Mój Prąd 6.0 od 2 września – nie przegap szansy na dofinansowanie!

Zobacz

Mój Prąd 6.0 od 2 września – nie przegap szansy na dofinansowanie!

Zobacz
3 minut 39 sekund

Prosument w ustawie o OZE

Prosument w kontekście OZE to osoba, która zarówno produkuje jak i konsumuje energię elektryczną. W ostatnim czasie sporo się mówi o rozwoju energetyki prosumenckiej. Rząd wspiera rozwój energetyki odnawialnej podejmując szereg inicjatyw jak np. nowelizacja ustawy OZE, wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej czy programu „Mój Prąd”, którego głównym  celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych w naszym kraju. 

Prosument w rozumieniu ustawy OZE

W myśl ustawy o odnawialnych źródłach energii przez prosumenta rozumie się podmiot, który:

 • produkuje energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, na własne potrzeby w mikroinstalacji (do 50 kW),
 • jest odbiorcą końcowym,
 • wytwarzanie energii elektrycznej nie stanowi dla niego przeważającej działalności gospodarczej.

prosument

Kto może być prosumentem?

Nowelizacja ustawy o OZE, która została wprowadzona pod koniec września 2019 roku wprowadziła kluczową zmianę. Według nowej definicji prosumenta energii odnawialnej, mogą nimi zostać również przedsiębiorcy, dla których wytwarzanie energii nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej. Dzięki czemu przedsiębiorcy eksploatujący własne mikroinstalacje mogą rozliczać nadwyżki nieskonsumowanej energii w systemie opustów.

Prosumentem mogą zostać:

 • gospodarstwa domowe,
 • przedsiębiorcy,
 • osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, rybackie, sadownicze, hodowcy,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • nadleśnictwa,
 • związki sportowe,
 • fundacje i stowarzyszenia.

Przedsiębiorcy, którzy dotychczas odsprzedawali wyprodukowaną energię, by stać się prosumentem powinni rozwiązać umowę sprzedaży nadwyżek energii i zawrzeć umowę kompleksową.

W jaki sposób prosument może wytwarzać energię elektryczną na swoje potrzeby? Pierwszym źródłem czystej i darmowej energii może być słońce.  Prosumentem może być także osoba wytwarzająca energię z wiatru, biomasy czy biogazu.

Prosument – rozliczene energii

Prosumenci energii odnawialnej mogą zużyć całą wyprodukowaną energię co jest najkorzystniejszą opcją lub wprowadzić ją do sieci gdzie jest magazynowana i otrzymać opust.

W przypadku mikroinstalacji:

 • do 10 kW – opust wynosi 0,8 kWh za każdy 1 kWh wprowadzonej do sieci energii,
 • powyżej 10 kW – opust wynosi 0,7 kWh za każdy 1 kWh wprowadzonej do sieci energii.

Prosument i tzw. pakiet prosumencki

Pakiet prosumencki oprócz rozszerzenia definicji o przedsiębiorców obejmuje także:

 • wydłużenie cykli rozliczeniowych, co pozwoli na korzystanie z wyprodukowanej przez siebie energii w okresach niższej produkcji,
 • rezygnację z obowiązku przygotowania projektu budowlanego dla instalacji do 6,5 kW mocy,
 • możliwość budowy mikroinstalacji na terenach, które w planach miejscowych mają przeznaczenie inne niż produkcyjne,
 • rozszerzenie katalogu prosumentów o spółdzielnie energetyczne –  mogą one zrzeszać do 1000 członków nawet z 3 sąsiadujących ze sobą gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich. Maksymalna  sumaryczna moc elektryczna zainstalowanych instalacji może wynosić do 10 MW (do 30 MW w przypadku wytwarzania ciepła oraz wydajność do 40 mln m3 w przypadku wytwarzania biogazu). Spółdzielnie mogą rozliczać się w systemie opustów ze współczynnikiem bilansu na poziomie 1 : 0,6.

Prosument – jakie ma korzyści?

Prosument korzyści

Prosument, który posiada na dachu instalację fotowoltaiczną produkuje prąd z odnawialnych źródeł energii jak promieniowanie słoneczne. To darmowa i przyjazna środowisku energia elektryczna, która pozwala znacząco obniżyć rachunki za energię, a także szkodliwy wpływ na otoczenie. Najważniejsze korzyści bycia prosumentem to:

  • niezależność od podwyżek cen prądu – ceny prądu są zależne od wielu czynników, jednak z roku na rok koszty energii elektrycznej są coraz wyższe, i według prognoz, tendencja ma być wzrostowa. Rok 2020 to podwyżki cen prądu o około 12 % w stosunku do 2019. Inwestycja w instalacje odnawialnych źródła energii jak fotowoltaika, sprawia, że nie musimy się obawiać o ceny prądu, gdyż produkujemy go sami z niewyczerpywanych, darmowych źródeł.
  • ograniczenie ingerencji w środowisko naturalne – energia pozyskiwana z odnawialnych źródeł, w przeciwieństwie do pozyskiwanej kopalin nie powoduje emisji szkodliwych związków, ani także wyczerpywania naturalnych zasobów.
  • dobra inwestycja – inwestycja w instalację fotowoltaiczną szybko się zwraca, szacunkowo jest to około 7 lat jednak biorąc pod uwagę podwyżki cen prądu, może być to jeszcze krótszy okres. Efektywność instalacji po 30 latach nadal jest na bardzo wysokim poziomie, więc jest to inwestycja na lata, z której mogą korzystać przyszłe pokolenia.

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
Licznik prądu – jak go odczytać?
Licznik prądu – jak go odczytać?
Odczyt licznika energii polega na sprawdzeniu zużycia prądu przez gospodarstwo domowe i przekazaniu ich sprzedawcy prądu. Dane z licznika są...
Ustawa o OZE – jakie wprowadza korzyści?
Ustawa o OZE – jakie wprowadza korzyści?
Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, jest zobowiązana do posiadania przepisów definiujących pojęcia i regulacje prawne z zakresu odnawialnych źródeł energii. Właśnie w tym celu stworzono ustawę o OZE, która porządkuje kwe...
Jaka moc instalacji fotowoltaicznej pokryje moje zapotrzebowanie?
Jaka moc instalacji fotowoltaicznej pokryje moje zapotrzebowanie?
Zanim przystąpimy do montażu instalacji fotowoltaicznej, najważniejszy jest właściwy dobór mocy systemu. W przypadku gospodarstw domowych moc fotowoltaiki powinna być dobrana tak, by wyprodukowana w ciągu roku energia nie przekraczała ro...
Odnawialne źródła energii w Polsce
Odnawialne źródła energii w Polsce
Obecnie najwięcej energii produkowanej w Polsce pochodzi z paliw konwencjonalnych jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Zasoby węgla są znaczne, lecz 85% pokładów zlokalizowanych jest tak głęboko, że ich wydobycie j...
Net metering czyli jak działa system opustów
Net metering czyli jak działa system opustów
Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) przewiduje, że nadwyżka wyprodukowanej energii może być magazynowana w sieci energetycznej, a następnie odebrana w okresach niższej produkcji. System net meteringu jest wsparciem oferowanym pr...
Instalacja fotowoltaiczna – jak działa?
Instalacja fotowoltaiczna – jak działa?
Wszystkie urządzenia elektryczne w domu, czy firmie potrzebują energii, żeby działać. Prąd można pobierać z sieci energetycznej, ale można też produkować go samemu, dzięki własnej instalacji fotowoltaicznej. Z czego składa się i ja...
Fotowoltaika – opinie na temat instalacji
Fotowoltaika – opinie na temat instalacji
Opinie na temat fotowoltaiki są na ogół bardzo pozytywne. Doceniają ją głównie posiadacze instalacji, którzy odczuli korzyści związane z inwestycją. Fotowoltaika jako odnawialne źródło energii ma dobre opinie nie tylko wśród oszcz...
zapytaj o ofertę
Columbus