektownym sposobem na ograniczenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych do atmosfery. Ich zastosowanie przynosi efekt ekologiczny zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także poprawy zaopatrzenia w prąd terenów słabiej zurbanizowanych. Dodatkowo oprócz ograniczenia emisji, stosowanie OZE pozwala na uregulowanie stosunków wodnych oraz zmniejszenie odpadów wytwarzanych w procesie przetwarzania konwencjonalnych surowców energetycznych.

Alternatywne źródła energii są:

  • tanie,
  • odnawialne,
  • ekologiczne,
  • łatwo dostępne.

Zainteresowany rozwiązaniami OZE dla swojego domu? Skontaktuj się z nami, a dobierzemy rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
Fotowoltaika dofinansowanie 2024 – jak uzyskać dotacje do instalacji OZE?
Fotowoltaika dofinansowanie 2024 – jak uzyskać dotacje do instalacji OZE?
Odnawialne źródła energii to najprostszy sposób na obniżenie rachunków za prąd i ochronę środowiska. Popularność fotowoltaiki rośnie z roku na rok. Do niedawna nieznana, dziś zasila tysiące polskich gospodarstw. Dużą zachętę dla...
Ceny energii elektrycznej w Polsce
Ceny energii elektrycznej w Polsce
Według ekspertów najbliższe lata upłyną pod znakiem drożejącego prądu. Podwyżki odczują wszystkie grupy odbiorców – od producenta, poprzez małego przedsiębiorcę, na gospodarstwach domowych kończąc. ...
Jaka moc instalacji fotowoltaicznej pokryje moje zapotrzebowanie?
Jaka moc instalacji fotowoltaicznej pokryje moje zapotrzebowanie?
Zanim przystąpimy do montażu instalacji fotowoltaicznej, najważniejszy jest właściwy dobór mocy systemu. W przypadku gospodarstw domowych moc fotowoltaiki powinna być dobrana tak, by wyprodukowana w ciągu roku energia nie przekraczała ro...
Ustawa o OZE – jakie wprowadza korzyści?
Ustawa o OZE – jakie wprowadza korzyści?
Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, jest zobowiązana do posiadania przepisów definiujących pojęcia i regulacje prawne z zakresu odnawialnych źródeł energii. Właśnie w tym celu stworzono ustawę o OZE, która porządkuje kwe...
Licznik prądu – jak go odczytać?
Licznik prądu – jak go odczytać?
Odczyt licznika energii polega na sprawdzeniu zużycia prądu przez gospodarstwo domowe i przekazaniu ich sprzedawcy prądu. Dane z licznika są...
Fotowoltaika – opinie na temat instalacji
Fotowoltaika – opinie na temat instalacji
Opinie na temat fotowoltaiki są na ogół bardzo pozytywne. Doceniają ją głównie posiadacze instalacji, którzy odczuli korzyści związane z inwestycją. Fotowoltaika jako odnawialne źródło energii ma dobre opinie nie tylko wśród oszcz...
Prosument w ustawie o OZE
Prosument w ustawie o OZE
Prosument w kontekście OZE to osoba, która zarówno produkuje jak i konsumuje energię elektryczną. W ostatnim czasie sporo się mówi o rozwoju energetyki prosumenckiej. Rząd wspiera rozwój energetyki odnawialnej podejmując szereg i...
zapytaj o ofertę
Columbus