Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz

Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz
2 minut 28 sekund

Mikroinstalacja fotowoltaiczna – definicja, opusty i udogodnienia

Mikroinstalacja to przydomowe źródło energii odnawialnej, czyli np. niewielka elektrownia słoneczna. Taka instalacja pokrywa potrzeby własne gospodarstwa domowego. Kiedy instalacja fotowoltaiczna zostaje uznana za mikroinstalację? Jak wyglądają opusty dla właścicieli? To wszystko określa ustawa o OZE.

Mikroinstalacja nowa definicja

Według obecnie obowiązującej wersji ustawy o odnawialnych źródłach energii,  mikroinstalacja to instalacja o łącznej zainstalowanej mocy nie większej niż 50 kW, która jest przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW.  Wcześniej moc nie mogła być większa niż 40 kW, a moc cieplna w skojarzeniu – 120 kW. Zmiana ta jest korzystna chociażby z faktu, że budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu czy na gruncie nie wymaga żadnego pozwolenia na budowę.

Jak wyglądają opusty dla mikroinstalacji fotowoltaicznych?

System opustów obowiązujący w Polsce polega na tzw. net-meteringu, który umożliwia rozliczenie wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci energii w ujęciu rocznym. To znaczy, że właściciel mikroinstalacji może wprowadzić do sieci nadwyżkę wyprodukowanej energii, a następnie ją odebrać. Dla przykładu – energia z mikroinstalacji fotowoltaicznej produkowana jest wyłącznie w dzień, niewykorzystana trafia do sieci, skąd wieczorem (gdy produkcja ustaje) możemy ją odzyskać.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna – ile energii odzyskam z sieci?

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) przewiduje, że nadwyżka wyprodukowanej energii może być magazynowana w sieci energetycznej przez okres 365 dni. Czyli od każdego okresu rozliczeniowego przez rok możemy odebrać naszą nadwyżkę. Właściciel mikroinstalacji może zużyć całą wyprodukowaną energię (najkorzystniejsza opcja) lub wprowadzić ją do sieci gdzie jest magazynowana i otrzymać opust.

W przypadku mikroinstalacji:

  • do 10 kW – opust wynosi 0,8 kWh za każdy 1 kWh wprowadzonej do sieci energii,
  • powyżej 10 kW – opust wynosi 0,7 kWh za każdy 1 kWh wprowadzonej do sieci energii.

Rozliczenie w przypadku firm do tej pory polegało na sprzedaży nadwyżki energii do Zakładu Energetycznego. Dlatego w tym przypadku najkorzystniejsza była instalacja zaprojektowana na około 30-40% zużycia rocznego, czyli taka która pokrywa dzienne zapotrzebowanie bez produkcji nadwyżek. Od września 2019, przedsiębiorcy mogą zostać prosumentami i również korzystać z systemu opustów.

Ustawa OZE – wsparcie dla właścicieli mikroinstalacji PV

Ustawa o odnawialnych źródłach energii przewiduje udogodnienia dla właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznej. Do najważniejszych z nich należą:

  • brak wymogu pozwolenia na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  • brak wymogu koncesji na produkcję energii elektrycznej,
  • brak opłaty przyłączeniowej do sieci oraz kosztów montażu licznika dwukierunkowego,
  • korzystne, stabilne opusty,
  • od 2019 roku koszty budowy mikroinstalacji mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania, dzięki temu fotowoltaika jest jeszcze bardziej opłacalną inwestycją,
  • ujednolicony podatek na fotowoltaikę – 8% (instalacja dla gospodarstw domowych i rolników, na dachu domu, budynku gospodarczym, czy instalacja na gruncie).

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
Jaka moc instalacji fotowoltaicznej pokryje moje zapotrzebowanie?
Jaka moc instalacji fotowoltaicznej pokryje moje zapotrzebowanie?
Zanim przystąpimy do montażu instalacji fotowoltaicznej, najważniejszy jest właściwy dobór mocy systemu. W przypadku gospodarstw domowych moc fotowoltaiki powinna być dobrana tak, by wyprodukowana w ciągu roku energia nie przekraczała ro...
Licznik prądu – jak go odczytać?
Licznik prądu – jak go odczytać?
Odczyt licznika energii polega na sprawdzeniu zużycia prądu przez gospodarstwo domowe i przekazaniu ich sprzedawcy prądu. Dane z licznika są...
Instalacja fotowoltaiczna – jak działa?
Instalacja fotowoltaiczna – jak działa?
Wszystkie urządzenia elektryczne w domu, czy firmie potrzebują energii, żeby działać. Prąd można pobierać z sieci energetycznej, ale można też produkować go samemu, dzięki własnej instalacji fotowoltaicznej. Z czego składa się i ja...
Ustawa o OZE – jakie wprowadza korzyści?
Ustawa o OZE – jakie wprowadza korzyści?
Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, jest zobowiązana do posiadania przepisów definiujących pojęcia i regulacje prawne z zakresu odnawialnych źródeł energii. Właśnie w tym celu stworzono ustawę o OZE, która porządkuje kwe...
Fotowoltaika – od czego zależy cena instalacji paneli fotowoltaicznych
Fotowoltaika – od czego zależy cena instalacji paneli fotowoltaicznych
Na cenę instalacji fotowoltaicznej składa się wiele czynników, między innymi moc systemu, rodzaj inwertera czy specyfika dachu. Bez analizy wszystkich elementów, nie można jednoznacznie stwierdzić ile będzie kosztować elektrownia słone...
Rachunek za prąd – jak zmieni się po zainstalowaniu fotowoltaiki?
Rachunek za prąd – jak zmieni się po zainstalowaniu fotowoltaiki?
Analiza rachunku za energię elektryczną może sprawić nie lada kłopot  – niezrozumiałe pozycje, kwoty i rozbudowane tabele składają się w jedno – kwotę do zapłaty. Ale czy zastanawiałeś się, za co konkretnie płacisz...
Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci – jak wygląda procedura
Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci – jak wygląda procedura
Procedurę przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej reguluje ustawa Prawo energetyczne. W przypadku elektrowni słonecznej od Columbus Energy nie musisz martwić się o podłączenie instalacji fotowoltaicznej do s...
zapytaj o ofertę
Columbus