Mój Prąd 6.0 od 2 września – nie przegap szansy na dofinansowanie!

Zobacz

Mój Prąd 6.0 od 2 września – nie przegap szansy na dofinansowanie!

Zobacz
3 minut 18 sekund

Dotacje do samochodów elektrycznych dla przedsiębiorców i samorządów

Już 22 listopada 2021 roku zaczyna się nabór do kolejnej fazy programu “Mój elektryk”, która oferuje dofinansowanie do samochodów elektrycznych i napędzanych wodorem. Tym razem pula beneficjentów została rozszerzona m.in. o przedsiębiorstwa, samorządy, fundacje, stowarzyszenia oraz instytuty badawcze. 

Co jest celem akcji “Mój elektryk”?

Transport generuje w Polsce około 15% emisji gazów cieplarnianych i jest odpowiedzialny za wytwarzanie różnorodnych szkodliwych związków chemicznych. Głównym założeniem programu jest więc popularyzacja pojazdów zeroemisyjnych, co ma przyczynić się do redukcji toksycznych substancji produkowanych przez silniki spalinowe oraz do poprawy jakości powietrza. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdecydował się na zwiększenie budżetu akcji o 200 mln zł, dzięki czemu pula środków gotowych do rozdysponowania wynosi obecnie 700 mln zł.

Na jaki zakres wsparcia mogą liczyć uczestnicy akcji?

Program “Mój elektryk” skupia się na częściowej refundacji kosztów zakupów zeroemisyjnych pojazdów. Uczestnicy akcji mogą uzyskać dofinansowanie na samochody osobowe, dostawcze oraz te należące do kategorii L. Głównym warunkiem przyznania dotacji jest to, by dany pojazd był wyposażony w napęd elektryczny lub wodorowy. Wsparcie może przyjąć dwie formy:

 • dotacji,
 • dotacji ze środków udostępnionych bankom z przeznaczeniem na dopłatę do opłat ustalanych w umowach leasingu.

Na ten moment do dystrybucji dopłat do leasingu pojazdów zeroemisyjnych wybrany został Bank Ochrony Środowiska SA. NFOŚiGW nadal prowadzi nabór na kolejne instytucje finansowe, które będą zajmować się tą kwestią. 

Do kogo kierowany jest nowy etap programu?

Wnioski do tej fazy programu mogą składać:

 • przedsiębiorstwa, 
 • jednostki sektora finansów publicznych, 
 • instytuty badawcze, 
 • fundacje,           
 • stowarzyszenia, 
 • spółdzielnie, 
 • rolnicy indywidualni,
 • a także kościoły i inne związki wyznaniowe.

Warto przypomnieć, że od 12 lipca 2021 roku prowadzony jest również nabór dla osób fizycznych, które mogą liczyć na dotację do 18 750 zł lub nawet do 27 000 zł (wyższy pułap przysługuje posiadaczom Karty Dużej Rodziny).

Jakie kwoty dotacji będą przysługiwać uczestnikom?

Samochody osobowe będą wspierane kwotą 18 750 zł lub 27 000 zł (jeśli deklarowany roczny przebieg pojazdu wyniesie co najmniej 15 000 km). Z kolei do pojazdów dostawczych można będzie uzyskać do 50 000 zł lub do 70 000 zł (w zależności od przebiegu rocznego maksymalnie do 20% lub do 30% kosztów kwalifikowanych kupna samochodu). Najniższa kwota wsparcia będzie przysługiwać na pojazdy kategorii L1e i L7e – do 4 000 zł czyli do 30%. kosztów kwalifikowanych.

Terminy składania wniosków

Nabór wniosków do programu będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 22 listopada 2021 r. do 30 września 2025 r. lub do wyczerpania budżetu przeznaczonego na ten cel. O przyznaniu dopłat będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Na jakie pojazdy można uzyskać dotację?

Samochody, na które można otrzymać wsparcie muszą spełniać kilka istotnych warunków. Jakich?

 • pojazdy muszą być fabrycznie nowe,
 • pojazdy nie mogą być już zarejestrowane lub powinny one zostać kupione i zarejestrowane przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km,
 • pojazdy muszą należeć do jednej z następujących kategorii: M1, M2, M3, N1, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e,
 • dofinansowaniem objęte są pojazdy zeroemisyjne, których koszt zakupu nie przekracza 225 000 zł,
 • przez okres 2 kolejnych lat nie można sprzedać pojazdu. Sprzedaż samochodu w tym okresie będzie równoznaczna ze zwrotem przyznanej dotacji. 

Zalety elektryków w firmowych flotach

Statystyki pokazują, że to właśnie przedsiębiorstwa i podmioty instytucjonalne nabywają najwięcej fabrycznie nowych samochodów do swoich flot. Kluczowe jest więc, by skłonić ich do inwestycji w zeroemisyjne pojazdy. Warto podkreślić, że z taką decyzją będzie wiązać się mnóstwo dodatkowych zalet, takich jak zwolnienie z akcyzy, wyższa kwota amortyzacji oraz dostęp do buspasów. Oceń ten artykuł

zapytaj o ofertę
Columbus