Mój Prąd 6.0 od 2 września – nie przegap szansy na dofinansowanie!

Zobacz

Mój Prąd 6.0 od 2 września – nie przegap szansy na dofinansowanie!

Zobacz
2 minut 50 sekund

Fotowoltaika dla budynków wielorodzinnych? Grant OZE to umożliwi!

Fotowoltaika dla budynków wielorodzinnych? Grant OZE to umożliwi! Columbus Energy Anna Piechota Artykuły o fotowoltaice
Ocena 5
5 (1)
5
1
5

Popularne programy, takie jak “Mój Prąd” czy “Czyste Powietrze” od kilku lat oferują cenne wsparcie finansowe dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą wzbogacać swoje nieruchomości o rozwiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii, w tym fotowoltaikę. Do tej pory budynki wielorodzinne nie mogły korzystać z podobnych rozwiązań, jednak ma to się zmienić już wkrótce dzięki tzw. grantom OZE. Do kogo będą skierowane i jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać dotację?

Co wiemy o grancie OZE?

Projekt jest małą częścią Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, który zapewnia finansowanie reform i inwestycji po pandemii koronawirusa. Całkowity budżet, jaki Polska otrzyma z Unii to ponad 158,5 mld zł. Fundusze wzmocnią m.in. takie obszary jak rozwój, cyfryzacja, edukacja, zdrowie i środowisko. Część środków (około 190 mln zł) zostanie przekazana na projekt zmian niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, m.in. w budownictwie wielorodzinnym.

Na ile dofinansowania możesz liczyć?

Jak wspomnieliśmy, Ministerstwo Rozwoju i Technologii planuje przeznaczyć kwotę około 190 mln złotych na wprowadzenie grantów na inwestycje w OZE w budownictwie wielorodzinnym. Na tym etapie nie znamy konkretnych limitów dofinansowania, jednak w projekcie podkreślono, że dotacja wyniesie do 50% kosztów inwestycji w fotowoltaikę oraz inne instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Grant będzie przyznawany również podmiotom, które planują modernizację istniejącej już instalacji OZE. Aby otrzymać wsparcie, muszą jednak zwiększyć jej moc o co najmniej 25%.

Warunki uzyskania grantu OZE

Wciąż czekamy na przyjęcie ostatecznej wersji projektu, ale wiemy już o jego kilku podstawowych założeniach. Granty mają być przyznawane na inwestycje w budynkach, które należą do:

  • wspólnot mieszkaniowych,
  • spółdzielni mieszkaniowych,
  • społecznych inicjatyw mieszkaniowych.

Wnioski przyjmować będzie Bank Gospodarstwa Krajowego, a beneficjenci będą mogli składać dokumenty do 30 czerwca 2026 roku.

Na ten moment projekt nie określa minimalnej lub maksymalnej mocy instalacji OZE, jednak wskazuje, że musi ona produkować energię na potrzeby wielorodzinnego budynku. Instalacje, które podlegają pod grant, mogą być związane z bryłą tego budynku albo stanowić samodzielny system, który będzie do niego bezpośrednio podłączony. Koszty przedsięwzięcia będą obejmować również wydatki przeznaczone na infrastrukturę potrzebną do prawidłowego funkcjonowania danej instalacji OZE.

Dofinansowaniem nie będą mogły zostać objęte prace, które uzyskały już inne wsparcie finansowe ze środków publicznych. Grant OZE przyznany beneficjentom prowadzącym działalność gospodarczą będzie traktowany jako pomoc de minimis, czyli forma wsparcia publicznego, którego nie trzeba zgłaszać.

Dotacja będzie działać na zasadzie refinansowania kosztów inwestycji. Beneficjent grantu będzie więc musiał zapłacić za całe przedsięwzięcie, a dopiero później ubiegać się o zwrot 50% wydatków. Warunkiem przyznania dofinansowania będzie również konieczność przedstawienia kopii gwarancji na zrealizowane roboty budowlane i instalacyjne, udzielonej przez wykonawcę prac. Gwarancja ta powinna obejmować minimum 5-letni bezawaryjny okres eksploatacji instalacji.

Skąd będą pochodzić fundusze?

Dotacje kierowane do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków zazwyczaj pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Jednak w przypadku grantu OZE wsparcie finansowe ma wypłacać Bank Gospodarstwa Krajowego, który zarządza Funduszem Termomodernizacji i Remontów.

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
zapytaj o ofertę
Columbus