Fotowoltaika dofinansowanie - jak uzyskać dotacje do instalacji w 2021 roku

31/12/2020

Autor: Sylwia Lewkowicz

13 minut czytania

fotowoltaika dofinansowanie

Odnawialne źródła energii to najprostszy sposób, na obniżenie rachunków za prąd i ochronę środowiska. Popularność fotowoltaiki rośnie z roku na rok. Do niedawna nieznana, dziś zasila tysiące polskich gospodarstw. Dużą zachętą dla przyszłych właścicieli instalacji stanowią różnorodne programy, dzięki którym można otrzymać dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną. Z jakich dofinansowań można skorzystać w 2021 roku i dlaczego warto zainwestować we własną elektrownię słoneczną?

Fotowoltaika – dofinansowanie napędza rozwój OZE

Odnawialne źródła energii (OZE) są rozwiązaniem mogącym, w przeciągu najbliższych kilkunastu lat, w znaczącym stopniu zastąpić konwencjonalne elektrownie opalane węglem. Unia Europejska to związek państw, który w największym stopniu angażuje się w walkę ze spalaniem paliw kopalnych, w trosce o ochronę klimatu. Polska jako jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej dąży do realizacji wyznaczonych celów dotyczących udziału OZE w miksie energetycznym kraju. Zachętą dla Polaków do inwestycji w odnawialne źródła energii są między innymi ulgi, dofinansowania czy preferencyjne pożyczki pochodzące zarówno z UE jak i krajowych środków. Cieszą się one dużym powodzeniem, ponieważ odpowiednie wsparcie może znacznie zmniejszyć koszt inwestycji, a tym samym skrócić czas, w którym zwrócą się wydane pieniądze. Zanim zdecydujemy się jednak na konkretny program, należy zapoznać się z jego warunkami.

fotowoltaika dofinansowanie

Fotowoltaika 2021 – dofinansowanie w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Ulga termomodernizacyjna
weszła w życie 1 stycznia 2019 roku – dzięki temu uprawnione osoby mogą odliczyć od podatku koszty poniesione w związku z termomodernizacją budynku w tym także na fotowoltaikę.

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy podatku PIT opłacający podatek:

 • według skali podatkowej (17% – mogą otrzymać do 9 010 zł zwrotu podatku lub 32% – do 16 960 zł zwrotu),
 • według 19% stawki podatku liniowego – do 10 070 zł zwrotu,
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Limit odliczenia jest związany z podatnikiem, a nie przedsięwzięciem – maksymalnie odliczy on 53 000 zł. Jeśli nieruchomość ma dwóch współwłaścicieli, każdy z nich może odliczyć poniesione przez siebie wydatki osobno. Ulgę można odliczać od dochodu przez 6 lat,
aż do odliczenia pełnej kwoty wydatków na instalację fotowoltaiczną.

Jakie warunki trzeba spełnić by móc skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w 2021?

 • Status właściciela lub współwłaściciela budynku, którego dotyczy ulga – z ulgi nie może skorzystać np. najemca;
 • Budynek mieszkalny i jednorodzinny – ulgę można wykorzystać na dom wolnostojący, ale i na bliźniak – pod warunkiem, że znajdują się w nim nie więcej niż dwa lokale mieszkalne;
 • Budynek, którego dotyczy wniosek, musi być wybudowany i oddany do użytku– ulga nie jest przyznawana na budynki w budowie.

Należy pamiętać, że ulgę można odliczyć również jeśli skorzystaliśmy z innego programu częściowego dofinansowania, pod warunkiem, że kwota do odliczenia nie jest sfinansowana z dotacji.

Dofinansowanie do fotowoltaiki w 2021 – „Czyste Powietrze”

Po zakończeniu naboru wniosków w programie „Mój Prąd” zainteresowanie dofinansowaniem z „Czystego Powietrza” zdecydowanie wzrosło. Przy wymianie kopciucha można starać się jednocześnie o 5 tys. zł dofinansowania do własnej mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Program umożliwia finansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej do 50% kosztów i wynosi maksymalnie 5 tys. zł. Dopuszczalna moc instalacji objęta dotacją to 2-10 kWp. By skorzystać z dotacji na fotowoltaikę konieczna jest jednak dodatkowa inwestycja – wymiana nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, na nowe, ekologiczne źródło dofinansowane w ramach programu. Dotacji nie dostaną więc osoby, które nie wymieniają pieca. W przypadku dofinansowania z „Czystego Powietrza” warto więc rozważyć zakup pompy ciepła i fotowoltaiki. Oba systemy wykorzystują energię z odnawialnych źródeł, doskonale się przy tym uzupełniając. Fotowoltaika to darmowa energia elektryczna produkowana z promieniowania słonecznego, zaś pompa ciepła to energia cieplna np. z powietrza. Pompa ciepła by działać potrzebuje zasilania prądem, dzięki fotowoltaice może pracować całkowicie bezkosztowo.

Podstawowa kwota dofinansowania jaką można zyskać na powietrzną pompę ciepła o podwyższonej klasie energetycznej to 14 100 zł (wraz z dokumentacją), do tego 5 tys. zł na fotowoltaikę. Suma wsparcia na te dwa systemy to aż 19 100 zł.

Dofinansowanie do fotowoltaiki z programu „Mój Prąd”

Program dofinansujący instalacje fotowoltaiczne powstał w celu zwiększenia udziału fotowoltaiki w krajowej produkcji energii elektrycznej. Ze względu na bardzo atrakcyjne warunki, „Mój Prąd” mocno napędził rozwój odnawialnych źródeł w Polsce. Mimo budżetu opiewającego na 1,1 mld złotych, środki wyczerpały się już w drugim naborze. Wsparcie trafi aż do 220 tys. prosumentów.

Kolejna edycja programu „Mój Prąd” wystartowała 1 lipca 2021 roku, ale do programu zostaną zakwalifikowane instalacje fotowoltaiczne zakończone po 31 stycznia 2020 roku (decyduje data poniesienia kosztu za instalację). Oznacza to, że osoby zainteresowane dotacją z nowej edycji tego programu nie muszą czekać z wydatkami związanymi z inwestycją w
fotowoltaikę.

Warunki programu „Mój Prąd 3.0”:

 • nabór wystartował 01.07.2021 potrwa on do 20 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków,
 • kwota dotacji to 3000 zł,
 • koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w okresie od 1.02.2020 r. do 31.12.2023 r.,
 • finansowane śą projekty zakończone i podłączone do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego),
 • przedział mocy instalacji 2-10 kW,
 • dotacje obejmują wyłącznie instalacje fotowoltaiczne,
 • dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby,
 • otrzymane w 2021 r. dofinansowanie z programu „Mój Prąd”, w przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, prosument będzie musiał doliczyć do podstawy opodatkowania za 2021 r., w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym roku.

Szczegółowe zasady aktualnej edycji ->Mój Prąd 3.0

Fotowoltaika – dofinansowanie dla rolnika

W 2021 roku rolnicy nadal będą mogli skorzystać z dofinansowania na fotowoltaikę w ramach ulgi inwestycyjnej. Właścicielom gospodarstw rolnych, którzy zakupili instalacje z własnych środków, przysługuje ulga w wysokości 25 % kosztów inwestycji, która jest odliczana od podatku rolnego. Ulgę można odliczyć w ciągu 15 lat. Niewykorzystana kwota ulgi przechodzi na następców podatnika. Jak wygląda to w praktyce?

Jeśli rolnik, któremu przysługuje ulga zakupił instalację za 60 tys. zł ma on możliwość odliczenia od podatku rolnego 15 000 zł. Ulga może być odliczana aż przez 15 lat. Dzięki temu, roczna kwota podatku rolnego jest obniżona o 1000 zł. W przypadku dużych gospodarstw z wyższym podatkiem, całkowita kwota może być odliczona znacznie szybciej.

Zasady przyznania dofinansowania w ramach ulgi rolnej:

 • przysługuje podatnikom podatku rolnego,
 • polega na odliczeniu 1/4 kwoty poniesionej na inwestycję od należnego podatku rolnego,
 • wynosi 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych,
 • przyznawana jest po zakończeniu inwestycji,
 • inwestycja musi być zrealizowana na terenie gminy, w której są położone grunty rolne,
 • decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent,
 • nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat,
 • kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystanej przez podatnika przechodzi na jego następców,
 • skorzystanie z ulgi jest możliwe w przypadku gdy wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych,
 • rolnicy płacący podatek VAT mogą odliczyć całość podatku VAT od instalacji.

Dotacja do fotowoltaiki dla rolnika w 2021 – Agroenergia

Celem programu Agroenergia jest zmniejszenie zanieczyszczeń powodowanych przez działalność rolniczą i zwiększenie udziału OZE w produkcji energii. Dofinansowanie Obejmuje on instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, elektrownie wiatrowe oraz instalacje hybrydowe.

Rozpoczęcie naboru było planowane na koniec 2020 r. Niestety program nie wystartował. Czy dotacja ruszy w 2021 roku? Informacja o dokładnej dacie pojawi się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program zakłada dofinansowania na fotowoltaikę dla rolników indywidualnych, którzy są właścicielami lub dzierżawią nieruchomość od 1 do 300 ha, przynajmniej od roku.

Wysokość dofinansowania ma zależeć od mocy instalacji:

 • od 10 do 30 kW beneficjent może otrzymać do 20% kosztów całej instalacji, jednak nie więcej niż 15 000 zł, 
 • od 30 d0 50 kW beneficjent może otrzymać do 13% kosztów całej instalacji, jednak nie więcej niż 20 000 zł,
 • dodatkowo dla instalacji hybrydowych dodatek w wysokości 10 tys. zł, a dla towarzyszących magazynów energii – dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych.

Ważne:

 • chcąc skorzystać z ulgi rolnej nie można być beneficjentem Agroenergii,
 • przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed złożeniem wniosku,
 • dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy,
 • dotacja obejmuje tylko instalację nowych urządzeń, wyprodukowanych nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem.

Energia Plus – dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm

Program powstał w celu zminimalizowania negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko naturalne i poprawy jakości powietrza. Wnioski w II naborze do programu Energia Plus można składać do 17 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Dofinansowanie jest udzielone w formie pożyczki lub dotacji. Dofinansowania do fotowoltaiki przyznawane są przedsiębiorcom. Minimalna kwota wsparcia wynikająca z zapisów programowych to 0,5 mln zł.

Beneficjenci programu Energia Plus mogą ubiegać się o dofinansowanie nie tylko
do instalacji. Wsparciem objęte są również pompy ciepła, turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne oraz małe elektrownie wodne. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie do magazynu energii, warunkiem jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Dofinansowanie do fotowoltaiki – programy regionalne

W wielu regionach Polski można dostać dofinansowanie na fotowoltaikę od gmin. Warunki i wysokość dopłat różnią się od siebie. Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się ze szczegółowymi zasadami, ponieważ często warunki skorzystania z dotacji są bardzo restrykcyjne, a sama procedura ubiegania się o dotację skomplikowana. Warto uwzględnić też czas rozpatrywania wniosków. Niestety,
zajmuje on często sporo czasu, co nie stanowi na korzyści dla naszego portfela.

Gdy dofinansowania na panele fotowoltaiczne brak…

Programy dofinansowań są mniej lub bardziej korzystne, czasem jednak nie „łapiemy” się na żadne z nich. Co w sytuacji gdy nie mamy wystarczających funduszy na sfinansowanie instalacji? Jeśli zależy nam by zacząć szybko oszczędzać na darmowej energii ze słońca, nie spełniamy warunków dotacji lub są one niekorzystne, możemy skorzystać z pożyczki bankowej. Obecnie wiele banków przygotowuje specjalne oferty na ekoprodukty jak fotowoltaika czy pompa ciepła. Oprócz banków korzystne pożyczki może zaoferować również dostawca ekorozwiązań dla domu, który dzięki współpracy z bankami, może zaproponować lepszą ofertę niż oferta indywidualna w banku.

Biorąc kredyt, należy zwrócić uwagę na jego całkowity koszt – wielkość odsetek czy prowizję. Szczególną uwagę należy zwrócić na szeroko reklamowane “raty 0%”. W rzeczywistości bardzo rzadko koszt kredytu wynosi 0 złotych. Zazwyczaj koszty są wliczone w cenę towaru, trzeba wykupić dodatkowe usługi jak ubezpieczenie, lub pokrywa je wysoka kwota prowizji. Należy również przyjrzeć się jaki jest okres spłaty ratalnej. Możemy bowiem usłyszeć, że jest możliwość zakupu na raty 0%, ale tylko pod warunkiem, że płatność zostanie rozłożona na maksymalnie 6 czy 8 rat. Ale czy możliwa jest spłata w tak krótkim czasie dużej inwestycji? Przy ratach 0% koniecznie należy sprawdzić wskaźnik RRSO – jeśli ten wynosi 0%, to kredyt rzeczywiście jest darmowy.

Na co zwrócić uwagę decydując się na fotowoltaikę na raty?

Przy wyborze korzystnej pożyczki należy zwrócić uwagę na wskaźnik RRSO czyli rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO). Określa on całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jest jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Na RRSO składają się:

 • oprocentowanie nominalne – najczęściej w skali rocznej,
 • prowizja dla banku,
 • ubezpieczenie kredytu.

RRSO może całkowicie obalić informację o tym, że kredyt jest najtańszy na rynku bo np. ma niskie oprocentowanie. Należy pamiętać bowiem o dodatkowych kosztach. Zasada jest prosta im niższe RRSO tym lepiej.

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2021- na co zwrócić uwagę?

Programy obejmujące dofinansowanie do fotowoltaiki mogą oferować bezzwrotną dotację czy preferencyjną pożyczkę. Jeszcze inne bazują na odliczeniu wydatków od dochodu. Ważne jest to, aby przy wyborze programu, z którego chcemy skorzystać, zwracać uwagę na kilka czynników jak:

 • kto może zostać beneficjentem – osoba prywatna, przedsiębiorca, rolnik,
 • koszty kwalifikowane – na co można przeznaczyć dotację (jaka moc instalacji, komponenty, czy dotacja obejmuje jedynie zakup czy też montaż instalacji itp.),
 • czy są dodatkowe wymagania – sporządzenie audytu, ekspertyz,
 • forma dofinansowania – dotacja czy pożyczka – jeśli pożyczka to na jakich warunkach,
 • kwota dotacji,
 • warunki otrzymania dofinansowania,
 • czas naboru wniosków – w części przypadków wniosek należy zgłosić przed zakończeniem budowy, a w pozostałych dopiero kiedy instalacja fotowoltaiczna jest już gotowa,
 • termin rozpatrywania wniosków – dzięki temu będziemy wiedzieć kiedy dotacja zostanie przyznana.

Przed rozpoczęciem przygotowania wniosku o dofinansowanie do fotowoltaiki koniecznie przeczytaj regulamin – w szczególności kartę oceny wniosku o dofinansowanie i kryteria kwalifikowalności. Zapoznaj się także z treścią umowy o dofinansowanie, która będzie Cię obowiązywała, jeśli uzyskasz dofinansowanie. Umowa zawiera istotne elementy, a w szczególności Twoje obowiązki, wynikające z przystąpienia do programu.

Dlaczego warto postawić na fotowoltaikę?

Panele fotowoltaiczne pozwalają na produkcję darmowej energii ze słońca. To oszczędność na rachunkach za prąd nawet do 90%. Żywotność instalacji szacuje się na ponad 30 lat, własna instalacja to długofalowe oszczędności i niezależność od podwyżek cen prądu. Instalacja fotowoltaiczna to także
korzyści dla planety. Czysta energia ze słońca, bez szkodliwych emisji przyczynia się do poprawy jakości środowiska. Dzięki uniknięciu produkcji CO2 chronimy klimat.

Dofinansowania do paneli fotowoltaicznych to szereg mechanizmów wsparcia, które mają propagować odnawialne źródła energii, jako alternatywę dla konwencjonalnych metod wytwarzania energii. Dzięki nim cena fotowoltaiki maleje, co jest korzyścią dla inwestora. Z kolei korzyść dla środowiska to ekologiczna produkcja prądu. Im większa ilość prądu czy ciepła wytwarzanego za pomocą OZE tym mniejsze ryzyko ocieplenia klimatu i występowania nasilających się zjawisk ekstremalnych i związanych z nimi szkód. Inwestując w fotowoltaikę czy pompę ciepła dbasz nie tylko o swój portfel, ale lepszą przyszłość dla pokoleń.

udostępnij artykuł dalej .

Poznaj szczegóły oferty

Czym jesteś zainteresowany?

Zaznacz przynajmniej jedną opcję

Podaj swoje dane:

Czytaj więcej

Czytaj więcej