Program Czyste Powietrze w walce ze smogiem

4/09/2018

Autor: Mateusz Konkiel

2 minuty czytania

program czyste powietrze - smog w polsce

Ministerstwo Środowiska chce walczyć ze smogiem. 7 września tego roku zostanie uruchomiony Program Czyste Powietrze, który zakłada dofinansowanie do termomodernizacji i wymiany źródła ciepła. Wnioski można będzie składać już od 17 września.

Niska emisja jest główną przyczyną powstawania smogu. Jednym ze źródeł tego problemu  jest ogrzewanie gospodarstw domowych słabej jakości opałem w przestarzałych instalacjach grzewczych. W celu zwalczania szkodliwego dla zdrowia smogu powstał rządowy program „Czyste Powietrze”. Jego głównym zadaniem jest poprawa jakości powietrza oraz polepszenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. W związku z czym na termomodernizację oraz finansowanie ekologicznych źródeł ciepła przewidziano wydatki w wysokości 103 mld zł, a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł.

W ramach programu możliwe jest otrzymanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia w formie dotacji, pożyczki lub dotacji z pożyczką. Modernizacja może objąć wymianę źródła ciepła, montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne lub pompa ciepła), a także kompleksową termomodernizację. Wniosek o dofinansowanie musi być podparty audytem energetycznym lub analizą energetyczną, z których wynika zakres i rodzaj prac.

Wysokość dofinansowania w programie “Czyste Powietrze” będzie uzależniona od zaklasyfikowania do poszczególnych grup dochodowych. Osoby zainteresowane mogą liczyć na pokrycie od ok. 30 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, których minimalna wartość wyniesie 7 tys. zł, a maksymalna 53 tys. zł. Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku. Dofinansowaniem mogą być objęte zarówno domy już istniejące, jak i te nowo budowane.

udostępnij artykuł dalej .

Poznaj szczegóły oferty:
fotowoltaika, pompy ciepła

zostaw kontakt do siebie


    czytaj więcej

    czytaj więcej

    czytaj więcej

    czytaj więcej
    !