Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz

Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz
6 minut 6 sekund

Ile zapłacimy za prąd i gaz w 2024 roku?

Ile zapłacimy za prąd i gaz w 2024 roku? Columbus Energy Sylwia Lewkowicz Artykuły o fotowoltaice, Artykuły o pompach ciepła
Ocena 2.5
2.5 (6)
2.5
6
5
Rachunek za prąd i gaz w 2024 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż energii elektrycznej pięciu największym dystrybutorom energii (OSD): PGE, Tauron, Enea, Energa i Stoen Operator oraz na sprzedaż gazu przez PGNiG Obrót Detaliczny i na dystrybucję tego paliwa przez Polską Spółkę Gazownictwa. Jak w 2024 r. będą kształtowały się rachunki za prąd i gaz standardowego gospodarstwa domowego?

Ceny energii elektrycznej w 2024 r.

Zatwierdzane taryfy na 2024 rok są niższe od tych na 2023 r. o 31,3% (ceny spadną z 1076,7 zł do 739,3 zł), nie oznacza to jednak, że rachunek za prąd będzie niższy. Dlaczego? Ponieważ taryfy zatwierdzone na 2023 rok nie były stosowane do rozliczeń z odbiorcami. W 2023 roku ceny energii dla odbiorców indywidualnych były zamrożone. Po ustawowym zamrożeniu cen płacili oni 412 zł/MWh do ustalonego limitu. Jeżeli odbiorca indywidulany, czyli gospodarstwo domowe zużywało w ciągu roku więcej energii niż przysługujący mu limit zużycia, za każdą dodatkową kilowatogodzinę płacił zgodnie z cennikami na rok 2023 – tj. 693 zł/MWh. Limit roczny dla standardowego gospodarstwa domowego w 2023 r. wyniósł 3000 kWh, dla posiadaczy karty dużej rodziny 3600 kWh, a dla rodzin, w których są osoby z niepełnosprawnością – 4000 kWh. Po przekroczeniu przez odbiorcę tego progu operator stosował cenę regularną. W rzeczywistości, dzięki tej ochronie gospodarstwa domowe rozliczały się po cenie obniżonej.

Co z zamrożeniem cen w 2024 r.? Przyjęta przez Sejm ustawa zakłada przedłużenie do połowy 2024 roku maksymalnych cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 412 zł za MWh netto (do obecnego poziomu limitu zużycia, pomniejszonego o 50%, ponieważ przepisy mają obowiązywać przez pół roku). Powyżej limitu zachowana ma być stawka 693 zł za MWh jako cena maksymalna. Zamrożenie cen na pół roku, oznacza, że od lipca rachunki za prąd zmienią się diametralnie. Ze stawki 412 zł/za MWh cena skoczy do niemal 700 zł, to oznacza wzrost o prawie 70%!

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził również taryfy pięciu największych dystrybutorów energii (OSD): PGE, Tauron, Enea, Energa i Stoen Operatora. Taryfy dystrybucyjne wzrosną w 2024 r. średnio o około 2,9% w porównaniu do średnich taryf z 2023 r.

Tab.2. Zmiany średnich cen i stawek opłat za energię elektryczną w zatwierdzonych na 2024 r. taryfach tzw. sprzedawców z urzędu oraz OSD w stosunku do taryf z 2023 r. (źródło: URE).

Operator Systemu Dystrybucyjnego/
Sprzedawca z urzędu
Zmiana średniej stawki w dystrybucji ogółem (dla wszystkich grup taryfowych)
[%]
Zmiana średniej stawki
w dystrybucji dla odbiorców w grupach G

[%]
Zmiana średniej ceny w obrocie
(u sprzedawców
z urzędu) dla odbiorców
w grupach G

[%]
ENEA Operator/ENEA1,4-1,59-29,6
ENERGA Operator/
ENERGA Obrót
3,91,78-34,5
PGE Dystrybucja/PGE Obrót3,33,31-29,6
Tauron Dystrybucja/
Tauron Sprzedaż
2,00,33-33,6
Stoen Operator6,84,28
Razem45,51,51

Decyzje Prezesa URE wraz z treścią zatwierdzonych taryf dostępne są na stronie internetowej URE.

Ceny gazu w 2024 r. 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził także taryfy dla sprzedawcy gazu PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) oraz operatora systemu dystrybucyjnego – Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG).

Średnia podwyżka stawki opłaty dystrybucyjnej sięgnęła 5% w porównaniu do 2023 r.

Stawki opłaty dystrybucyjnej w taryfach PSG będą kształtować się następująco:

  • Dla grupy taryfowej W-1.1 średnia stawka opłaty dystrybucyjnej w nowej taryfie wyniesie 126,69 zł/MWh wobec 120,46 zł/MWh z 2023 r. Oznacza to uśredniony wzrost stawki o 5,17%
  • Dla grupy W-2.1 średnia stawka opłaty dystrybucyjnej w taryfie na 2024 r. wyniesie 67,86 zł/MWh, wobec 64,9 zł/MWh z 2023 r. Uśredniony wzrost stawki dystrybucyjnej dla tej grupy taryfowej osiągnie zatem poziom 4,56%.
  • Dla grupy W-3.6 średnia stawka opłaty dystrybucyjnej w nowej taryfie wyniesie 65,23 zł/MWh wobec 62,3 zł/MWh z 2023 r. Oznacza to wzrost średniej stawki o 4,75%

Cena gazu w taryfie dla spółki PGNiG Obrót Detaliczny dla gospodarstw domowych i odbiorców uprawnionych spadła o 34% z poziomu 484,47 zł do 318,14 zł. Jeśli chodzi o stawki opłat abonamentowych pozostały one na niezmienionym poziomie i wynoszą 3,35 zł miesięcznie dla grupy taryfowej W-1.1, 5,49 zł dla grupy W-2.1 oraz 6,4 zł dla grupy W-3.6

Czy to oznacza, że w 2024 r. zapłacimy za prąd mniej niż w 2023 r.? Niekoniecznie. Taryfy zatwierdzone na 2023 rok (czyli te do których porównywane są obecne taryfy) nie były stosowane do rozliczeń z odbiorcami, ponieważ ceny zostały zamrożone na poziomie 200,17 zł/MWh.

Nowy rząd, zamierza przedłużyć zamrożenie cen do końca czerwca 2024 r. na poziomie 200,17 zł za MWh. Po tym czasie, tzn. od lipca cena gazu może skoczyć z 200 zł do ponad 318 zł za 1 MWh.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, taryfy na sprzedaż gazu odbiorcom w gospodarstwach domowych będą zatwierdzane przez regulatora po raz ostatni na 2027 rok. Po tym czasie, sprzedawca będzie sam ustalał cenę i nie będzie ona w żaden sposób ograniczana. 

VAT na prąd i gaz

W ramach tarcz antyinflacyjnych, w 2022 r. rząd wprowadził obniżony VAT m.in. na energię elektryczną czy gaz. Czas obowiązywania tych przepisów miną już 31 grudnia 2022 r. Powrót do pierwotnych stawek oznacza że dla:

  • energii elektrycznej – VAT z 5% wrócił do 23%,
  • gazu – VAT z 0% wrócił do 23%. 

Jak długo zamrożenie cen?

Tarcze antyinflacyjne i energetyczne mają rozłożyć w czasie wzrosty cen, by te nie były zbyt skokowe. Wiadomo, że “ochrona” będzie obowiązywała jeszcze przez jakiś czas. Niestety, wszystko wskazuje na to, że to ostatni rok, kiedy możemy cieszyć się stosunkowo “niskimi” cenami. Już teraz stawki VAT powróciły do tych sprzed roku, co spowoduje wzrost rachunku. Gdy do tego zostaną zlikwidowane limity i wszelkie inne wsparcie wygaśnie, czekają nas gigantyczne podwyżki rachunków. Czy da się na to przygotować?

Jak nie dać się wysokim rachunkom?

Sposobem na podwyżki cen energii jest fotowoltaika. W dobie drastycznie rosnących cen prądu, produkcja darmowej energii ze słońca jest opłacalna jak nigdy dotąd. Już teraz, po przekroczeniu limitu, rachunki standardowego gospodarstwa wzrosną o ok. 60%. Jak będzie wyglądała faktura za prąd gdy tarcza przestanie obowiązywać? Rachunek może być nawet ponad 2 razy większy! 

Niezbyt optymistyczne prognozy dotyczą również cen gazu ziemnego. Już w lipcu 2024 r., gdy cena zostanie odmrożona, ogrzewający dom tym paliwem mogą spodziewać się pierwszych dużych podwyżek. Do  2027 r. ceny będą jednak regulowane, po tym czasie nikt nie będzie kontrolował cenników sprzedawców. By uniezależnić się od stale rosnących kosztów ogrzewania warto postawić na pompę ciepła. Urządzenie do ogrzania domu wykorzystuje głównie darmową energię naturalną np. z powietrza, oraz niewielką ilość energii elektrycznej. Im bardziej efektywne urządzenie, tym tańsza jest jego eksploatacja. Co więcej, połączenie systemu z innymi rozwiązaniami Columbus jak fotowoltaika, magazyn energii czy HEMS, pozwala ograniczyć koszty ogrzewania do minimum. Pompa ciepła dla domu to nie tylko oszczędność, ale większa niezależność od dostaw gazu i bezpieczeństwo. 

Chcesz dowiedzieć się jak będzie wyglądał Twój rachunek za energię elektryczną w 2024 r. i ile możesz zaoszczędzić dzięki rozwiązaniom Columbus? Sprawdź nasz kalkulator!

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
zapytaj o ofertę
Columbus