Opłata mocowa - jak będą wyglądać ceny prądu w 2021 roku?

24/11/2020

Autor: Sylwia Lewkowicz

4 minuty czytania

opłata mocowa

Od 2021 roku na naszych rachunkach za dystrybucję energii elektrycznej pojawi się dodatkowa pozycja – opłata mocowa. Wynika ona z wprowadzenia Rynku Mocy, który ma zapewnić stałe dostawy prądu, a także zwiększyć stabilność cen energii i bezpieczeństwo energetyczne. Jak wysokość opłaty mocowej wpłynie na wysokość rachunku?

Opłata mocowa ma zapewnić stałe dostawy prądu, dzięki czemu, jak wskazuje Urząd Regulacji Energetyki, zwiększy się bezpieczeństwo energetyczne. Z wprowadzonej opłaty ma być sfinansowane budowanie nowych elektrowni, a także modernizacja tych, które już istnieją. Opłata ma służyć również zapewnieniu gotowości elektrowni do pracy, czyli gwarancję dostarczenia energii w razie wystąpienia problemów.

Od czego zależna jest cena prądu?

Wysokość rachunku za energię elektryczną to składowa kilku opłat, z których nie wszystkie zależą od sprzedawcy prądu. Na całkowitą wysokość rachunku za energię składają się:

 • koszt zakupu energii elektrycznej,
 • koszty przesyłowe,
 • podatek VAT,
 • akcyza,
 • koszty własne ponoszone przez dystrybutora,
 • marża dystrybutora,
 • podatki oraz inne opłaty lokalne.

Wysokość rachunków może zależeć również od taryfy prądu, jaką wybierzemy: G11, która jest najpopularniejszą w Polsce, lub z podziałem na różne stawki, jak jest w przypadku tarfy G12 i G13.

opłata mocowa

Kogo dotyczy opłata mocowa?

Kwota zostanie doliczona do całości rachunków za prąd, które pokrywa odbiorca końcowy energii, czyli każda jednostka korzystająca z prądu i pobierająca energię elektryczną. W praktyce oznacza to, że opłata zostanie nałożona zarówno na gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa.
Opłatą mocową zostaną objęci również właściciele fotowoltaiki.

Opłata mocowa – o ile więcej zapłacimy?

Wysokość opłaty mocowej będzie uzależniona od rocznego zużycia energii elektrycznej. Rachunek jest więc prosty, im więcej energii będziemy zużywać, tym wyższa będzie kwota, jaką zapłacimy za opłatę mocową.

Pod względem wysokości opłaty mocowej ustawa różnicuje gospodarstwa domowe na cztery grupy. Gospodarstwa zużywające:

 • poniżej 0,5 MWh rocznie zapłacą 1,87 zł miesięcznie,
 • 0,5 do 1,2 MWh rocznie zapłacą 4,48 zł miesięcznie,
 • 1,2-2,8 MWh rocznie opłata wyniesie 7,47 zł miesięcznie,
 • ponad 2,8 MWh rocznie – 10,46 zł miesięcznie

Za opłatę mocową możemy zapłacić od 22,40 zł aż do 125,52 zł rocznie. Oczywiście, im zużycie będzie większe, tym wyższa kwota zostanie naliczona.

Z kolei inni niż gospodarstwa domowe jak np. przedsiębiorcy zapłacą 0,0762 zł za każdą kWh pobraną w godzinach między 7 a 22 w dniach roboczych.

Instalacja fotowoltaiczna a opłata mocowa – jak rozliczany jest prosument?

Posiadając instalację fotowoltaiczną można w znacznym stopniu ograniczyć pobór prądu z sieci energetycznej. Panele fotowoltaiczne produkują energię, która w pierwszej kolejności trafia do danego domu lub firmy. Powstałe nadwyżki prądu przesyłane są do sieci energetycznej, skąd zostają pobierane w okresach mniejszej produkcji energii (w nocy lub jesienią i zimą). Rozliczenie dokonywane jest w ciągu 12 miesięcy.

Opłata mocowa dla właściciela fotowoltaiki

Prosument ponosi opłatę mocową jako stałą opłatę miesięczną. Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) dokonuje rozliczenia na podstawie
ilości energii pobranej z sieci
za okres 12 miesięcy od ostatniego odczytu lub jeżeli odbiorca jest przyłączony do sieci krócej, od daty przyłączenia.

W przypadku dużego zużycia, opłata mocowa bez fotowoltaiki mogłaby znacząco podnieść rachunek za energię elektryczną. Co więcej cena fotowoltaiki po uwzględnieniu dodatkowej opłaty, może się więc zwrócić jeszcze szybciej.

Fotowoltaika na przedsiębiorstwie a opłata mocowa

Przedsiębiorcy posiadający odnawialne źródło energii jak np. fotowoltaika, posiadają licznik zdalnego odczytu. Na podstawie danych z licznika, określna jest ilość energii pobranej z sieci w godzinach szczytowego zapotrzebowania na moc w dni robocze i obliczana jest opłata mocowa. Godziny szczytowe są to wybrane godziny w trakcie dni roboczych od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w których następuje największe zapotrzebowanie na energię elektryczną. W 2021 roku
godziny szczytowe zostały wyznaczone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki od 07:00 do 22:00. Zgodnie z cennikiem przedsiębiorcy zapłacą 0,0762 zł za każdą kWh pobraną w godzinach między 7:00 a 22:00 w dniach roboczych.

udostępnij artykuł dalej .

Poznaj szczegóły oferty

Czym jesteś zainteresowany?

Zaznacz przynajmniej jedną opcję

Podaj swoje dane:

Czytaj więcej

Czytaj więcej