Jak odczytywać licznik prądu?

Autor: Sylwia Lewkowicz

5 minut czytania

jak odczytać licznik prądu

Odczyt licznika energii polega na sprawdzeniu zużycia prądu przez gospodarstwo domowe i przekazaniu ich sprzedawcy prądu. Dane z licznika są podstawą do rozliczenia zużycia energii. Jak prawidłowo odczytać licznik standardowy i dwukierunkowy? 

Licznik prądu 

Licznik prądu w domu jest miernikiem, dzięki któremu można określić, ile energii zużywa odbiorca. Na podstawie odczytu licznika sprzedawca energii wystawia rachunek za dany okres rozliczeniowy. Obecnie korzysta się z kilku rodzajów liczników – starsze modele indukcyjne, nowsze elektryczne, a także liczniki dwukierunkowe, przeznaczone dla wytwórców energii z OZE. Najnowocześniejsze, inteligentne liczniki pozwalają sprzedawcy energii zdalnie pobrać stan licznika, dzięki czemu odbiorca nie musi przekazywać informacji o swoim zużyciu do firmy energetycznej. 

Licznik dwukierunkowy – dla kogo?

Dwukierunkowy licznik energii czynnej przystosowany jest do pomiaru energii pobranej z sieci i oddanej do sieci. Ten typ licznika stosowany jest w przypadku gdy odbiorca energii jest jednocześnie jej wytwórcą. Licznik dwukierunkowy stosowany jest najczęściej dla właścicieli mikroinstalacji lub małych instalacji. 

Wymiana licznika na dwukierunkowy

Wymiana licznika na dwukierunkowy jest obowiązkowa od uruchomienia instalacji, należy do obowiązków operatora sieci i jest bezpłatna. By otrzymać nowe urządzenie należy wypełnić wniosek zgłoszeniowy, przygotować dokumentację urządzeń, w tym szkic sytuacyjny i schemat jednokreskowy instalacji. Columbus Energy w ramach kompleksowej usługi instalacji systemu fotowoltaicznego, wykonuje zgłoszenie za Klienta. Zakład energetyczny ma obowiązek w ciągu 30 dni wymienić licznik jednokierunkowy na dwukierunkowy.

Dlaczego jest to takie ważne? Gdyby instalacja została uruchomiona ze standardowym licznikiem, nadwyżki energii wysyłane do sieci zarejestrowane byłyby jako energia pobrana, co w efekcie skutkowałoby wysokim rachunkiem.

Rozliczenie rzeczywiste i prognozowane

W przypadku rozliczenia rzeczywistego odbiorca co miesiąc lub kwartał podaje szczegółowe dane w oparciu o które wystawiana jest faktura. Zaletą tego rozwiązania jest to, że płatności dokonuje się za rzeczywiste zużycie, łatwiej też kontrolować wysokość rachunków.

Innym sposobem rozliczenia z zakładem energetycznym jest rachunek prognozowany.  W tym przypadku faktury wystawiane są w oparciu o prognozę zużycia, która jest tworzona na podstawie rachunków z poprzednich miesięcy. Taka analiza może spowodować, że na koncie wystąpi nadpłata albo niedopłata. 

Jak odczytać licznik prądu?

Liczniki oprócz aktualnego wskazania licznika pokazują również dodatkowe informacje: datę, godzinę oraz aktualną taryfę prądu o której informują kody OBIS. 

licznik prądu kod obis

Kody OBIS

W przypadku korzystania z taryf jednostrefowych (G11, C11, C21):

 • kod 1.8.0 – całkowite zużycie, czyli ilość energii elektrycznej pobranej z sieci w kWh,
 • kod 2.8.0 – ilość energii elektrycznej oddanej do sieci w kWh (w przypadku licznika dwukierunkowego).

W przypadku z korzystania z taryf wielostrefowych (G12, G12w, C12a, C12b, C22 a, C22b, C23)

 • kod 1.8.0 – całkowite zużycie energii (suma stref) w kWh,
 • kod 1.8.1 – zużycie prądu w strefie I w kWh,
 • kod 1.8.2 – zużycie prądu w strefie II w kWh,
 • kod 1.2.3. – zużycie prądu w strefie III w kWh,
 • 2.8.0. – całkowita ilość energii oddanej do sieci (suma stref) w kWh,
 • 2.8.1 – ilość energii oddanej do sieci w strefie I w kWh,
 • 2.8.2 – ilość energii oddanej do sieci w strefie II w kWh,
 • 2.8.3 – ilość energii oddanej do sieci w strefie III w kWh,

Jak podać stan licznika energii?

Jeśli rozliczamy się w sposób rzeczywisty i nie mamy inteligentnego licznika, musimy sami przekazać informację do naszego sprzedawcy energii. Przekazując stan licznika należy pamiętać o:

 • podaniu stanu licznika w pełnych kWh, 
 • jeśli korzystamy z taryf wielostrefowych należy podać stany licznika dla każdej ze stref,
 • zaokrągleniu wartości do pełnej liczby – bez zer z przodu i miejsc po przecinku,

Stan licznika po zaokrągleniu – 71 kWh.

Na co uważać, dokonując odczytu licznika energii elektrycznej?

Ważne by przekazać dokładne dane, zgodne ze stanem faktycznym, w pełnych kilowatogodzinach. Ważne jest też by nie uszkodzić plomby na zabezpieczeniu przedlicznikowym. Jeśli zauważymy brak albo uszkodzenie plomby, należy niezwłocznie skontaktować się z firmą energetyczną, która dokona naprawy.  

Awaria licznika prądu

Na podstawie pomiarów dokonywanych przez licznik prądu wyliczane są rachunki za energię elektryczną. Ważne jest więc by działał poprawnie, jednak jak każde urządzenie, również i licznik może ulec awarii. Oto co powinno nas zaniepokoić:

 • wyższe niż dotychczas faktury za prąd bez przyczyny,
 • jeśli przy liczniku indukcyjnym tarcza kręci się zbyt szybko, nie kręci się lub kręci do tyłu,
 • świeci się dioda awarii,
 • za szybko nalicza kWh.

W przypadku nieprawidłowego działania należy skontaktować się z dostawcą energii, który powinien zareagować na wniosek w przeciągu 14 dni. W przypadku nieprawidłowości koszt kontroli jest poniesiony przez dostawce, jeśli jednak licznik działa prawidłowa, odbiorca może zostać obciążony kosztem kontroli.

Licznik prądu a zmiana sprzedawcy

Licznik prądu jest własnością dostawcy energii elektrycznej, a nie sprzedawcy. Zmiana sprzedawcy prądu nie wiąże się więc z koniecznością wymiany licznika w domu czy mieszkaniu.

udostępnij artykuł dalej .

podobne artykuły