2 minut 25 sekund

Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci – jak wygląda procedura

Procedurę przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej reguluje ustawa Prawo energetyczne. W przypadku elektrowni słonecznej od Columbus Energy nie musisz martwić się o podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci publicznej – wszystko zrobimy za Ciebie. Warto jednak wiedzieć jak wygląda cały proces w przypadku prosumenta czyli wytwórcy energii z mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Regulacja prawna w przypadku podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci

Podmiotem starającym się o przyłączenie mikroinstalacji, może być:

 • osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 • pozostałe podmioty prawa.

Ustawa Prawo energetyczne uwzględnia dwa tryby w przypadku przyłączenia mikroinstalacji do sieci:

 • przyłączenie na podstawie zgłoszenia,
 • przyłączenie poprzez złożenie wniosku do dystrybutora o określenie warunków przyłączenia (w przypadku, kiedy moc zainstalowana mikroinstalacji jest większa od mocy przyłączeniowej jego obiektu lub nieruchomość nie jest przyłączona do sieci).

Procedura podłączenia mikroinstalacji do sieci

Zgłoszenie należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowanym terminem przyłączenia mikroinstalacji. W dokumentacji powinny  się znaleźć:

 • schemat instalacji elektrycznej budynku z uwzględnieniem sposobu podłączenia mikroinstalacji,
 • specyfikacja techniczna dla instalacji fotowoltaicznej,
 • elektryczny schemat instalacji z wewnętrznym źródłem,
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wydruk z KRS lub z CEIDG,
 • pełnomocnictwo jeśli zgłoszenie składane jest w imieniu Zgłaszającego.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci powinien dodatkowo zawierać:

 • plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej, określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci,

Zgłaszający instalację otrzymuje od dystrybutora pisemne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia/wniosku oraz informacje o terminie przyłączenia mikroinstalacji. Termin jest zależny od możliwości dostosowania sieci do wprowadzania energii elektrycznej. Następnym etapem jest zatwierdzenie zgodności realizacji z dokumentacją i podpisanie umowy która reguluje dystrybucję i sprzedaż prądu. Po zawarciu umowy dystrybutor bezpłatnie wymienia licznik na dwukierunkowy – mierzący energię pobraną z sieci jak i energię oddaną do niej.

Instalator, a podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci

W przypadku ubiegania się o podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci, mikroinstalacja musi być wykonana przez uprawnionego instalatora, który posiada kwalifikacje pozwalające na montaż systemu fotowoltaicznego. Dzięki poprawnemu montażowi  instalacja może spełnić wymogi dotyczące bezpieczeństwa pracy instalacji zarówno w budynku jak i sieci elektroenergetycznej. Dodatkowo instalacja musi być zgodna z wymogami technicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w ustawie Prawo energetyczne. Instalator musi posiadać certyfikat potwierdzający jego kompetencje w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii. Osoba wykonująca prace przy instalacjach powinna mieć także świadectwo kwalifikacyjne w zakresie G1-E/D (uprawnienia elektryczne) lub uprawnienia budowlane (jeśli są wymagane) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
Jaka moc instalacji fotowoltaicznej pokryje moje zapotrzebowanie?
Jaka moc instalacji fotowoltaicznej pokryje moje zapotrzebowanie?
Zanim przystąpimy do montażu instalacji fotowoltaicznej, najważniejszy jest właściwy dobór mocy systemu. W przypadku gospodarstw domowych moc fotowoltaiki powinna być dobrana tak, by wyprodukowana w ciągu roku energia nie przekraczała ro...
Jak wygląda proces budowy farmy fotowoltaicznej?
Jak wygląda proces budowy farmy fotowoltaicznej?
Uruchomienie farmy fotowoltaicznej to spora i wymagająca inwestycja budowlana. Znalezienie odpowiedniej działki pod budowę farmy PV to pierwszy krok, następnie należy rozpocząć proces wypełniania niezbędnych wniosków i składani...
Fotowoltaika – od czego zależy cena instalacji paneli fotowoltaicznych
Fotowoltaika – od czego zależy cena instalacji paneli fotowoltaicznych
Na cenę instalacji fotowoltaicznej składa się wiele czynników, między innymi moc systemu, rodzaj inwertera czy specyfika dachu. Bez analizy wszystkich elementów, nie można jednoznacznie stwierdzić ile będzie kosztować elektrownia słone...
Licznik prądu – jak go odczytać?
Licznik prądu – jak go odczytać?
Odczyt licznika energii polega na sprawdzeniu zużycia prądu przez gospodarstwo domowe i przekazaniu ich sprzedawcy prądu. Dane z licznika są...
Instalacja fotowoltaiczna – jak działa?
Instalacja fotowoltaiczna – jak działa?
Wszystkie urządzenia elektryczne w domu, czy firmie potrzebują energii, żeby działać. Prąd można pobierać z sieci energetycznej, ale można też produkować go samemu, dzięki własnej instalacji fotowoltaicznej. Z czego składa się i ja...
Fotowoltaika – opinie na temat instalacji
Fotowoltaika – opinie na temat instalacji
Opinie na temat fotowoltaiki są na ogół bardzo pozytywne. Doceniają ją głównie posiadacze instalacji, którzy odczuli korzyści związane z inwestycją. Fotowoltaika jako odnawialne źródło energii ma dobre opinie nie tylko wśród oszcz...
Opłacalność fotowoltaiki w Polsce – liczba instalacji paneli fotowoltaicznych dynamicznie rośnie
Opłacalność fotowoltaiki w Polsce – liczba instalacji paneli fotowoltaicznych dynamicznie rośnie
Łączna moc wszystkich instalacji fotowoltaicznych w Polsce na koniec września 2020 wyniosła 3144,6 MW. To oznacza wzrost rok do roku o 278%. Można powiedzieć, że to dobry wynik, ale wiemy, że może być jeszcze lepszy! Opłacalność fo...
zapytaj o ofertę
Columbus