Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz

Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz
6 minut 8 sekund

Dotacje na magazyn energii. Z jakich programów można skorzystać w 2024 r.?

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej oraz coraz większej potrzeby stabilizacji dostaw energii, magazyny energii stają się kluczowym elementem nowoczesnych systemów energetycznych. Dzięki nim możliwe jest efektywne gromadzenie nadwyżek energii z odnawialnych źródeł oraz jej wykorzystanie w momentach, gdy produkcja jest niższa niż zapotrzebowanie. W 2024 roku gospodarstwa domowe mogą liczyć na wsparcie finansowe na inwestycje w magazyny energii z kilku źródeł.  Ile dotacji na magazyn energii można uzyskać?

Czym są domowe magazyny energii?

Domowe magazyny energii to systemy przeznaczone do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, aby mogła być używana w późniejszym czasie. Takie rozwiązania są coraz bardziej popularne w kontekście rosnącego znaczenia odnawialnych źródeł energii, jak energia słoneczna, które charakteryzują się zmiennością produkcji.

Magazyny przechowują energię wytworzoną przez instalacje fotowoltaiczne, gdy te produkują więcej energii, niż jest aktualnie potrzebne w gospodarstwie domowym. W momencie, gdy zapotrzebowanie na energię przewyższa produkcję (np. w nocy lub podczas pochmurnych dni), zmagazynowana energia może być użyta, zapewniając stały dostęp do darmowej energii.

Dotacja na magazyn energii – Mój Prąd 6.0

„Mój Prąd” to jeden z najbardziej znanych programów wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce. Do tej pory dotacje z NFOŚiGW można było uzyskać na samą instalację fotowoltaiczną lub w powiązaniu z elementami dodatkowymi takimi jak: magazyn energii czy system zarządzania energią HEMS. W V edycji programu nowością było wsparcie dla pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Jak dotąd wybór dodatkowych komponentów nie był obligatoryjny, ale im szersza była inwestycja, tym wyższe było wsparcie z Funduszu. Jeśli chodzi o wysokość wsparcia, dotacja na magazyn energii wynosiła do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 tys. zł, w połączeniu z fotowoltaiką dofinansowanie sięgało kwoty 23 tys. zł. Maksymalnie w 5. edycji można było otrzymać aż do 58 tys. zł.

W edycji 6.0, która według zapowiedzi powinna wystartować już po wakacjach, magazyny energii mają być obowiązkowe. To oznacza, że nie będzie możliwe już uzyskanie wsparcia na samą fotowoltaikę. Tak jak i w poprzednich edycjach, dofinansowanie uzyskać będzie można na inwestycje zakończone, tj. zakupione po 1 stycznia 2021 r. i rozliczane w systemie net-billing.

Budżet nowej edycji ma wynieść 400 mln zł. 

Magazyn energii dofinansowany w pakiecie z wiatrakiem

Program „Moja Elektrownia Wiatrowa” skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, wytwarzających energię na własne potrzeby. Prosument może otrzymać dotację w wysokości do 30 tys. zł na mikroinstalację wiatrową oraz do 17 tys. zł na magazyn energii elektrycznej. Przy czym należy pamiętać, że magazyn energii o minimalnej pojemności 2 kWh może uzyskać dofinansowanie do 6 tys. zł/1 kWh. W sumie można otrzymać aż 47 tys. złotych dofinansowania.

Ulga termomodernizacyjna a magazyn energii

W 2024 r. można uzyskać nie tylko dotacje do magazynów energii, ale także rozliczyć inwestycję w ramach ulgi termomodernizacyjnej, o ile jest on integralną częścią instalacji fotowoltaicznej. Mimo, że magazyny energii nie są bezpośrednio wymienione w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczącym materiałów budowlanych związanych z termomodernizacją, ich zakup i montaż mogą być rozliczone jako osprzęt systemu PV, w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Należy jednak wiedzieć, że w niektórych interpretacjach Dyrektor KIS informował o braku możliwości uwzględnienia w ramach podatkowej ulgi termomodernizacyjnej magazynu energii. Każdy przypadek należy więc interpretować indywidualnie, do czasu aż urządzenia te nie zostanie oficjalnie wymienione w katalogu systemów podlegających uldze. Obecnie trwają prace nad rozszerzeniem katalogu.

Jeśli chodzi o ulgę, trzeba wiedzieć, że zgodnie z art. 26h ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały/zostaną sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub innych podobnych źródeł. Maksymalna kwota odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie może przekroczyć 53 tys. zł, dotyczy to wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Korzyści domowych magazynów energii

Domowe magazyny energii stanowią kluczowy element nowoczesnej infrastruktury energetycznej, umożliwiając lepsze zarządzanie energią i wspierając przejście na odnawialne źródła energii. Pomimo pewnych wyzwań, ich korzyści są nie do przecenienia:

  • Stabilizacja sieci energetycznej – domowe magazyny energii mogą pomóc w stabilizacji sieci energetycznej poprzez zmniejszenie obciążenia w godzinach szczytu i wyrównanie podaży i popytu na energię. Pozwala to uniknąć przeciążeń sieci i blackoutów.
  • Oszczędność kosztów – gromadzenie energii w domowych magazynach umożliwia korzystanie z tańszej energii wytworzonej w ciągu dnia, kiedy jest nadprodukcja, i używanie jej w godzinach wieczornych, kiedy ceny energii są wyższe. Większa autokonsumpcja darmowej energii, bez oddawania jej do sieci, to większe oszczędności na rachunkach za prąd. 
  • Wykorzystanie różnic w cenach energii (taryfy G12, G12w)– posiadacze taryf strefowych mogą obniżyć swoje rachunki za prąd, ładując magazyn poza szczytem, kiedy ceny są niższe, a wykorzystując zgromadzoną energię w godzinach szczytu, gdy ta jest najdroższa. 
  • Niezależność energetyczna – domowe magazyny energii zwiększają niezależność od dostawców energii, a te wyposażone w funkcję Backupu dodatkowo oraz chronią przed przerwami w dostawie prądu, co jest szczególnie ważne w rejonach narażonych na częste awarie sieci.
  • Redukcja emisji CO2 – wykorzystanie magazynów energii sprzyja większemu wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, co przyczynia się do redukcji emisji dwutlenku węgla i walki ze zmianami klimatycznymi.

Choć domowe magazyny energii oferują wiele korzyści, ich powszechne wdrożenie wiąże się również z pewnymi wyzwaniami. Przede wszystkim, koszty początkowe instalacji systemów magazynowania energii mogą być wysokie, co stanowiło barierę dla wielu gospodarstw domowych. 

Dotacja na magazyn energii – zachęta do inwestycji

Dotacje na magazyny energii stanowią skuteczne narzędzie wspierające rozwój zrównoważonej infrastruktury energetycznej. Dzięki nim, inwestycje w nowoczesne technologie stają się bardziej opłacalne i dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym dla gospodarstw domowych. Przyczyniają się one nie tylko do oszczędności finansowych, ale również do ochrony środowiska i zwiększenia niezależności energetycznej. 

Z konieczności realizacji ambitnych celów klimatycznych, modernizacji przestarzałej infrastruktury i rozwoju energetyki rozproszonej, znaczenie programów dotacyjnych dla magazynów energii będzie nadal rosnąć, promując rozwój tych przyszłościowych rozwiązań.

Wsparcie w uzyskaniu dotacji do magazynu energii

Planujesz inwestycję w magazyn energii? Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia ekspertów Columbus, którzy pomogą Ci maksymalnie wykorzystać potencjał tej technologii i obniżyć koszty energii. Doradcy Columbus oferują kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego, od oceny potrzeb energetycznych po uzyskanie dofinansowania. Specjaliści przeanalizują dostępne programy dotacyjne oraz inne formy wsparcia finansowego, aby zaproponować Ci najkorzystniejsze rozwiązanie.

Nie czekaj! Skontaktuj się z ekspertami Columbus już dziś i dowiedz się, jak możesz zoptymalizować swoje zużycie energii oraz obniżyć rachunki za prąd.

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
zapytaj o ofertę
Columbus