Zmiany w fotowoltaice od 2022 roku - czy to koniec opustów?

21/06/2021

Autor: Sylwia Lewkowicz

5 minut czytania

zmiany w fotowoltaice 2022

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało wprowadzenie zmian dla przyszłych właścicieli instalacji fotowoltaicznych. Proponowane zmiany mają wprowadzić rynek prosumentów na kolejny etap oraz zapewnić im aktywną rolę w rynku energii. Na czym mają polegać zmiany w fotowoltaice w 2022 roku? Czy jest alternatywa dla nowego prawa dotyczącego rozliczeń prosumentów?

Zmiany w fotowoltaice w 2022 – na czym polegają?

Obecnie prosumenci, czyli osoby wytwarzające energię na własne potrzeby w mikroinstalacji, korzystają z systemu opustów. Wyprodukowana przez fotowoltaikę energia zużywana jest na własne potrzeby właściciela instalacji,
a nadmiar oddawany jest do sieci “na przechowanie”. Każda oddana kWh jest zliczana i prosument w ciągu roku może nieodpłatnie odebrać ją w:

  • 70% jeśli instalacja ma moc od 10 kWp do 50 kWp,
  • 80% jeśli instalacja ma moc mniejszą niż 10 kWp.

W ten sposób sieć staje się “magazynem energii”, który można naładować gdy produkcja jest wyższa niż zapotrzebowanie. Energię z sieci możesz odebrać gdy produkcja jest niewystarczająca np. nocą lub zimą.

Proponowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zmiana zakłada wprowadzenie systemu handlu energią. Instalacje które zostaną przyłączone po wejściu w życie przepisów, nie będą mogły korzystać z systemu opustów. Nadwyżki energii oddane do sieci będą sprzedawane “agregatorom”, których zadaniem będzie zakup nadwyżek energii elektrycznej.
Sprzedaż nadwyżek odbędzie się po średniej cenie hurtowej z poprzedniego kwartału.

Gdy produkcja energii będzie niewystarczająca lub jej nie ma np. nocą, energię trzeba będzie dokupić. Prosument za dokupiony prąd zapłaci cenę detaliczną, czyli wyższą bo z wliczonymi opłatami operatora. Możliwość sprzedaży nadwyżek energii będzie zagwarantowana bezterminowo.

Przychód ze sprzedaży energii elektrycznej nie będzie stanowił przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zmiany w fotowoltaice – od kiedy?

Według zapewnień Wiceministra Klimatu i Środowiska – Ireneusza Zyski, zmiany nie wejdą w życie równo z dniem 1 stycznia 2022 roku. Jest to jest niemożliwe ze względu na proces legislacyjny, który trwa około roku. Wobec tego, możemy się spodziewać, że ustawa wejdzie w życie najwcześniej 1 lipca 2022 roku, lub nawet 1 stycznia 2023 roku .

Nowe przepisy w fotowoltaice – jak wygląda to w praktyce?

Ceny energii stale rosną, podobnie jest z opłatami operatora. Dla przykładu w maju 2021 rozliczenie według nowych zasad wyglądałoby następująco:

  • średnia cena sprzedaży energii za 1 kWh – 0,25 zł,
  • cena zakupu 1 kWh – 0,67 zł.

Różnica pomiędzy ceną sprzedaży, a zakupu wynosi 0,42 zł.

Co z obecnymi prosumentami?

Dotychczasowi prosumenci mają dzięki ustawie o OZE zagwarantowany system opustów przez 15 lat pierwszego dnia wprowadzenia energii do sieci. Prosumencji którzy podłączą instalację przed wprowadzeniem zmian, będą mogli korzystać z systemu opustów przez kolejne 15 lat, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2035 r.

Czy obecny prosument będzie mógł zmienić system opustów na sprzedaż? W przepisach przejściowych zawarto zapis, umożliwiający jednorazową migrację prosumenta z dotychczasowego systemu rozliczeń, do nowego systemu sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej. To oznacza, że będzie taka możliwość.

Alternatywa dla zmian w fotowoltaice

Zmiany w fotowoltaice które najprawdopodobniej zostaną wprowadzone w 2022 r. motywują wiele osób do przyspieszenia decyzji o montażu fotowoltaiki. Zamontowanie i podłączenie instalacji do końca tego roku zapewnia możliwość korzystania z systemu opustów przez kolejne 15 lat. Czy to jedyna opcja by fotowoltaika nadal była opłacalna?

W Columbus przewidując zmiany wychodzimy naprzeciw swoim Klientom. Nasza nowa usługa – Prąd jak powietrze, pozwoli korzystać z bilansowania energii 1:1. Wprowadzone do sieci nadwyżki odbierzesz nie jak do tej pory w 70 lub 80%, ale aż w 100%.Dodatkowo Twoje nawyżki będa naliczać się i kumulować na Twoim koncie bezterminowo, a nie jak dotychczas wyłącznie przez 365 dni.

Prąd jak powietrze czyli bilansowanie 1:1

W I etapie wprowadzenia usługi nadwyżki odbierzesz w 100% i I strefie taryfy G12w, w godzinach między 13:00 a 15:00 oraz 22:00 a 6:00. A w weekendy i dni wolne od pracy – przez cały dzień. W II etapie nadwyżki odbierzesz we wszystkich strefach taryfy G12w, przez całą dobę. Jeśli będziesz mieć za niską produkcję do zużycia w I strefie, energię musisz dokupić w cenie rynkowej (na I etapie).

Żeby oszacować czy Prąd jak powietrze jest dla Ciebie przygotowaliśmy ankietę, która pozwoli nam określić Twój profil zużycia energii i zakwalifikować Cię do usługi. Do ankiety przejdziesz poprzez stronę: https://pradjakpowietrze.pl/

To jeszcze nie wszystko. Bilansowanie nadwyżek energii 1:1 to tylko jeden z elementów usługi Prąd jak Powietrze. Docelowo usługa umożliwi wymianę nadwyżek energii na tokeny. Wykorzystując “wirtualne żetony” będziesz mógł np. zapłacić za energię elektryczną w innym miejscu – domu, mieszkaniu czy na stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Obecny system opustów
System po zmianachBilansowanie 1:1 od Columbus
Oddajesz 1 kWh – odbierasz 0,8 kWh
Sprzedajesz po średniej cenie hurtowej -kupujesz po cenie detalicznejOddajesz 1 kWh – odbierasz 1 kWh
Odbierasz w ciągu 365 dni (później nadwyżka przepada)Nadwyżki na bieżąco sprzedajesz i kupujesz kiedy produkcja jest niewystarczającaOdbierasz bezterminowo, przez cały czas trwania umowy
Czas trwania: 15 latCzas trwania: bezterminowoCzas trwania: bezterminowo
Energia z elektrowni węglowejEnergia z elektrowni węglowejZielona energia ze źródeł odnawialnych

Zainteresowany fotowoltaiką od Columbus? Skontaktuj się, a nasi specjaliści dobiorą rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.

udostępnij artykuł dalej .

Poznaj szczegóły oferty

Czym jesteś zainteresowany?

Zaznacz przynajmniej jedną opcję

Podaj swoje dane:

Czytaj więcej

Czytaj więcej