Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz
2 minut 8 sekund

Postawy Polaków względem inwestycji energetycznych i rozwoju OZE w Polsce – badania Columbus

Energia elektryczna jest nieodzowną częścią naszego codziennego życia, a oparcie sporego segmentu jej produkcji na paliwach kopalnych, w dużej mierze importowanych z zagranicy, sprawiło, że Polska stała się energetycznie zależna od innych państw. Nieuzasadniona agresja Rosji na Ukrainę, rosnący popyt na energię, zaburzenia w gospodarce światowej, czy trudności z wydobyciem i dostawami surowców sprawiły, że ceny energii elektrycznej poszybowały w górę, a bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju zostało zachwiane. Jakie inwestycje energetyczne, zdaniem Polaków, mogą pomóc w tej sytuacji?

Wyższe dotacje do OZE (52%), budowa elektrowni atomowej (52%), inwestycje w elektrownie oparte o OZE (51%) i zwiększenie dopłat do termomodernizacji budynków (48%) – tak, zdaniem Polaków, powinniśmy rozwijać bezpieczeństwo energetyczne kraju. Co ciekawe, aż 50% badanych twierdzi, że Polska powinna zdecydować się na budowę własnej elektrowni atomowej.

Inwestycje w odnawialne źródła energii najbardziej popierają osoby w wieku 45-64 lat (58% aprobaty dla elektrowni OZE i 57% dla wyższych dotacji), natomiast za budową własnej elektrowni atomowej najczęściej opowiadają się ankietowani do 34 roku życia (56%).

Co uczestnicy badania myślą o odnawialnych źródłach energii i ich roli w krajowym miksie energetycznym? 87% Polaków uważa, że Polska powinna inwestować w OZE, z czego aż 77% twierdzi, iż jest to działanie pierwszej potrzeby. Wyniki są spójne niezależnie od płci, grupy wiekowej i miejsca zamieszkania badanych, a także sposobu ogrzewania ich domów.

Co ciekawe, aż 97% właścicieli pomp ciepła sądzi, że inwestycje OZE powinny być priorytetem.

W czasach wzmożonej dyskusji na temat rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce i nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej, z przeprowadzonych badań wynika, że 41% Polaków zgodziłoby się na budowę wiatraka w odległości do 1 km od domu, 20% zwiększyłoby odległość do maksymalnie 5 km od domu, a 20% powyżej 5 km. Tylko 11% badanych nie wyraziłoby zgody na budowę wiatraka w pobliżu ich posesji.

Co ciekawe, wyniki kształtują się podobnie, niezależnie od miejsca zamieszkania badanych. 27% mieszkańców miast zadeklarowało poparcie dla budowy wiatraków w odległości do 0,5 km od swojej posiadłości, natomiast wśród mieszkańców wsi było to 25% respondentów.

 


Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Columbus Energy S.A. w terminie 4 października do 12 grudnia 2022 r. na próbie 999 dorosłych Polaków. Próba badawcza ma strukturę zbliżoną do reprezentatywnej grupy pełnoletnich konsumentów. Badanie miało zasięg ogólnopolski i zostało przeprowadzone metodą wywiadu telefonicznego (CATI).

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
zapytaj o ofertę
Columbus