Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz

Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz
2 minut 6 sekund

Dofinansowania OZE dla gospodarstw rolnych – złóż wniosek do 23 lutego!

Dofinansowania OZE dla gospodarstw rolnych – złóż wniosek do 23 lutego! Columbus Energy Anna Piechota Artykuły o dotacjach, Artykuły o fotowoltaice, Artykuły o magazynach energii
Ocena 5
5 (2)
5
2
5

Od 25 stycznia do 23 lutego 2024 r. prowadzony jest nabór dla inwestycji gospodarstw rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej. Środki pochodzą z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, a całkowity budżet bieżącej edycji wynosi aż 1,263 mld złotych.

Na co można uzyskać dotację?

Środki przyznawane z programu wspierają jedynie instalacje, które produkują energię na potrzeby prowadzonej w gospodarstwie produkcji rolnej, a dofinansowanie przyznaje się w 3 obszarach:

  • Obszar A – obejmuje biogazownie rolnicze do 50 kW,
  • Obszar B – obejmuje m.in. mikroinstalacje fotowoltaiczne z magazynem energii, mikroinstalacje fotowoltaiczne z magazynem energii i pompą ciepła czy instalacje do wytwarzania energii cieplnej z promieniowania słonecznego,
  • Obszar C – obejmuje termomodernizację, w tym m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i podłóg, docieplenie dachu lub stropu, zakup instalacji do odzyskiwania ciepła, zakup systemów monitoringu i zarządzania energią itp.

Wsparcie przyznawane jest w formie refundacji do 65% kosztów kwalifikowanych. Beneficjenci obszaru A mogą liczyć na maksymalne dofinansowanie w kwocie 1,5 mln zł, natomiast dla obszarów B i C jest to po 200 tys. zł. Otrzymanie dotacji jest zależne od sumy punktów zdobytych w ramach kryteriów dla konkretnych obszarów, a wsparcie finansowe przysługuje inwestycjom, które uzyskały co najmniej 6 punktów.

Kto może wnioskować o dofinansowanie?

Wsparcie finansowe na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii i poprawą efektywności energetycznej przyznaje się rolnikom zarejestrowanym w ewidencji producentów rolnych. Kwalifikować się będą podmioty, które:

  • otrzymały jednolitą płatność obszarową z ARiMR-u w 2023 roku,
  • prowadzą gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej,
  • są osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub wspólnikami spółki cywilnej prowadzącymi działalność rolniczą w ramach spółki cywilnej.

Jakie dokumenty będą do złożenia wniosku?

Aby złożyć wniosek niezbędne będą m.in. takie dokumenty jak:

  • rachunki za energię elektryczną z ostatnich 12 miesięcy,
  • wypis z rejestru gruntów i budynków dla działki, której dotyczy wniosek,
  • mapa zasadnicza dla działki,
  • projekt instalacji sporządzony przez uprawnionego instalatora.

Jesteś zainteresowany udziałem w programie? Zadzwoń do nas, a bezpłatnie ocenimy, czy Twoje gospodarstwo rolne kwalifikuje się do przyznania dotacji. Jeśli przejdziesz pomyślnie przez pierwszy etap, chętnie spotkamy się z Tobą, by przedstawić Ci ofertę oraz przybliżyć cały proces, informując również o niezbędnych dokumentach i terminach, w jakich należy je złożyć.

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
zapytaj o ofertę
Columbus