Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz

Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz
2 minut 15 sekund

Komisja Europejska zatwierdza budowę sieci ładowania elektryków w Polsce

29 października 2021 r. Komisja Europejska wyraziła zgodę na wdrożenie polskiego programu pomocowego, który skupi się na dofinansowaniu sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz stacji tankowania wodoru. Rada Nadzorcza NFOŚiGW zaakceptowała projekt, a teraz czeka on jeszcze na rozporządzenie wydane przez Ministra Klimatu i Środowiska. 

Jakie przedsięwzięcia będą finansowane?

Projekt został przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego celem jest upowszechnienie transportu zeroemisyjnego w Polsce. Decyzja Komisji Europejskiej w zakresie notyfikacji pomocy publicznej sprawiła, że Narodowy Fundusz będzie mógł zaangażować swoje środki finansowe, by wesprzeć budowę krajowej sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych, a także kilkudziesięciu stacji tankowania wodoru. 

Wśród przedsięwzięć, które podlegają dotacji można wymienić:

  • budowę stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania, 
  • utworzenie punktu ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW (wyłącznie na potrzeby własne), który będzie stosowany do świadczenia usługi ładowania, 
  • budowę ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50kW, 
  • przebudowę ogólnodostępnej stacji ładowania, która poskutkuje przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW,
  • budowę lub przebudowę ogólnodostępnej stacji wodoru.

Jaki budżet będzie miał projekt?

Całościowy budżet przedsięwzięcia wynosi aż 870 mln złotych. Po 315 mln zł zostanie przekazanych na budowę lub przebudowę ogólnodostępnych stacji ładowania elektryków. Następne 70 mln zł wesprze budowę stacji innych niż ogólnodostępne. Z kolei na utworzenie lub modernizację ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru przeznaczonych zostało 100 mln zł. 

Kto będzie mógł skorzystać z dofinansowania?

Z dotacji będą mogły skorzystać takie podmioty jak:

  • samorządy, 
  • przedsiębiorcy, 
  • spółdzielnie, 
  • wspólnoty mieszkaniowe, 
  • rolnicy indywidualni. 

Czas trwania programu

Realizacja programu została zaplanowana na lata 2021-2028. Umowy muszą zostać podpisane do 31 grudnia 2025 r., a dofinansowania będą wypłacane do 15 grudnia 2028 r. 

Plan rozwoju elektromobilności w Polsce

W Polsce kładzie się coraz większy nacisk nie tylko na ekspansję sieci ładowarek, ale także na rozwój zakupu zeroemisyjnych pojazdów, zarówno przez osoby fizyczne, jak i firmy, samorządy, spółdzielnie, fundacje oraz stowarzyszenia. Jak wspierana jest elektromobilność? W 2021 roku rozpoczęto nabór do programu “Mój elektryk”, który oferuje dofinansowania do samochodów elektrycznych i napędzanych wodorem. Dotacje będą wypłacane 30 września 2025 r. lub do wyczerpania budżetu. Do zakupu elektryków zachęcają również dodatkowe korzyści, takie jak wyższa kwota amortyzacji, opcja darmowego postoju w miejskich strefach płatnego parkowania czy też możliwość poruszania się buspasami. 

 

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
zapytaj o ofertę
Columbus