Kariera Blog Relacje inwestorskie
PL

Ołów w panelach fotowoltaicznych – czy jest niezbędny?


Ołów odgrywa ważną rolę w produkcji tradycyjnych modułów z busbarami. Mimo niewielkich ilości, obecność tego metalu w module fotowoltaicznym rzuca cień na ekologiczny produkt. Na szczęście na rynku dostępne są już alternatywy jak panele fotowoltaiczne bez ołowiu wykonane w technologii MWT.

Ołów w panelach fotowoltaicznych

Typowy moduł fotowoltaiczny z zawiera do 12 gramów ołowiu. Metal ten znajduje się głównie w powłoce busbarów i paście lutowniczej służącej do łączenia ogniw. Większa część szynowodu wykonana jest z miedzi z cyną (67%), ołów zawarty w powłoce stanowi 37%. Ołów wykorzystywany jest głównie dlatego, że obniża temperaturę topnienia, ale też polepsza liczne parametry stopu. Dzięki zawartości ołowiu w spoiwie poprawia się przewodność elektryczna, wytrzymałość, twardość i plastyczność. 

Ołów w fotowoltaice a środowisko

Metale ciężkie jak ołów w środowisku naturalnym mogą tworzyć różnorodne związki chemiczne. Pierwiastek ten jest silnie toksyczny i łatwo ulega transformacjom w warunkach wodno-gruntowych skąd między innymi przedostaje się do organizmów żywych. Wszystkie sole tego składnika są trujące, stąd też lutów na osnowie ołowiu nie wolno stosować do lutowania przedmiotów stykających się z produktami spożywczymi. Również opary ołowiu wydostające się podczas lutowania są szkodliwe dla zdrowia, co powoduje konieczność zachowania specjalnych środków ostrożności. Jednak fakt przedostania się ołowiu do środowiska z paneli fotowoltaicznych jest mało realny. Składnik jest na stałe wlutowany w panel, który następnie pokrywany jest powłokami ochronnymi.

Panele fotowoltaiczne z ołowiem a prawo

W Unii Europejskiej wykorzystanie ołowiu we wszystkich gałęziach przemysłu jest ograniczone, co regulują przepisy – Dyrektywy 2011/65 / UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Niniejsza dyrektywa zawiera jednak zastrzeżenie, że prawo „nie powinno uniemożliwiać rozwoju technologii energii odnawialnej, które nie mają negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko oraz które są zrównoważone i opłacalne ekonomicznie”. Dyrektywy nie stosuje się więc między innymi do “paneli fotowoltaicznych przeznaczonych do użytku w systemie zaprojektowanym, zmontowanym i zainstalowanym przez profesjonalny personel do stałego wykorzystywania w określonym miejscu w celu wytwarzania energii słonecznej do zastosowań publicznych, komercyjnych, przemysłowych i mieszkalnych”

Panele fotowoltaiczne bez ołowiu – czy to możliwe?

Większość paneli fotowoltaicznych zawiera ołów i chociaż jest mało prawdopodobne, że zostanie on uwolniony do środowiska, to zastosowanie toksycznego metalu jest dużym problemem z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Na szczęście, okazuje się, że ołów nie jest niezbędny w produkcji paneli fotowoltaicznych. Dzięki technologii ogniw kontaktowych, tradycyjne busbary zastępowane są elektrodami zbiorczymi umieszczonymi z tyłu ogniwa. Elektrod nie trzeba wlutowywać, a więc nie potrzeba ołowiu. Technologia MWT jest więc idealną alternatywą dla tradycyjnych modułów zawierających szkodliwy i nie do końca etyczny środowiskowo składnik.

Nie masz jeszcze fotowoltaiki? Zamów spotkanie z doradcą energetycznym

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego darmowego newslettera i bądź na bieżąco z nowościami.