Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz
3 minut 41 sekund

Fleksument – kim jest i jaka jest jego rola w transformacji energetycznej?

Fleksument

W 2022 roku weszły w życie zmiany w sposobie rozliczeń prosumentów. Obowiązujący do tej pory system opustów został zastąpiony przez net-billing. Nadwyżki energii nie są już gromadzone w sieci, a następnie odbierane, a są do niej sprzedawane po cenach rynkowych. Nowe rozliczenie promuje zwiększenie autokonsumpcji (zużycia energii z fotowoltaiki na bieżące potrzeby) i magazynowania energii. Jak do tego ma się pojęcie fleksumenta? Kim jest fleksument i czym różni się od znanego nam do tej pory prosumenta?

Fleksument a prosument – jaka jest różnica?

Do tej pory użytkownik mikroinstalacji fotowoltaicznej nazywany był prosumentem. Prosument to połączenie dwóch wyrazów: “konsument” i “producent”. Jest to więc osoba, która jednocześnie produkuje i konsumuje wyprodukowaną w instalacji fotowoltaicznej energię. W systemie opustów, prosument “magazynuje” wyprodukowaną energię w sieci. W czasie gdy jego instalacja nie wytwarza wystarczającej ilości prądu, może ją odbierać w stosunku 1:0,7 lub 1:0,8, w zależności od wielkości instalacji. 

W net-bilingu nie ma możliwości “magazynowania” wytworzonego prądu w sieci. W tym systemie właściciel fotowoltaiki, wyprodukowane przez instalację nadwyżki energii sprzedaje po określonej cenie i kupuje energię, gdy instalacja nie pokrywa jego zapotrzebowania. By zoptymalizować wysokość rachunków wskazane jest więc świadome nią zarządzanie.  

Właściciel fotowoltaiki w nowym systemie rozliczeń stał się aktywnym uczestnikiem rynku energii, który nie tylko produkuje i wykorzystuje wyprodukowaną energię, ale sam optymalizuje jej zużycie np. dzięki magazynowi energii. Taki użytkownik nazywany jest fleksumentem.

Fleksument – niezależny uczestnik rynku energii

Kim jest fleksument? Fleksument to podobnie jak prosument, wytwórca energii elektrycznej w mikroinstalacji OZE zużywający energię elektryczną na własne potrzeby, z tą różnicą, że jego system wyposażony jest w magazyn energii. Fleksument dzięki magazynowi może zwiększyć swoją niezależność od sieci, a  także dzięki większej autokonsumpcji wyprodukowanej energii oraz sprzedaży prądu po wyższej cenie i kupnie po niższej, podnieść opłacalność swojej instalacji fotowoltaicznej. 

Bycie fleksumentem to nie tylko korzyść dla samego użytkownika rozwiązań OZE, ale także dla całego systemu energetycznego. Dzięki dostosowaniu się do zmian produkcji w ciągu dnia fleksument może świadczyć usługi elastyczności dla operatorów sieci dystrybucyjnych. Magazyny energii przyczyniają się także do większej stabilizacji sieci, dzięki czemu możliwy jest dalszy rozwój OZE.

Elastyczność sieci dystrybucyjnej

Dla operatorów systemów dystrybucyjnych, zmiany na rynku energii, w tym dynamiczny rozwój energetyki prosumenckiej stawiają szereg wyzwań pod względem technicznym. Istniejąca infrastruktura jest przestarzała, nieprzygotowana do pracy z dużą ilością źródeł rozproszonych. To sprawia, że coraz częściej, zwłaszcza w szczytach produkcji energii ze słońca, sieć jest przeciążona. Coraz powszechniejsze przekroczenia możliwości odbioru mocy powodują, że by utrzymać stabilność sieci, niemożliwe jest podłączenie nowych źródeł OZE bez modernizacji lub zwiększenia elastyczności sieci. Najlepiej gdy oba te procesy będą szły równolegle, w przeciwnym razie, rozwój OZE zostanie zahamowany, co kłóci się chociażby z unijnymi celami osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. 

Elastyczność systemu elektroenergetycznego to po prostu zdolność systemu do reagowania na zmiany zapotrzebowania i wytwarzania energii elektrycznej w sposób zapewniający stabilność działania sieci i bezpieczeństwo dostaw. W zwiększeniu elastyczności dużą rolę może odegrać fleksument. W jaki sposób? Dzięki świadczeniu usługi elastyczności, która docelowo ma zapobiegać przeciążeniom sieci, a zwłaszcza linii, poprawić jakości dostaw energii czy też ograniczyć lub odłożyć w czasie inwestycje w modernizację sieci. By usługi mogły być świadczone i przyniosły oczekiwany efekt konieczne jest prawidłowe zaprojektowanie ram regulacyjnych. 

Wprowadzenie nowego systemu rozliczeń – net-billingu – było istotnym impulsem w celu zwiększenie udziału indywidualnego wytwórcy energii w systemie energetycznym. Rola fleksumenta w transformacji energetycznej jest coraz większa, a wraz z nowymi regulacjami, będzie sukcesywnie rosnąć. Czy to właśnie indywidualni użytkownicy fotowoltaiki pomogą Polsce osiągnąć neutralność klimatyczną?

Chcesz dowiedzieć się jak będzie wyglądał Twój rachunek za energię elektryczną w 2023 r. i ile możesz zaoszczędzić stając się fleksumentem? Sprawdź nasz kalkulator!

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
zapytaj o ofertę
Columbus