Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz

Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz
4 minut 16 sekund

Mój elektryk – dotacje do samochodów elektrycznych

12 lipca ruszył nabór wniosków o dofinansowanie z programu “Mój elektryk”, do zakupu samochodów elektrycznych i wodorowych. Kwota dotacja sięga 18 750 zł, a w przypadku rodzin wielodzietnych ­– nawet 27 000 zł. Co jest celem programu? Jakie są warunki i kto może skorzystać ze wsparcia? 

Mój elektryk – cel programu

Celem programu Mój elektryk jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji z silników spalinowych, dzięki ułatwieniu przechodzenia na transport zeroemisyjny. Popularyzacja elektromobilności ma przyczynić się się do poprawy jakości powietrza.

Wskaźniki osiągnięcia celu:

 • co najmniej 30 000 Mg/rok emisji CO2,
 • co najmniej 0,24 Mg/rok emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) 
 • co najmniej 40 Mg/rok tlenków azotu.

Mój elektryk – dla kogo

Program skierowany jest do osób fizycznych. Wkrótce o dopłaty do samochodów elektrycznych będą mogli występować także przedsiębiorcy, samorządy i inne instytucje.

Beneficjentami programu Mój elektryk mogą być:

 • osoby fizyczne
 • Jednostki sektora finansów publicznych,
 • Instytuty badawcze,
 • przedsiębiorcy,
 • stowarzyszenia,
 • fundacje
 • spółdzielnie,
 • rolnicy indywidualni, 
 • kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
 • organizacje religijne.

Mój elektryk – kwota dotacji

Dla osób fizycznych

Dotacja ma postać bezzwrotnej dotacji do zakupu fabrycznie nowych pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1, których cena nie przekracza 225 000 zł. Dotacja wynosi do 18 750 zł.

Na specjalne warunki mogą liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny – nie dotyczy ich limit cenowy, a kwota dotacji może sięgnąć aż 27 000 zł.

Dofinansowanie będzie przyznawane na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów zakupu auta. Osoba fizyczna może ubiegać się o jedno dofinansowanie obejmujące jeden pojazd elektryczny.

Dla wnioskodawców nie będący osobami fizycznymi 

Zyskają oni możliwość ubiegania się o dofinansowanie do więcej niż jednego pojazdu, a wysokość dotacji uzależniona zostanie od rodzaju auta i przewidywanego przebiegu. 

Formy dofinansowania:

 • dotacja,
 • dotacja ze środków udostępnionych bankom z przeznaczeniem na dopłatę do opłat ustalanych w umowach leasingu (na dopłaty do umów leasingu elektryków firmowych trafi 400 mln zł).

Dofinansowanie zakupu pojazdów wyniesie:

 • M1 przy maksymalnej cenie pojazdu 225 000 zł wyniesie 27 000 zł – wymagany średnioroczny przebieg powyżej 15 000 km,
 • M2, M3, N1 wyniesie do 20% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 000 zł,
 • M2, M3, N1 wyniesie do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000 zł – warunkiem będzie zadeklarowanie średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km,
 • L13-L7e – do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 4 000 zł.

Mój elektryk – nabór wniosków

By otrzymać wsparcie należy przygotować fakturę za zakup i złożyć wniosek o dofinansowanie w NFOŚiGW w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępny pod adresem: http://gwd.nfosigw.gov.pl.

Mój elektryk – terminy

Nabór wniosków od osób fizycznych potrwa od 12 lipca 2021 roku, do 30 września 2025 r. albo do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Okres wydatkowania środków potrwa do 30 czerwca 2026 r. Okres kwalifikowalności kosztów ustalono na 01.05.2020 r. – 31.12.2025 r.

Budżet naboru wynosi do 500 mln zł.  Z całkowitej puli 100 mln zł trafi na dopłaty dla osób fizycznych, 400 mln na dopłaty do leasingu dla firm.

Mój elektryk – jakie samochody?

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie pojazdów które wykorzystują do napędu:

 • energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania,
 • energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych,
 • silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych bądź innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. 

Warunki programu Mój elektryk

 • koszt zakupu pojazdu zeroemisyjnego nie może przekroczyć 225 000 zł (nie dotyczy osoby fizycznej posiadającej kartę dużej rodziny),
 • pojazd kategorii M1, M2, M3, N1, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e,
 • fabrycznie nowy,
 • nie zarejestrowany przed zakupem lub zarejestrowany przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km,
 • pojazd nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej,
 • pojazd nie może być wprowadzony do ewidencji środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej,
 • pojazd musi być ubezpieczony od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży, w tym polisą OC oraz AC (autocasco) co najmniej w okresie trwałości;
 • w ciągu kolejnych 2 lat nie można sprzedać samochodu. Sprzedaż w ciągu tego okresu samochodu elektrycznego to jednocześnie zwrot otrzymanego dofinansowania, czyli nawet aż wspomniane 27 tys. zł.

Czy to jedyne przywileje dla użytkowników elektryków?

Dzięki zmianom w prawie, m.in. Ustawie o elektromobilności, kupujący auta elektryczne są zwolnieni z akcyzy. Co więcej na użytkowników pojazdów elektrycznych czekają przywileje w postaci możliwości korzystania z buspasów i bezpłatnych parkingów w strefach płatnego parkowania.

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
Fotowoltaika dofinansowanie 2024 – jak uzyskać dotacje do instalacji OZE?
Fotowoltaika dofinansowanie 2024 – jak uzyskać dotacje do instalacji OZE?
Odnawialne źródła energii to najprostszy sposób na obniżenie rachunków za prąd i ochronę środowiska. Popularność fotowoltaiki rośnie z roku na rok. Do niedawna nieznana, dziś zasila tysiące polskich gospodarstw. Dużą zachętę dla...
Program Mój Prąd 4.0 – sprawdź zasady dotacji
Program Mój Prąd 4.0 – sprawdź zasady dotacji
“Mój Prąd” to rządowy program skierowany do gospodarstw domowych na terenie całej Polski. Projekt zakłada dofinansow...
Mój Prąd 3.0 – reaktywacja dotacji
Mój Prąd 3.0 – reaktywacja dotacji
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że uruchomienie kolejnej edycji programu planowane jest na 1 lipca 2021 r. Tuż przed startem III naboru, zostały opublikowane zasady wsparcia. Na dotację z programu ̶...
Czyste Powietrze 2024 – na ile dofinansowania możesz liczyć?
Czyste Powietrze 2024 – na ile dofinansowania możesz liczyć?
Czyste Powietrze to jeden z najpopularniejszych programów wspierający walkę ze smogiem poprzez modernizację i poprawę efektywności energetycznej polskich domów. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 66 tys. złotych w poziomie podstawowym...
Wniosek “Mój Prąd” – jak złożyć i uniknąć najczęstszych błędów
Wniosek “Mój Prąd” – jak złożyć i uniknąć najczęstszych błędów
Z udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej danych wynika, że średnio co szósty wniosek o przyznanie dotacji z programu “Mój Prąd” jest odrzucany. Jakie...
AgroEnergia 2024 – program z dotacją na OZE dla rolników
AgroEnergia 2024 – program z dotacją na OZE dla rolników
AgroEnergia to program, dzięki któremu prowadzący gospodarstwo rolne mogą starać się o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na instalacje OZE. Budżet programu „AgroEnergia” opiewa na 200 milionów zło...
Dotacje na fotowoltaikę w Warszawie – zyskaj aż do 15 000 zł!
Dotacje na fotowoltaikę w Warszawie – zyskaj aż do 15 000 zł!
W marcu ruszył dodatkowy nabór wniosków do programu „Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej”. Mieszkańcy Warszawy mogą składać wnioski m.in. na dofinansowanie na fotowoltaikę. Maksymalna wysokość dotacji waha ...
zapytaj o ofertę
Columbus