Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz

Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz
3 minut 30 sekund

Magazyn energii w każdym domu z fotowoltaiką?

Magazyn energii w każdym domu z fotowoltaiką? Columbus Energy Sylwia Lewkowicz Artykuły o magazynach energii
Ocena 5
5 (1)
5
1
5

Magazyny energii tak popularne jak, fotowoltaika? Zmiana systemu rozliczeń i wsparcie finansowe magazynów energii w programie Mój Prąd 4.0., który ma zostać ogłoszony po wejściu w życie nowelizacji Ustawy OZE, może sprawić, że już niedługo, w większości domów, wraz z instalacją fotowoltaiczną, pojawi się także magazyn energii. Jakie zmiany w rozliczeniach czekają prosumentów i dlaczego warto zainwestować domowy magazyn energii?

Dlaczego magazyny energii są potrzebne?

Infrastruktura sieciowa niskich i średnich napięć w wielu regionach Polski jest przestarzała. Nie modernizowana od lat, nie jest przystosowana do podłączenia dużej ilości mikroinstalacji. Rosnąca liczba instalacji prosumenckich staje się problemem dla zakładów energetycznych, ponieważ powodują one przeciążenia sieci. Z tego względu, dla rozwoju nowoczesnej energetyki konieczne są magazyny energii. Urządzenia te mogą nie tylko odciążyć sieci dystrybucyjne, ale także zmniejszyć zapotrzebowanie na nowe linie energetyczne, które są warunkiem rozwoju energetyki rozproszonej. 

Minimalizacja strat energii

Kolejnym argumentem za magazynami energii jest zminimalizowanie strat energii, które powstają w wyniku jej przesyłania. Wysłaną do sieci nadwyżkę prosument może odebrać w stosunku 1:0,7 lub 1:0,8. By nie tracić 20, a w przypadku większych instalacji (>10 kWp) nawet 30%. By nie tracić cennej darmowej energii, najlepszym rozwiązaniem jest zwiększenie autokonsumpcji, czyli bieżącego zużycia. Jednak ze względu na specyfikę produkcji prądu z fotowoltaiki nie jest to możliwe w 100%. Produkcja energii zależna jest od pory dnia, ale również od pogody. Magazyn energii pozwala na zachowanie nadwyżek energii z fotowotaiki i wykorzystanie ich, gdy produkcja ustaje.

Zmiany w systemie opustów a magazyny energii

Funkcjonujący do tej pory od 2016 roku system opustów został zastąpiony przez model umożliwiający prosumentom sprzedaż energii elektrycznej. Energię można sprzedać po cenie hurtowej, a kupić po cenie oferowanej, zgodnie z obowiązującą taryfą operatora, a więc po cenie wyższej. W takiej sytuacji najkorzystniejszą opcją dla prosumenta jest zwiększenie autokonsumpcji i wykorzystywanie wyprodukowanej energii na bieżąco. Tu dużą rolę mogą odegrać magazyny energii, dzięki którym, zamiast oddawać do sieci, znaczną część nadwyżek możemy zachować na czas, kiedy produkcja prądu jest niewystarczająca do zapotrzebowania lub ustaje (noc). Magazyn pozwoli ograniczyć konieczność dokupowania prądu w bilansie dziennym. 

Celem nowelizacji jest odciążenie sieci energetycznych, niegotowych do tak szybkiego wzrostu liczby instalacji fotowoltaicznych, ale także rozwój rynku prosumentów oraz zapewnienie im aktywnej roli w rynku energii. Od czasu wprowadzenia zmian w systemie rozliczenia prosumentów, nastąpił wzrost zainteresowania rozwiązaniami umożliwiającymi magazynowanie energii wyprodukowanej przez domowe instalacje fotowoltaiczne.

Mój Prąd 5.0 a magazyny energii

Program „Mój Prąd” obejmuje, oprócz instalacji fotowoltaicznych, także przydomowe magazyny energii, które mają zwiększyć poziom autokonsumpcji energii wytwarzanej przez prosumentów. Dzięki połączeniu dwóch systemów zwiększy się opłacalność fotowoltaiki dla prosumentów, którzy zamiast odsyłać nadwyżki do sieci, dużą ich część zmagazynują we własnym akumulatorze. To rozwiązanie korzystne także dla operatorów sieci, ponieważ w okresach wzmożonej produkcji energii z PV, znaczna jej część trafi do magazynów, nie dopuszczając do przeciążenia sieci.

Uwolnienie cen energii i taryfy dynamiczne

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej nakazuje konieczność wprowadzenia zmian w sposobie ustalania taryf na energię elektryczną dla klientów indywidualnych. Celem jest zapewnienie sprzedawcom energii swobody w ustalaniu cen energii elektrycznej i jednocześnie wyklucza możliwość interwencji publicznych (obecnie URE) w ustalanie cen energii. Ale to nie wszystko… 

Zniesienie obowiązku zatwierdzania taryf ma też inne cele. Uwolnienie cen ma przygotować odbiorców do przyszłych zmian na rynku energii, takich jak korzystanie z taryf dynamicznych. Cena energii w takiej taryfie nie jest stała. Jej wysokość zależy od cen ustalanych w każdej godzinie dnia i nocy na Towarowej Giełdzie Energii. Dzięki magazynowi można akumulować prąd w niższej cenie i zużywać go w godzinach szczytu, kiedy energia jest najdroższa.

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
Jaka moc instalacji fotowoltaicznej pokryje moje zapotrzebowanie?
Jaka moc instalacji fotowoltaicznej pokryje moje zapotrzebowanie?
Zanim przystąpimy do montażu instalacji fotowoltaicznej, najważniejszy jest właściwy dobór mocy systemu. W przypadku gospodarstw domowych moc fotowoltaiki powinna być dobrana tak, by wyprodukowana w ciągu roku energia nie przekraczała ro...
Magazyn energii dla domu
Magazyn energii dla domu
Wraz ze wzrostem popularności odnawialnych źródeł energii rozwija się sektor magazynów energii. Właściciele instalacji OZE coraz częściej decydują się na systemy przechowujące energię. Jakie są korzyści tego rozwiązania i kiedy w...
Fotowoltaika – od czego zależy cena instalacji paneli fotowoltaicznych
Fotowoltaika – od czego zależy cena instalacji paneli fotowoltaicznych
Na cenę instalacji fotowoltaicznej składa się wiele czynników, między innymi moc systemu, rodzaj inwertera czy specyfika dachu. Bez analizy wszystkich elementów, nie można jednoznacznie stwierdzić ile będzie kosztować elektrownia słone...
Rachunek za prąd – jak zmieni się po zainstalowaniu fotowoltaiki?
Rachunek za prąd – jak zmieni się po zainstalowaniu fotowoltaiki?
Analiza rachunku za energię elektryczną może sprawić nie lada kłopot  – niezrozumiałe pozycje, kwoty i rozbudowane tabele składają się w jedno – kwotę do zapłaty. Ale czy zastanawiałeś się, za co konkretnie płacisz...
Zmiany w fotowoltaice od 2022 roku – koniec systemu opustów
Zmiany w fotowoltaice od 2022 roku – koniec systemu opustów
Wprowadzenie net-billingu, czyli systemu wartościowego rozliczenia nadwyżki energii wyprodukowanej przez prosumenta, to najważniejsza zmiana w ramach nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowe przepisy mają za zadanie wprowad...
Fotowoltaika – opinie na temat instalacji
Fotowoltaika – opinie na temat instalacji
Opinie na temat fotowoltaiki są na ogół bardzo pozytywne. Doceniają ją głównie posiadacze instalacji, którzy odczuli korzyści związane z inwestycją. Fotowoltaika jako odnawialne źródło energii ma dobre opinie nie tylko wśród oszcz...
Instalacja fotowoltaiczna – jak działa?
Instalacja fotowoltaiczna – jak działa?
Wszystkie urządzenia elektryczne w domu, czy firmie potrzebują energii, żeby działać. Prąd można pobierać z sieci energetycznej, ale można też produkować go samemu, dzięki własnej instalacji fotowoltaicznej. Z czego składa się i ja...
zapytaj o ofertę
Columbus