3 minut 28 sekund

Wniosek “Mój Prąd” – jak złożyć i uniknąć najczęstszych błędów

Z udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej danych wynika, że średnio co szósty wniosek o przyznanie dotacji z programu “Mój Prąd” jest odrzucany. Jakie błędy najczęściej pojawiają się w formularzach wnioskodawców?

Wniosek „Mój Prąd” – jakie błędy skutkują odrzuceniem 

Większość złożonych wniosków o dofinansowanie z programu “Mój Prąd” szybko przechodzi procedurę weryfikacyjną. Część wniosków jest jednak odrzucana, ponieważ nie spełnia wymagań programu lub formularz zawiera błędy. Najczęstsze przyczyny odrzucenia wniosku to:

 • zła data płatności – zgodnie z zasadami programu “Mój Prąd” płatność za instalację nie może być dokonana przed okresem kwalifikowalności kosztów dla danej edycji, 
 • brak zaświadczenia od OSD o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci, lub zaświadczenie z datą przed okresem kwalifikowalności kosztów,
 • brak podpisania/zaznaczenia w formularzu online zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO, 
 • brak oświadczenia o samodzielnym montażu instalacji (w przypadku, gdy była samodzielnie montowana),
 • brak podpisu na dokumentach,
 • błędnie wpisana moc instalacji – we wniosku wpisujemy moc faktycznie zamontowanych paneli, dane te odnajdziemy na opisie faktury, tabliczkach znamionowych paneli lub w zaświadczeniu z OSD, należy przy tym zadbać o to by dane były spójne,
 • moc instalacji nie spełniająca wymogów programu “Mój Prąd” (dofinansowaniu podlegają tylko mikroinstalacje o mocy zainstalowanej od 2 kW do 10 kW).

Należy również pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które są warunkiem uzyskania dotacji z programu “Mój Prąd”:

 • dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją),
 • inwestycja nie może być rozbudową istniejącej instalacji,
 • kwoty podane we wniosku, powinny być kwotami brutto,
 • załączniki jak np. pełnomocnictwo powinny być składane na aktualnym formularzu.

Zasady aktualnej edycji -> Mój Prąd 3.0

Wniosek “Mój Prąd” – jak złożyć?

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie z programu “Mój Prąd” należy przygotować załączniki:

 • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
 • zaświadczenie od Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
 • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji),
 • pełnomocnictwo – jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie.

Jeśli posiadasz kilka dokumentów jednej kategorii np. 2 faktury zeskanuj do jednego pliku lub skompresuj do jednego pliku (np. zip).

Gdzie złożyć wniosek Mój Prąd?

By złożyć wniosek należy skorzystać z generatora dostępnego na portalu https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Każda osoba korzystająca z Generatora musi posiadać w nim konto.

Wniosek „Mój Prąd” – kto może złożyć?

Wniosek do programu „Mój Prąd” może być złożony przez osobę fizyczną wytwarzającą energię elektryczną na własne potrzeby, która zawarła umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej.

Jak uniknąć błędów we wniosku “Mój Prąd”?

Chcesz uniknąć błędów? Pamiętaj, że po wysłaniu wniosku nie możesz go edytować, ani podmieniać w nim załączników, dlatego starannie i z uwagą wypełnij formularz. Zanim wyślesz formularz, dokładnie sprawdź każdą rubryczkę i załącznik.

O ewentualnych brakach lub błędach we wniosku zostaniesz powiadomiony drogą elektroniczną. Na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie otrzymasz wezwanie o korektę. W przesłanej informacji znajdziesz szczegółowy opis zmian, których należy dokonać. Wówczas wniosek będzie odblokowany w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie do dokonania uzupełnienia. Aktualizuj tylko informacje, o które zostałeś poproszony.

Pamiętaj, błędy we wniosku wydłużają czas do otrzymania dotacji. Chcesz mieć 100% pewność, że otrzymasz dofinansowanie? Skorzystaj z doświadczenia naszych specjalistów którzy załatwią za Ciebie całą dokumentację. 

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
Program Mój Prąd 4.0 – sprawdź zasady dotacji
Program Mój Prąd 4.0 – sprawdź zasady dotacji
“Mój Prąd” to rządowy program skierowany do gospodarstw domowych na terenie całej Polski. Projekt zakłada dofinansow...
Fotowoltaika dofinansowanie 2024 – jak uzyskać dotacje do instalacji OZE?
Fotowoltaika dofinansowanie 2024 – jak uzyskać dotacje do instalacji OZE?
Odnawialne źródła energii to najprostszy sposób na obniżenie rachunków za prąd i ochronę środowiska. Popularność fotowoltaiki rośnie z roku na rok. Do niedawna nieznana, dziś zasila tysiące polskich gospodarstw. Dużą zachętę dla...
Mój Prąd 3.0 – reaktywacja dotacji
Mój Prąd 3.0 – reaktywacja dotacji
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że uruchomienie kolejnej edycji programu planowane jest na 1 lipca 2021 r. Tuż przed startem III naboru, zostały opublikowane zasady wsparcia. Na dotację z programu ̶...
Czyste Powietrze 2024 – na ile dofinansowania możesz liczyć?
Czyste Powietrze 2024 – na ile dofinansowania możesz liczyć?
Czyste Powietrze to jeden z najpopularniejszych programów wspierający walkę ze smogiem poprzez modernizację i poprawę efektywności energetycznej polskich domów. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 66 tys. złotych w poziomie podstawowym...
Ulga termomodernizacyjna a fotowoltaika – czym jest i kiedy można z niej skorzystać?
Ulga termomodernizacyjna a fotowoltaika – czym jest i kiedy można z niej skorzystać?
Ulga termomodernizacyjne obowiązuje od 2019 r. Jest ona przeznaczona dla właścicieli i współwłaścicieli istniejących budynków jednorodzinnych. W ramach wsparcia remontujący domy mogą odliczyć od podatku, wydatki poniesione na realizac...
Jaka moc instalacji fotowoltaicznej pokryje moje zapotrzebowanie?
Jaka moc instalacji fotowoltaicznej pokryje moje zapotrzebowanie?
Zanim przystąpimy do montażu instalacji fotowoltaicznej, najważniejszy jest właściwy dobór mocy systemu. W przypadku gospodarstw domowych moc fotowoltaiki powinna być dobrana tak, by wyprodukowana w ciągu roku energia nie przekraczała ro...
Fotowoltaika – od czego zależy cena instalacji paneli fotowoltaicznych
Fotowoltaika – od czego zależy cena instalacji paneli fotowoltaicznych
Na cenę instalacji fotowoltaicznej składa się wiele czynników, między innymi moc systemu, rodzaj inwertera czy specyfika dachu. Bez analizy wszystkich elementów, nie można jednoznacznie stwierdzić ile będzie kosztować elektrownia słone...
zapytaj o ofertę
Columbus