6 minut 3 sekund

Ile zapłacimy za prąd i gaz w 2023 roku?

rachunek za prąd i gaz 2023

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż energiii elektrycznej pięciu największym dystrybutorom energii (OSD): PGE, Tauron, Enea, Energa i Stoen Operator oraz na sprzedaż gazu przez PGNiG Obrót Detaliczny i na dystrybucję tego paliwa przez Polską Spółkę Gazownictwa. Jak w 2023 r. będą kształtowały się rachunki za prąd i gaz standardowego gospodarstwa domowego?

Ceny energii elektrycznej w 2023 r.

Jeśli chodzi o prąd, odbiorcy indywidualni, mieszczący się w przysługującym limicie zużycia, nie muszą się martwić – ich rachunek wyniesie niewiele więcej (wzrośnie o przywróconą stawkę VAT do 23%) niż w 2022 r. Co, z tymi, dla których limit jest niewystarczający? Jeżeli odbiorca indywidulany, czyli gospodarstwo domowe zużyje w ciągu roku więcej energii niż przysługujący mu limit zużycia, za każdą dodatkową kilowatogodzinę zapłaci zgodnie z nowymi cennikami na rok 2023. Limit roczny dla standardowego gospodarstwa domowego wynosi 2000 kWh, dla posiadaczy karty dużej rodziny 2600 kWh, a dla rodzin, w których są osoby z niepełnosprawnością – 3000 kWh. Po przekroczeniu przez odbiorcę tego progu operator będzie stosował cenę regularną. 

Cena maksymalna wyniesie 0,693 zł/kWh (czyli jakieś 0,25-0,30 zł więcej niż do tej pory). Należy przy tym pamiętać, że jest to cena samej energii. Do tego trzeba dodać nowe stawki opłat dystrybucyjnych oraz podatek akcyzowy i podatek VAT. Co to oznacza w praktyce? Rachunek przeciętnego gospodarstwa, zużywającego rocznie 2500 kWh, może wzrosnąć nawet o ok. 80-90 zł miesięcznie.

Sprawdź – Ile kosztuje 1 kWh energii elektrycznej w Polsce?

Tab.1. Zmiany rachunku za energię elektryczną dla odbiorcy w grupie taryfowej G11 przy rocznym zużyciu na poziomie 2,5 tys. kWh, po przekroczeniu limitu 2000 kWh (źródło: URE).

Operator Systemu Dystrybucyjnego/
Sprzedawca z urzędu
Łączna zmiana rachunku za energię elektryczną na miesiąc
[%]
Łączna zmiana rachunku za energię elektryczną na miesiąc
[zł/miesiąc]
ENEA Operator/ENEA6084,60
ENERGA Operator/
ENERGA Obrót
56,788,30
PGE Dystrybucja/PGE Obrót60,5-61*90,80
Tauron Dystrybucja/
Tauron Sprzedaż/
Tauron Sprzedaż GZE
59-61*83,10-85,40

*Łączne skutki dla odbiorców PGE Dystrybucja i Tauron Dystrybucja podano w przedziałach ze względu na zróżnicowanie stawek opłat w poszczególnych obszarach działania tych przedsiębiorstw.

Tab.2. Zmiany średnich cen i stawek opłat za energię elektryczną w zatwierdzonych na 2023 r. taryfach (źródło: URE).

Operator Systemu Dystrybucyjnego/
Sprzedawca z urzędu
Zmiana średniej stawki w dystrybucji ogółem (dla wszystkich grup taryfowych)
[%]
Zmiana średniej stawki
w dystrybucji dla odbiorców w grupach G

[%]
Zmiana średniej ceny w obrocie
(u sprzedawców
z urzędu) dla odbiorców
w grupach G

[%]
ENEA Operator/ENEA48,145,5158,1
ENERGA Operator/
ENERGA Obrót
40,540,7177,3
PGE Dystrybucja/PGE Obrót4848,3158,1
Tauron Dystrybucja/
Tauron Sprzedaż
45,545,1173,6
Tauron Dystrybucja/
Tauron Sprzedaż GZE
45,545,1170,3*
Stoen Operator4345,9
Razem45,545,3

*Zmiana średniej ceny w obrocie dla Tauron Sprzedaż GZE tj. przedsiębiorstwa zwolnionego dotychczas z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia, została wyliczona przy uwzględnieniu średniej ceny wynikającej z Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 24 października 2022 r. nr 46/2022 w sprawie łącznych średnich cen energii elektrycznej wynikających z taryf sprzedawców z urzędu oraz średnich cen dla każdej z grup taryfowych zawartych w tych taryfach z uwzględnieniem stref czasowych na 2022 r.

Decyzje Prezesa URE wraz z treścią zatwierdzonych taryf dostępne są na stronie internetowej URE.

Ceny gazu w 2023 r. 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził także taryfy dla sprzedawcy gazu PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) oraz operatora systemu dystrybucyjnego – Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG). W przypadku sprzedawcy gazu (PGNiG OD) taryfa będzie obowiązywała do 31 marca 2023 r.

Ze względu na ciężką sytuację na rynku gazu ziemnego i związane z tym wysokie ceny tego paliwa na Towarowej Giełdzie Energii, dla odbiorców uprawnionych, cena gazu zamrożona została na poziomie z 2022 roku, tj. 200,17 zł/MWh. Na tym samym poziomie zostaną także stawki opłat dystrybucyjnych. Rachunki za “błękitne paliwo” wzrosną więc w 2023 r. nieznacznie – o stawkę VAT (z 0% do 23%). Jednak ze względu na ciągle rosnące ceny tego paliwa, w przyszłości nie unikniemy podwyżek.

Najprawdopodobniej uszczuplenie portfeli odczujemy już w 2024 r. Co więcej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, taryfy na sprzedaż gazu odbiorcom w gospodarstwach domowych będą zatwierdzane przez regulatora po raz ostatni na 2027 rok. Po tym czasie, sprzedawca będzie sam ustalał cenę i nie będzie ona w żaden sposób ograniczana. 

Wraca wyższy VAT na prąd i gaz

W ramach tarcz antyinflacyjnych, w 2022 r. rząd wprowadził obniżony VAT m.in. na energię elektryczną czy gaz. Czas obowiązywania tych przepisów mija już 31 grudnia 2022 r. Powrót do pierwotnych stawek oznacza że dla:

  • energii elektrycznej – VAT z 5% wróci do 23%,
  • gazu – VAT z 0% wróci do 23%. 

Należy pamiętać, że wyższy VAT na energię elektryczną, oznacza, że mimo zamrożenia cen do pewnego limitu i tak zapłacimy więcej niż w 2022 r. Podobnie jest z gazem.

Rząd przygotowuje zamrożenie cen czy częściowy zwrot VAT, jednak nie będzie to rozwiązanie dla każdego. Najprawdopodobniej o wsparciu zdecyduje kryterium dochodowe.

Jak długo zamrożenie cen?

Tarcze antyinflacyjne i energetyczne mają rozłożyć w czasie wzrosty cen, by te nie były zbyt skokowe. Wiadomo, że “ochrona” będzie obowiązywała jeszcze przez jakiś czas. Niestety, wszystko wskazuje na to, że to ostatni rok, kiedy możemy cieszyć się stosunkowo “niskimi” cenami. Już teraz stawki VAT powróciły do tych sprzed roku, co spowoduje wzrost rachunku. Gdy do tego zostaną zlikwidowane limity i wszelkie inne wsparcie wygaśnie, czekają nas gigantyczne podwyżki rachunków. Czy da się na to przygotować?

Jak nie dać się wysokim rachunkom?

Sposobem na podwyżki cen energii jest fotowoltaika. W dobie drastycznie rosnących cen prądu, produkcja darmowej energii ze słońca jest opłacalna jak nigdy dotąd. Już teraz, po przekroczeniu limitu, rachunki standardowego gospodarstwa wzrosną o ok. 60%. Jak będzie wyglądała faktura za prąd gdy tarcza przestanie obowiązywać? Rachunek w 2024 r. może być nawet ponad 2 razy większy! 

Niezbyt optymistyczne prognozy dotyczą również cen gazu ziemnego. Już w 2024 r. ogrzewający dom tym paliwem mogą spodziewać się pierwszych dużych podwyżek. Do  2027 r. ceny będą jednak regulowane, po tym czasie nikt nie będzie kontrolował cenników sprzedawców. By uniezależnić się od stale rosnących kosztów ogrzewania warto postawić na pompę ciepła. Urządzenie do ogrzania domu wykorzystuje głównie darmową energię naturalną np. z powietrza, oraz niewielką ilość energii elektrycznej. Im bardziej efektywne urządzenie, tym tańsza jest jego eksploatacja. Co więcej, połączenie systemu z fotowoltaiką pozwala ograniczyć koszty ogrzewania do minimum. Pompa ciepła dla domu to nie tylko oszczędność, ale większa niezależność od dostaw gazu i bezpieczeństwo. 

Chcesz dowiedzieć się jak będzie wyglądał Twój rachunek za energię elektryczną w 2023 r. i ile możesz zaoszczędzić dzięki rozwiązaniom Columbus? Sprawdź nasz kalkulator!

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
zapytaj o ofertę
Columbus