Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz
9 minut 52 sekund

Mój Prąd 5.0 – nabór zamknięty. Czekamy na 6. edycję!

Mój Prąd 5.0 – nabór zamknięty. Czekamy na 6. edycję! Columbus Energy Sylwia Lewkowicz Artykuły o dotacjach, Artykuły o fotowoltaice, Artykuły o magazynach energii, Artykuły o pompach ciepła
Ocena 4.81
4.81 (37)
4.81
37
5
Mój Prąd 5.0 2023

Mój Prąd to program, który w dużym stopniu przyczynił się do popularyzacji fotowoltaiki w Polsce. Pierwsze trzy edycje oferowały wsparcie wyłącznie do elektrowni słonecznych, czwarta i piąta została dodatkowo wzbogacona o magazyny energii, ciepła oraz HEMS, czyli domowe systemy zarządzania energią. 22 kwietnia 2023 r. w Międzynarodowy Dzień Ziemi rozpoczyna się kolejna, 5. edycja programu. Na jaką dotację kwotę dotacji można liczyć z Mój Prąd 5.0?

Aktualizacja 14.12.2023

Nabór V edycji programu Mój Prąd ZAMKNIĘTY.

Z powodu wyczerpania się środków przewidzianych na wypłatę dotacji, nabór wniosków do V edycji programu Mój Prąd został zamknięty (planowo miał zakończyć się 31 grudnia 2023 r.). Planowane jest uruchomienie kolejnego (szóstego) naboru wniosków o dofinansowanie.

Dodatkowe 450 mln zł na Mój Prąd 5.0

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło, że budżet programu Mój Prąd 5.0 zostanie znacząco rozszerzony. Wsparcie dla prosumentów, którzy biorą udział w tegorocznej edycji programu, wzrośnie niemal dwukrotnie!

Program „Mój Prąd 5.0” został uruchomiony w dniu 22 kwietnia 2023 roku z pierwotnym budżetem w wysokości 100 mln zł. Ze względu na znaczną liczbę składanych wniosków, Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło zwiększenie budżetu o kolejne 400 mln zł. Obecnie rząd planuje dalsze zwiększenie tej kwoty o 450 mln złotych. To oznacza, że budżet tej edycji wyniesie aż 950 mln zł!

Wsparcie finansowe w ramach nowej edycji programu Mój Prąd 5.0 nie jest ograniczone wyłącznie do projektów związanych z fotowoltaiką, magazynem energii. Obejmuje ono również pompy ciepła czy HEMS. 

Piąta edycja ma potrwać do 22 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania środków.

Mój Prąd 5.0 – dla kogo?

Program dopłat adresowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. O dopłatę z programu Mój Prąd 5.0 ubiegać się mogą prosumenci, rozliczający się w net-billingu. Rozliczający się w starym systemie, mogą otrzymać wsparcie zmieniając system opustów na net-billing. 

W Mój Prąd 5.0 wyróżniono 3 grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:

   1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej.

   2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na net-billing.

   3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu „Mój Prąd”, pod warunkiem, że:

a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.,

b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing,

c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie Mój Prąd.

Mój Prąd 5.0 – na co dotacja?

Jak już wspomnieliśmy, w pierwszych trzech edycjach wsparcie obejmowało wyłącznie instalacje fotowoltaiczne. Czwarta i piąta edycja programu to krok w kierunku efektywnej i bezpiecznej energetyki. Program ma zachęcać Polaków do zwiększenia autokonsumpcji i magazynowania energii pochodzącej z instalacji fotowoltaicznych. Mój Prąd oferowuje więc dodatkowo środki na magazyny energii, ciepła oraz HEMS/EMS. 

W dobie kryzysu energetycznego czy rosnących problemów z infrastrukturą sieciową, samowystarczalne gospodarstwa domowe, wytwarzające energię i w jak największym stopniu ją konsumujące, są wysoce pożądane. 

Mój Prąd 5.0 obok fotowoltaiki współfinansuje magazyny energii, HEMS, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne.

Wysokość dotacji Mój Prąd 5.0 – na ile można liczyć?

W 5. edycji programu Mój Prąd prosumenci mogą liczyć na maksymalne wsparcie rzędu 58 tys. zł. W ramach projektu można otrzymać dotację do 50% kosztów kwalifikowanych. Poniższa tabela przedstawia dokładne kwoty.

Na co?Kwota dotacji
mikroinstalacja fotowoltaicznado 6 000 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców)
mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowedo 7 000 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców)
do 3 000 zł (grupa 3 Wnioskodawców)
magazyn ciepłado 5 000 zł
gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/wodado 28 500 zł
pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznejdo 19 400 zł
pompa ciepła powietrze/wodado 12 600 zł
pompa ciepła powietrze/powietrzedo 4 400 zł
magazyn energii elektrycznejdo 16 000 zł
system zarządzania energią HEMS/EMSdo 3 000 zł
kolektory słoneczne c.w.u.do 3 500 zł

Bonus za przejście na net-billing

Wnioskodawcy z grupy 3, czyli osoby rozliczające się w systemie opustów, które skorzystały już z dofinansowania, a teraz chcą dokupić do swojej instalacji fotowoltaicznej np. pompę ciepła czy magazyn energii, mogą otrzymać bonus w postaci 3 tys. zł. Warunkiem jest przejście na net-billing i zakup dodatkowego urządzenia. 

Dla przykładu – jeśli masz już fotowoltaikę i rozliczasz się w systemie opustów, możesz przejść na net-billing i wziąć dodatkowe 3 000 zł na instalację oraz do 19 400 zł na pompę ciepła. Możesz także zwiększyć swoją dotację dobierając do zestawu magazyn energii (do 16 000 zł) i HEMS (do 3 000 zł).

Maksymalna kwota wsparcia z programu Mój Prąd 5.0 dla wnioskodawców z grupy 3 to aż 41 400 zł.

A jak wyglądały poprzednie edycje Mój Prąd?

Pierwsze dwie edycje Mój Prąd oferowały wsparcie na poziomie 5000 złotych, trzecia edycja zaledwie 3000 zł. Mimo, że były to stosunkowo niewielka kwoty w porównaniu do IV edycji, program odniósł spektakularny sukces. Wnioski masowo wpływały do NFOŚiGW, a środki wyczerpywały się szybciej niż planowano. Budżet trzeciej edycja programu, skończył się już po trzech miesiącach od uruchomienia dofinansowania. IV edycja również zakończyła się przed czasem.

W pierwszej odsłonie IV edycji, ze względu na zmiany w prawie wsparcie na samą fotowoltaikę wzrosło do 4 tys. zł, a z dodatkowymi elementami do 5 tys. zł. Maksymalnie prosument inwestujący we wszystkie produkty objęte dotacją mógł otrzymać do 20,5 tys. złotych. Początkowo edycja ta nie cieszyła się dużym zainteresowaniem stąd przedłużono nabór i podwyższono kwotę dofinansowania. 

15 grudnia 2022 ruszyła druga odsłona IV edycji, na samą fotowoltaikę dotacja wyniosła już 6 tys. zł, a na system z innymi urządzeniami do 7 tys. zł. Ale największa zmiana dotyczyła magazynów energii – wsparcie wzrosło ponad dwukrotnie – z 7,5 tys. zł na 16 tys. zł. Suma dotacji dla jednego prosumenta sięgnęła nawet 32 tys. złotych! Co więcej, dla wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli wnioski przed tą datą, a dotacje zostały już wypłacone, koszty kwalifikowane zostały ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i wnioskodawcy otrzymali wyrównanie. Jaki był efekt zmian? 15 grudnia Polacy ruszyli po dotacje. Nabór miał potrwać do 31 marca, z powodu wyczerpania budżetu przyjmowanie wniosków zakończono 17 marca.

Kiedy zainstalować fotowoltaikę, żeby skorzystać z dotacji?

Do tej pory, niezależnie od edycji programu, liczyły się wydatki na zakup i montaż instalacji poniesione jeszcze przed wystartowaniem naboru (nawet rok lub dwa). W Mój Prąd 5.0 liczą się wydatki poniesione od 01.02.2020 r.

Należy pamiętać, że rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub paragonu imiennego). By otrzymać dofinansowanie inwestycja musi być zakończona. Za zakończenie przedsięwzięcia rozumie się przyłączenie mikroinstalacji i wszystkich pozostałych urządzeń wskazanych w wniosku o dofinansowane. 

Edycja Mój Prąd

Nabór

Wydatki

I

30.08.2019 do 20.12.2019 r.

od 23.07.2019 r.

II

13.01.2020 r. do 07.12.2020 r. (wyczerpanie budżetu)

od 21.07.2019 r.

III

od 1.07.2021 r. do 6.10. 2021 r. (wyczerpanie budżetu)

od 01.02.2020 r.

IV

od 15.04.2022 do 15.12.2022 r. (przedłużony)

od 01.02.2020 r.

IV+

od 15.12.2022 r. do 31.03.2023 r.

od 01.02.2020 r.

V

od 22.04.2023 r.

od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r.

Ostatnia szansa na dotację?

Program Mój Prąd przewidziany jest na lata 2019-2023 lub do wyczerpania środków. Piąta edycja może być ostatnią szansą by otrzymać wsparcie z programu Mój Prąd. Na podstawie wersji IV+, można przypuszczać, że zainteresowanie będzie spore. Kwoty wsparcia są wysokie przez co budżet może wyczerpać się bardzo szybko i dotacje otrzymają osoby, które jako pierwsze złożą wniosek, czyli rozpoczną i zakończą swoją inwestycję już teraz.

Czy w kolejnych latach budżet zostanie zwiększony i projekt będzie kontynuowany? A może zastąpi go nowy program?

Mój Prąd 5.0 czy Czyste Powietrze?

W programie Mój Prąd 5.0 w odróżnieniu od Czystego Powietrza nie obowiązują kryteria dochodowe (w Czystym Powietrzu dochód roczny beneficjenta nie może przekroczyć 135 tys. zł). Pieniądze na pompę ciepła w MP 5.0 przysługują nie tylko przy wymianie pieca na paliwo stałe, jak ma to miejsce w programie Czyste Powietrze, zatem o dotację mogą starać się także właściciele kotłów gazowych. Należy pamiętać, że Czyste Powietrze nie obejmuje magazynów energii i HEMS, więc jeżeli zależy Ci na tych urządzeniach, korzystniejszą opcją będzie dla Ciebie Mój Prąd. Jeśli chodzi o kwoty wsparcia na fotowoltaikę czy pompy ciepła w programie Mój Prąd 5.0 są podobne do tych z podstawowego poziomu dofinansowania w programie Czyste Powietrze i obrazuje je poniższa tabela.

Mój Prąd 5.0 
kwota dotacji 
Czyste Powietrze
kwota dotacji 
fotowoltaikado 7000 złdo 6 000 zł
pompa ciepła gruntowado 28 500 złdo 28 000 zł
pompa ciepła powietrze-wodado 12 600do 12 600 zł
pompa ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie energetycznejdo 19 400do 19 400 zł
pompa ciepła powietrze-powietrzedo 4 400do 4 400

Nie można jednoznacznie stwierdzić który z programów opłaca się bardziej. Zależy to m.in. od rodzaju inwestycji oraz od poziomu dofinansowania na jakie kwalifikujesz się w programie Czyste Powietrze. 

Oprócz jednego wyjątku, dofinansowań z obu programów nie można łączyć. Zgodnie ze zmianami, które weszły w życie 20 października 2023 r., ze wsparcia finansowego oferowanego przez Mój Prąd mogą skorzystać również beneficjenci Czystego Powietrza lub programów gminnych, którzy pozyskali w ten sposób dofinansowanie na swoją instalację fotowoltaiczną. Jeśli spełniają odpowiednie kryteria, mogą ubiegać się o środki na dodatkowe produkty z MP 5.0.

Warunki przyznania dotacji obejmują:

  • przyłączenie i opłacenie instalacji dofinansowanej z innych środków publicznych w okresie kwalifikowalności kosztów, tj. od 1 lutego 2020 roku,
  • zmiana sposobu rozliczania na net-billing,
  • wskazanie we wniosku dodatkowego urządzenia lub urządzeń, czyli magazynu energii, pompy ciepła, magazynu ciepła, systemu HEMS czy kolektorów słonecznych.

Chcesz wiedzieć czy spełniasz warunki dotacji i jakie wsparcie będzie dla Ciebie najkorzystniejsze? Umów się na spotkanie z naszym doradcą i dowiedz się więcej o możliwościach uzyskania dotacji. 

Jak zdążyć?

Nabór w programie Mój Prąd 5.0 od 22 kwietnia 2023 r. Nie zwlekaj i postaw na darmową energię ze słońca już teraz. Im bardziej odkładasz w czasie inwestycję, tym jej cena w związku z inflacją i niestabilną światową sytuacją gospodarczą może wzrosnąć i dotacja pokryje mniejszą jej część. Szybka decyzja o inwestycji to też większa pewność, że zdążysz przed wyczerpaniem puli środków. Wybierając ekosystem Columbus możesz liczyć na dotację nawet do 45 400 zł!

Skontaktuj się z nami, a dobierzemy urządzenia dopasowane do Twoich potrzeb, a także pomożemy złożyć wniosek o dotację. Postaw na nasze doświadczenie, unikniesz formalności i zaoszczędź swój czas, a my zajmiemy się wszystkim kompleksowo!

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
zapytaj o ofertę
Columbus