4 minut 48 sekund

Ciepłe Mieszkanie 2024 – kto może skorzystać z dofinansowania?

Ciepłe Mieszkanie 2024 – kto może skorzystać z dofinansowania? Columbus Energy Anna Piechota Artykuły o fotowoltaice, Artykuły o pompach ciepła
Ocena 5
5 (2)
5
2
5

29 września 2023 r. ruszył nabór wniosków dla gmin do drugiej edycji programu Ciepłe Mieszkanie, stworzonego z myślą o właścicielach lokali mieszkalnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, którzy chcą przeprowadzić prace termomodernizacyjne. Budżet programu wynosi 1,75 mld zł, a okres kwalifikowalności kosztów potrwa do 31.12.2025 r. Przyznane środki będą wypłacane rok dłużej, do 31.12.2026 r.

Dla kogo program Ciepłe Mieszkanie?

Od 2018 roku w Polsce funkcjonuje program Czyste Powietrze, skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych zainteresowanych wymianą kopciuchów i poprawą efektywności energetycznej swoich budynków. Jego uzupełnieniem jest zapoczątkowany w 2022 r. program Ciepłe Mieszkanie, który ma wspierać termomodernizację mieszkań w budynkach wielorodzinnych. O dotację w jego ramach mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne,
 • właściciele mieszkań w wielorodzinnych budynkach,
 • najemcy mieszkań komunalnych,
 • wspólnoty posiadające od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

W przeciwieństwie do Czystego Powietrza, w Ciepłym Mieszkaniu wnioskodawcy nie składają dokumentów bezpośrednio do operatorów programu, czyli Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Gminy pełnią rolę pośredników między końcowymi beneficjentami a WFOŚiGW i to one przyjmują wnioski o dotacje. Aby było to możliwe, muszą najpierw zgłosić się do udziału w projekcie. Dopiero wtedy mogą uruchomić programy wsparcia dla swoich mieszkańców, co umożliwi właścicielom mieszkań składanie wniosków w urzędach gminy.

Na co przysługuje dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie?

Program Ciepłe Mieszkanie oferuje dopłaty na poprawę efektywności energetycznej mieszkań w budynkach wielorodzinnych, a beneficjenci mogą przeznaczyć dofinansowanie na takie inwestycje jak:

 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła i zakup nowego, w tym:
  • pompy ciepła powietrze-woda lub powietrze-powietrze,
  • kondensacyjnego kotła gazowego,
  • kotła na pellet o podwyższonym standardzie,
  • elektrycznego urządzenia grzewczego (innego niż pompa ciepła),
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła,
 • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),
 • instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • przygotowanie dokumentacji projektowej.

Wspólnoty mieszkaniowe, oprócz wymiany źródła ciepła, instalacji c.o. i c.w.u. oraz montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, mogą także zyskać wsparcie na ocieplenie przegród budowlanych, drzwi, okien i drzwi lub bram garażowych, montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz przygotowanie dokumentacji uwzględniającej audyt energetyczny, ekspertyzy i dokumentację projektową.

Wsparcie dla osób fizycznych obejmuje przede wszystkim wymianę nieefektywnych źródeł ciepła lub podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku. Jeśli zostanie to osiągnięte, możliwe będzie uzyskanie wsparcia także na zakup i montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonanie prac związanych z modernizacją okien i drzwi oraz sporządzenie dokumentacji projektowej.

Na ile dotacji mogą liczyć beneficjenci Ciepłego Mieszkania?

Program Ciepłe Mieszkanie dzieli się na cztery części, z czego jedna została skierowana do wspólnot mieszkaniowych, a aż trzy do osób indywidualnych. Mieszkańcom gmin, które cechują się najwyższym zanieczyszczeniem, przysługuje dodatkowe 5% wsparcia finansowego.

Zakres dostępnych dotacji dla osób fizycznych jest zróżnicowany w zależności od dochodów gospodarstwa domowego:

 1. Osoby o rocznych dochodach do 135 tys. zł mogą otrzymać do 16,5 tys. zł wsparcia, co stanowi maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny. W przypadku mieszkań położonych w najbardziej zanieczyszczonych gminach, kwota ta może sięgnąć do 19 tys. zł (35% kosztów kwalifikowanych).
 2. Gospodarstwa o przeciętnym miesięcznym dochodzie na osobę do 2651 zł (dla gospodarstw jednoosobowych) lub do 1894 zł (dla wieloosobowych) mogą wnioskować o dofinansowanie do 27,5 tys. zł (60% kosztów kwalifikowanych) lub do 29,5 tys. zł (65% kosztów kwalifikowanych), jeśli znajdują się na terenie najbardziej zanieczyszczonych gmin.
 3. Trzeci, najwyższy poziom dofinansowania przysługuje osobom uprawnionym do zasiłków stałych, okresowych, rodzinnych lub opiekuńczych, a także gospodarstwom o niskich dochodach, w których miesięczny dochód na osobę wynosi do 1526 zł (gospodarstwa jednoosobowe) lub do 1090 zł (wieloosobowe). Beneficjenci mogą uzyskać wsparcie sięgające 41 tys. zł (90% kosztów kwalifikowanych) lub 43,9 tys. zł (95%) dla lokali w zanieczyszczonych gminach.

A wspólnoty mieszkaniowe? Mogą liczyć na dotacje pokrywające do 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a dokładniej:

 • do 150 tys. zł, jeśli prace obejmują tylko termomodernizację bez wymiany źródła ciepła,
 • do 350 tys. zł, jeśli przeprowadzono kompleksową termomodernizację z wymianą źródła ciepła,
 • do 360 tys. zł, jeśli projekt zawiera również zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 tys. zł przy wyborze pompy ciepła).

Pierwsza a druga edycja Ciepłego Mieszkania

Pierwszy nabór do programu trwał od 21.07.2022 r. do 31.12.2022 r. i dysponował budżetem w wysokości 1,4 miliarda złotych. W jego ramach podpisano 374 umowy z gminami na łączną kwotę przekraczającą 746 milionów złotych, dzięki czemu możliwa stała się realizacja projektów w ponad 33,5 tysiąca lokalach mieszkalnych.

W drugiej edycji wprowadzono kilka kluczowych zmian. Przede wszystkim, poszerzono listę beneficjentów, do których należą teraz również najemcy lokali komunalnych i wspólnoty mieszkaniowe posiadające od 3 do 7 lokali mieszkalnych. Zwiększono również progi dochodowe i maksymalne kwoty dotacji, wprowadzono nowe rodzaje projektów kwalifikujących się do dofinansowania i dostosowano koszty kwalifikowane do aktualnych cen rynkowych.

Szczegóły programu są dostępne na https://czystepowietrze.gov.pl/program-cieple-mieszkanie-ii-nabor-dla-gmin-2023/ oraz na stronach każdego z 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Interesuje Cię zakup pompy ciepła i/lub instalacji fotowoltaicznej? Porozmawiaj z naszymi ekspertami i dowiedz się, jakie urządzenie będzie najlepiej pasować do Twoich potrzeb.

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
zapytaj o ofertę
Columbus