Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz
4 minut 31 sekund

Dotacje na stacje ładowania samochodów elektrycznych

dotacje do ładowarek ev

Polska stawia na rozwój elektromobilności. Nowy program “Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”, promujący czysty transport, ma za zadanie pomóc w zakresie rozwoju infrastruktury do ładowania pojazdów zeroemisyjnych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy na ten cel blisko 1,87 mld zł. W efekcie realizacji programu, w Polsce ma powstać sieć ponad 17 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz 20 stacji wodoru. Budżet programu wynosi 870 mln zł.

Cel programu

Celem programu jest upowszechnienie pojazdów zeroemisyjnych, poprzez wsparcie rozwoju infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru. Przedsięwzięcie ma promować czysty transport, który zmierza do poprawy jakości powietrza.

Budżet programu

Łączny budżet programu „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” wyniesie 870 mln złotych na dofinansowania w formie dotacji. Okres wdrażania programu zaplanowano na lata 2021-2028, w tym:

 • do 31.12.2025 r. – czas na podpisywanie umów,
 • do 15.12.2028 r. – wydatkowanie środków.

Ale to nie wszystko. Brak lub niewystarczająca moc odpowiedniej infrastruktury elektroenergetycznej wciąż stanowi jedną z podstawowych barier do budowy stacji ładowania w wielu ważnych lokalizacjach. Dlatego, równolegle do programu wspierającego budowę infrastruktury ładowania, NFOŚiGW ogłosił uruchomienie instrumentu „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych” z budżetem 1 mld zł. Dotacje zostaną przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację około 4 000 km linii elektroenergetycznych, a także na stworzenie około 800 stacji transformatorowo-rozdzielczych. Program ten skierowany jest do operatorów systemu dystrybucyjnego.

Beneficjenci

Z bezzwrotnych dotacji na budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych będą mogli skorzystać:

 • przedsiębiorcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • rolnicy indywidualni.

Składanie wniosków

Wnioski należy składać na podstawie ogłoszeń o naborach. Zasady i dokumentacja właściwe dla poszczególnych naborów mogą się różnić, dlatego należy uważnie śledzić informacje publikowane na stronie NFOŚiGW.

I nabór wniosków:

 • termin naboru: 07.01.2022 – 31.03.2022 r. (ale nie dłużej niż do wyczerpania alokacji),
 • w ramach danego naboru wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek
 • o dofinansowanie tego samego przedsięwzięcia, w ramach tej samej formy dofinansowania,
 • jeśli wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny, nic nie stoi na przeszkodzie by złożyć nowy wniosek,
 • wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków, NFOŚiGW poinformuje o braku możliwości składania wniosków za pośrednictwem strony internetowej www.nfosigw.gov.pl.

Zakres przedsięwzięć

Dzięki dotacji można zyskać nawet do 50% dofinansowania w przypadku ogólnodostępnych stacji ładowania oraz do 25% w przypadku stacji innych niż ogólnodostępne. Program przewiduje dofinansowanie przedsięwzięć polegających na:

 • utworzeniu punktów ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, wyłącznie na potrzeby własne, które nie będą wykorzystywane do świadczenia usługi ładowania (budżet 70 mln zł),
 • budowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innych niż ogólnodostępne stacje ładowania (budżet 70 mln zł),
 • budowie ogólnodostępnych stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW albo przebudowie ogólnodostępnych stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW (budżet 630 mln zł),
 • budowie lub przebudowie ogólnodostępnych stacji wodoru (budżet 100 mln zł).

Dotacja w zależności od rodzaju infrastruktury:

Typ stacji ładowania NieogólnodostępneOgólnodostępneOgólnodostępne
Moc stacji ładowania [kW]Infrastruktura
moc stacji ≥
22 kW 

50  ≤ moc stacji ≤ 150

moc stacji ≥ 150 
Maksymalna intensywność dofinansowania 25%30%/45%*50%
Budżet70 mln PLN315 mln PLN315 mln PLN
Oferta stacji GoPower od Columbus [kW]22/30/50/60/180/36050/60180/360

*w przypadku gmin gdzie liczba mieszkańców nie przekraczała 100 000, lub zostało zarejestrowanych mniej niż 60 000 pojazdów samochodowych, lub mniej niż 400 pojazdów samochodowych przypadało na 1000 mieszkańców.

Ocena wniosków o dofinansowanie

Ocena wniosków o dotację w ramach programu „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru przedsięwzięć. Niespełnienie kryteriów skutkuje odrzuceniem wniosku. Ocena dokonywana jest na podstawie:

 • kryteriów dostępu;
 • kryteriów jakościowych dopuszczających.

Jeśli wniosek nie spełnia kryteriów dostępu nie zostaje dopuszczony do kolejnej oceny tzn. pod kątem kryteriów jakościowych dopuszczających.

Stacje ładowania GoPower od Columbus

Columbus w swojej ofercie posiada zarówno stacje ładowania AC o mocy 22 kW jak i szybkie ładowarki 360 kW przeznaczone dla dużych obiektów komercyjnych.

Z GoPower od Columbus zyskujesz:

 • szeroki wybór produktów – ładowarki AC i DC od 22kW do 360kW,
 • kompleksową usługę – od pomocy w wyborze, przez montaż, aż po opiekę posprzedażową,
 • gwarancję i wsparcie serwisowe.

Stacje ładowania – korzyści

Własna stacja ładowania to szereg korzyści, a dzięki dotacji, inwestycja zwróci się jeszcze szybciej. Z ładowarką do samochodów elektrycznych dla biznesu zyskasz:

 • dodatkowe źródło dochodu,
 • oszczędności, jeśli posiadasz własną flotę elektryków,
 • nowych Klientów będących posiadaczami samochodów “na prąd”,
 • wizerunek nowoczesnej firmy, dbającej o zrównoważony rozwój.

Zainteresowany? Sprawdź naszą ofertę na stację ładowania samochodów elektrycznych kwalifikujących się na dofinansowanie.

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
zapytaj o ofertę
Columbus