Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz

Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz
5 minut 20 sekund

Mój Prąd 3.0 – reaktywacja dotacji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że uruchomienie kolejnej edycji programu planowane jest na 1 lipca 2021 r. Tuż przed startem III naboru, zostały opublikowane zasady wsparcia. Na dotację z programu „Mój Prąd 3.0” mogą liczyć osoby, które kupiły instalację fotowoltaiczną po 31 stycznia 2020 roku. Ile wynosi dotacja z nowego programu? Jaki jest czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku? Jakie obowiązki musi spełnić beneficjent?


Mój Prąd 3.0 start 1 lipca

Nabór do „Mojego Prądu 3.0” wystartuje 1 lipca 2021 roku, ale do programu zostaną zakwalifikowane instalacje fotowoltaiczne zakończone po 31 stycznia 2020 roku (decyduje data poniesienia kosztu za instalację). Oznacza to, że osoby zainteresowane dotacją z nowej edycji tego programu nie muszą czekać z wydatkami związanymi z inwestycją w fotowoltaikę.

– Program będzie finansowany ze środków unijnych z instrumentu, w którym koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2023 r. zatem wnioskodawcy, którzy zakupili instalację przed ogłoszeniem naboru, ale po 31 stycznia 2020 r., będą mogli skorzystać z dofinansowania po spełnieniu innych warunków określonych w programie – informuje Donata Bieniecka-Popardowska z Narodowego Funduszu.

Mój Prąd 3.0 warunki programu

Warunki programu „Mój Prąd 3.0”:

 • dopłata wynosi maksymalnie 3000 zł, jednocześnie nie może przekroczyć 50% kosztów całej instalacji (dotacja jest zwolniona z podatku dochodowego, oznacza to, że otrzymanych środków podatnik nie jest obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym PIT),
 • budżet to 534 mln zł, pieniędzy wystarczy zatem dla 178 tys. rodzin,
 • nabór wystartował 01.07.2021 i potrwa do 20 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków,
 • koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w okresie od 1.02.2020 r. do 31.12.2023 r.,
 • finansowane są projekty zakończone i podłączone do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego),
 • przedział mocy instalacji 2-10 kW,
 • moc instalacji fotowoltaicznej powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Wnioskodawcę w tym samym okresie rozliczeniowym,
 • dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby,
 • urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem,
 • dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
 • Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania,
 • Mój Prąd, a ulga termomodernizacyjna – otrzymaną w 2021 r. dotację z programu „Mój Prąd”, w przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, prosument będzie musiał doliczyć do podstawy opodatkowania za 2021 r., w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym roku.

Ile wynosi dofinansowanie w programie Mój Prąd 3.0?

Dopłata do instalacji fotowoltaicznej w ramach programu Mój Prąd 3.0 wynosi maksymalnie 3000 zł i nie może przekroczyć 50% kosztów całej instalacji. Co z innymi urządzeniami? Z zapowiedzi wynika, że dopiero czwarta edycja programu Mój Prąd będzie znacznie bardziej rozbudowa. Planowane wsparcie miałoby obejmować dodatkowo komponenty z zakresu magazynowania energii.

Budżet programu Mój Prąd 3.0

Budżet Mojego Prądu 3.0 wynosi 534 mln zł i jest o ponad połowę mniejszy od budżetu dwóch pierwszych naborów, – 1,1 mld zł. Jednak ze względu na niższą kwotę wsparcia – 3000 zł (wcześniej 5000 zł), dofinansowanie będzie mogło uzyskać niewiele mniej rodzin – 178 tysięcy (w stosunku do ok. 220 tys. beneficjentów poprzednich naborów).

Jak szybko będą rozpatrywane wnioski o dofinansowanie?

Jak informuje NFOŚiGW czas na rozpatrzenie wniosku aż do wypłaty dofinansowania uzależniony jest od średniej liczby wniosków, które wpłyną w danym tygodniu (od poniedziałku do niedzieli włącznie).

W przypadku wpłynięcia:

 • ≤ 500 wniosków o dofinansowanie – do 30 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku,
 • 500-1000 wniosków o dofinansowanie – do 45 dni,
 • 1000-1500 wniosków o dofinansowanie – do 60 dni,
 • ≥ 1500 wniosków o dofinansowanie – do 75 dni.

Co więcej, NFOŚIGW zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów rozpatrywania wniosków wskazanych powyżej w przypadku wpływu masowej liczby wniosków (przekraczającej 2000 szt. średnio w tygodniu). 

Obowiązki beneficjenta Mój Prąd 3.0

Program „Mój Prąd” finansowany jest ze środków unijnych, co rodzi pewne obowiązki dla beneficjenta.

Jak długo ma działać instalacja?

W programie Mój Prąd 3.0 okres trwałości wynosi 5 lat. W tym czasie beneficjenci nie zmienić przeznaczenia budynku z mieszkalnego na inny, zdemontować instalacji lub, zmienić miejsca lokalizacji przedsięwzięcia, odsprzedać/zastawić urządzeń, inaczej środki trzeba będzie zwrócić. Co w przypadku sprzedaży domu? Beneficjent musi pamiętać o cesji obowiązków na kupującego i poinformowaniu o niej NFOŚiGW.

Informacja o dofinansowaniu z programu Mój Prąd na płocie?

Zgodnie z nowymi zasadami programu: „Beneficjent (Grantobiorca końcowy) po uzyskaniu dofinansowania, ma obowiązek niezwłocznego umieszczenia w widocznym miejscu – (w miejscu lokalizacji inwestycji – np. na budynku/ogrodzeniu) – informacji w formie trwałej tablicy wraz z odpowiednimi logotypami (sugerowany format A3, lecz nie mniejszy niż A4), wykonanej we własnym zakresie, o treści: Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd”.

Działania informacyjno – promocyjne Mój Prąd 3.0

Zgodnie z informacją podaną przez NFOŚiGW: „Beneficjent (Grantobiorca końcowy) ma obowiązek prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych. Beneficjent realizujący projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, zobowiązany jest prowadzić działania informacyjne i promocyjne skierowane do opinii publicznej zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu oraz w okresie trwałości projektu”.

Kiedy trzeba będzie zwrócić dopłatę?

NFOŚiGW oraz Instytucja Pośrednicząca lub wskazana przez te podmioty inna instytucja – może dokonać kontroli przedsięwzięcia u Beneficjenta – samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne w okresie od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, w trakcie realizacji przedsięwzięcia oraz w okresie trwałości. Beneficjent składając wniosek o dotację zobowiązuje się do eksploatacji instalacji przez przynajmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania. W przeciwnym razie pieniądze trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami.


Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
Fotowoltaika dofinansowanie 2024 – jak uzyskać dotacje do instalacji OZE?
Fotowoltaika dofinansowanie 2024 – jak uzyskać dotacje do instalacji OZE?
Odnawialne źródła energii to najprostszy sposób na obniżenie rachunków za prąd i ochronę środowiska. Popularność fotowoltaiki rośnie z roku na rok. Do niedawna nieznana, dziś zasila tysiące polskich gospodarstw. Dużą zachętę dla...
Program Mój Prąd 4.0 – sprawdź zasady dotacji
Program Mój Prąd 4.0 – sprawdź zasady dotacji
“Mój Prąd” to rządowy program skierowany do gospodarstw domowych na terenie całej Polski. Projekt zakłada dofinansow...
Czyste Powietrze 2024 – na ile dofinansowania możesz liczyć?
Czyste Powietrze 2024 – na ile dofinansowania możesz liczyć?
Czyste Powietrze to jeden z najpopularniejszych programów wspierający walkę ze smogiem poprzez modernizację i poprawę efektywności energetycznej polskich domów. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 66 tys. złotych w poziomie podstawowym...
Fotowoltaika – NFOŚiGW wypłacił już milion złotych
Fotowoltaika – NFOŚiGW wypłacił już milion złotych
Nabór wniosków do programu “Mój Prąd” ruszył 30 sierpnia, to niecałe trzy tygodnie, a kwota wypłaconych wniosków przekroczyła już 1 mln złotych. Program spotkał się z ogromnym zainteresowaniem beneficjentów, a liczba chcących...
Energia Plus 2024- dofinansowania na modernizację przedsiębiorstw
Energia Plus 2024- dofinansowania na modernizację przedsiębiorstw
1 lutego 2023 r. rozpoczął się IV nabór do programu Energia Plus, skierowanego do przedsiębiorców, który planowo potrwa aż do końca 2024 r. Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i pop...
Wniosek “Mój Prąd” – jak złożyć i uniknąć najczęstszych błędów
Wniosek “Mój Prąd” – jak złożyć i uniknąć najczęstszych błędów
Z udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej danych wynika, że średnio co szósty wniosek o przyznanie dotacji z programu “Mój Prąd” jest odrzucany. Jakie...
Jaka moc instalacji fotowoltaicznej pokryje moje zapotrzebowanie?
Jaka moc instalacji fotowoltaicznej pokryje moje zapotrzebowanie?
Zanim przystąpimy do montażu instalacji fotowoltaicznej, najważniejszy jest właściwy dobór mocy systemu. W przypadku gospodarstw domowych moc fotowoltaiki powinna być dobrana tak, by wyprodukowana w ciągu roku energia nie przekraczała ro...
zapytaj o ofertę
Columbus