Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz

Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz
3 minut 0 sekund

Dotacja na przydomowe wiatraki 2024 r.

Dotacja na przydomowe wiatraki 2024 r. Columbus Energy Sylwia Lewkowicz Artykuły o dotacjach, Artykuły o magazynach energii, Blog
Ocena 4.2
4.2 (5)
4.2
5
5
dotacja na wiatraki 2024

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oferuje wsparcie do przydomowych elektrowni wiatrowych. Program “Moja elektrownia wiatrowa ruszył 17 czerwca 2024 r., a jego budżet to 400 mln zł. Dla kogo przeznaczone jest wsparcie? Ile maksymalnie dotacji można otrzymać na wiatrak?

Moja elektrownia wiatrowa – dotacja do wiatraków 2024

Program “Moja elektrownia wiatrowa” ma na celu promowanie mikroelektrowni wiatrowych w ramach energetyki prosumenckiej. Poprzez wsparcie zakupu i instalacji przydomowych elektrowni wiatrowych, program dąży do zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii. Dodatkowa dotacja na magazyn energii ma wspierać rozwój zrównoważonych praktyk energetycznych.

Ile dotacji na wiatrak?

Na wsparcie dla prosumentów, którzy planują zakup i instalację nowych przydomowych elektrowni wiatrowych ma zostać przeznaczone 400 mln zł. Współfinansowaniu ma podlegać zakup i montaż nowej instalacji wiatrowej do mocy 20 kW wraz z towarzyszącym magazynem energii. Przewiduje się możliwość uzyskania dotacji w wysokości:

  • do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie przekraczającej 30 tys. zł na jedną zainstalowaną elektrownię wiatrową (lecz nie więcej niż 5 tys. zł/1 kW), 
  • do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 17 tys. zł na magazyn energii elektrycznej o minimalnej pojemności 2 kWh (lecz nie więcej niż 6 tys. zł./1 kWh).

Dla kogo dotacja na wiatrak?

Dotacja z programu “Moja elektrownia wiatrowa” jest przeznaczona dla osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której zamierzają zainstalować przydomową elektrownię wiatrową. Aby zakwalifikować się do uczestnictwa w programie, należy być prosumentem, czyli osobą, która generuje energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby. W przypadku instalacji on-grid, czyli podłączonej do sieci, konieczne jest zawarcie z OSD umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii, regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Instalacja może działać również w systemie off-grid.

Czas trwania programu

Program realizowany będzie w latach 2024 -2029, przy czym:

  • zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2028 r.,
  • środki wydatkowane będą do 31.12.2029 r.

Okres kwalifikowalności kosztów od 30.06.2023 r. do 31.12.2028 r. 

Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków ma odbywać się w trybie ciągłym, do wyczerpania dedykowanej puli środków. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

Przydomowy wiatrak – dlaczego warto?

Niewielkie wiatraki, o mocy od kilku do kilkudziesięciu kilowatów, wykorzystują siłę wiatru do generowania energii elektrycznej. Mogą być podłączone do sieci, ale także do magazynu energii, który pozwala gromadzić nadwyżki energii w okresach, gdy zapotrzebowanie jest niskie.

Przydomowe wiatraki mogą stanowić uzupełnienie dla instalacji fotowoltaicznych, zapewniając stabilność dostawy energii elektrycznej, zwłaszcza w warunkach zmiennej dostępności światła słonecznego. Wiatraki mogą zrekompensować okresy, w których panele fotowoltaiczne generują mniejszą ilość energii, na przykład w nocy, podczas silnie zachmurzonej pogody czy w zimie, gdy promieniowanie słoneczne jest mniej intensywne. Posiadanie obu systemów pozwala na osiągnięcie większej niezależności energetycznej, minimalizując zależność od jednego źródła energii odnawialnej.

Chcesz wiedzieć więcej o wiatrakach? Sprawdź: Przydomowa elektrownia wiatrowa

Chcesz obniżyć rachunki w swoim gospodarstwie domowym? Umów się na spotkanie z ekspertem Columbus i dowiedz się, jakie rozwiązania będą najlepsze dla Twojego domu i na jakie dotacje możesz liczyć w 2024 r.

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
zapytaj o ofertę
Columbus