Kariera Blog Relacje inwestorskie
PL

Mikroinstalacja fotowoltaiczna – definicja, opusty i udogodnienia


Mikroinstalacja to przydomowe źródło energii odnawialnej, czyli np. niewielka elektrownia słoneczna. Taka instalacja pokrywa potrzeby własne gospodarstwa domowego. Kiedy instalacja fotowoltaiczna zostaje uznana za mikroinstalację? Jak wyglądają opusty dla właścicieli? To wszystko określa ustawa o OZE.

Mikroinstalacja nowa definicja

Według obecnie obowiązującej wersji ustawy o odnawialnych źródłach energii,  mikroinstalacja to instalacja o łącznej zainstalowanej mocy nie większej niż 50 kW, która jest przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW.  Wcześniej moc nie mogła być większa niż 40 kW, a moc cieplna w skojarzeniu – 120 kW. Zmiana ta jest korzystna chociażby z faktu, że budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu czy na gruncie nie wymaga żadnego pozwolenia na budowę.

Jak wyglądają opusty dla mikroinstalacji fotowoltaicznych?

System opustów obowiązujący w Polsce polega na tzw. net-meteringu, który umożliwia rozliczenie wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci energii w ujęciu rocznym. To znaczy, że właściciel mikroinstalacji może wprowadzić do sieci nadwyżkę wyprodukowanej energii, a następnie ją odebrać. Dla przykładu – energia z mikroinstalacji fotowoltaicznej produkowana jest wyłącznie w dzień, niewykorzystana trafia do sieci, skąd wieczorem (gdy produkcja ustaje) możemy ją odzyskać.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna – ile energii odzyskam z sieci?

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) przewiduje, że nadwyżka wyprodukowanej energii może być magazynowana w sieci energetycznej przez okres 365 dni. Czyli od każdego okresu rozliczeniowego przez rok możemy odebrać naszą nadwyżkę. Właściciel mikroinstalacji może zużyć całą wyprodukowaną energię (najkorzystniejsza opcja) lub wprowadzić ją do sieci gdzie jest magazynowana i otrzymać opust.

W przypadku mikroinstalacji:

Rozliczenie w przypadku firm do tej pory polegało na sprzedaży nadwyżki energii do Zakładu Energetycznego. Dlatego w tym przypadku najkorzystniejsza była instalacja zaprojektowana na około 30-40% zużycia rocznego, czyli taka która pokrywa dzienne zapotrzebowanie bez produkcji nadwyżek. Od września 2019, przedsiębiorcy mogą zostać prosumentami i również korzystać z systemu opustów.

Ustawa OZE – wsparcie dla właścicieli mikroinstalacji PV

Ustawa o odnawialnych źródłach energii przewiduje udogodnienia dla właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznej. Do najważniejszych z nich należą:

Nie masz jeszcze fotowoltaiki? Zamów spotkanie z doradcą energetycznym

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego darmowego newslettera i bądź na bieżąco z nowościami.