7 minut 43 sekund

Raportowanie ESG – szansa na zrównoważony rozwój firmy czy jedynie obowiązek?

Raportowanie ESG – szansa na zrównoważony rozwój firmy czy jedynie obowiązek? Columbus Energy Sylwia Lewkowicz Artykuły o fotowoltaice, Blog, Dla biznesu
Ocena 5
5 (5)
5
5
5
raportowanie ESG

W ostatnich latach obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania firm raportowaniem ESG. Raportowanie niefinansowe stało się nie tylko narzędziem do spełniania oczekiwań społecznych, ale także kluczowym elementem strategii biznesowej. Firmy coraz częściej koncentrują na środowisku, społeczeństwie i ładzie korporacyjnym, jako nieodłącznych elementach zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego społecznie biznesu. Co oznacza skrót ESG? Kto ma obowiązek publikowania sprawozdań niefinansowych? Czy raportowanie ESG to jedynie obowiązek narzucony przez współczesne trendy, czy może również szansa na zrównoważony rozwój firmy?

ESG – co to takiego?

Skrót ESG odnosi się do kategorii, które są kluczowymi obszarami analizy w kontekście zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Te trzy główne aspekty – środowiskowe (Environmental), społeczne (Social) oraz związane z zarządzaniem (Governance) – stanowią fundament raportowania ESG. W raporcie firma lub instytucja przedstawia informacje dotyczące swojego wpływu na środowisko naturalne, relacji z interesariuszami oraz ładzie korporacyjnym. 

Raport ESG obejmuje:

 • Środowisko (Environmental) – obejmuje aspekty związane z wpływem działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Kategoria ta obejmuje takie tematy jak zarządzanie emisjami, zużycie zasobów naturalnych, efektywność energetyczna, recykling, ochrona bioróżnorodności i inne zagadnienia związanych z wpływem na środowisko. 
 • Społeczeństwo (Social) – dotyczy relacji przedsiębiorstwa z interesariuszami tzn. z pracownikami, społecznościami lokalnymi, klientami czy inwestorami. Aspekty społeczne obejmują kwestie związane z pracą, prawami pracowniczymi, równością płci, bezpieczeństwem pracy, zaangażowaniem społecznym i innymi kwestiami społecznymi.
 • Ład korporacyjny (Governance) – skupia się na sposobie, w jaki firma jest zarządzana, jej strukturze korporacyjnej, zasadach etycznych i transparentności. Obejmuje także kwestie związane z podejściem do korupcji, nieprawidłowościami finansowymi, udziałowcami oraz ogólnymi praktykami zarządczymi.

Raportowanie ESG a prawo

Opublikowana w grudniu 2022 roku dyrektywa UE w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, znana jako Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), ma kluczowe znaczenie dla raportowania ESG.

CSRD wprowadza istotne zmiany w zakresie raportowania niefinansowego i zobowiązuje przedsiębiorstwa do dostarczania bardziej szczegółowych informacji na temat ich podejścia do kwestii zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności i zarządzania. Dyrektywa rozszerza zakres podmiotów objętych obowiązkiem raportowania niefinansowego oraz wprowadza bardziej jednolite standardy i ramy dla tych raportów.

Dyrektywa CSRD wprowadza następujący harmonogram obowiązkowego raportowania:

 • Od 1 stycznia 2024 r. raporty ESG mają publikować wszystkie przedsiębiorstwa podlegające dyrektywie NFRD, czyli jednostki zaufania publicznego, zatrudniające ponad 500 osób. Oznacza to, że spółki te będą musiały przygotować pierwsze raporty zgodnie z nowymi standardami w roku 2025, za rok 2024.
 • Obowiązek raportowania za 2025 r. (czyli raport publikowany w roku 2026, za 2025 r.), obejmie pozostałe duże spółki podlegające dyrektywie CSRD, czyli wszystkie firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników.  
 • W 2027 r. raporty za 2026 r. będą musiały publikować także małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie, zatrudniające powyżej 10 pracowników.

Dlaczego raportowanie ESG jest ważne?

Ocenianie sukcesu firmy wyłącznie na podstawie wyników finansowych coraz częściej ustępuje miejsca bardziej złożonemu spojrzeniu na biznes. Współcześnie istnieje przekonanie, że finansowe osiągnięcia to jedynie jeden z wielu elementów definiujących pozycję organizacji. Firmy, które nie tylko koncentrują się na osiąganiu zysków, ale również skupiają się na zrównoważonym rozwoju, są postrzegane jako przedsiębiorstwa o solidnym fundamencie i nowoczesnym, przyszłościowym podejściu do biznesu. Aktywne zaangażowanie w obszary objęte ESG, nie tylko pozwala spełnić wymogi regulacyjne, ale również pozwala zbudować trwałe relacje z interesariuszami, co przekłada się na długofalowy sukces.

Oto kilka powodów, dla których raportowanie ESG jest istotne w zrównoważonym rozwoju firmy:

 • Wizerunek społecznie odpowiedzialnej firmy i wartościowego pracodawcy – społeczeństwo coraz bardziej zwraca uwagę na etyczne i społeczne aspekty prowadzenia biznesu. Firmy, które dbają o relacje ze społecznością, pracownikami i klientami, cieszą się lepszym postrzeganiem. Raportowanie ESG umożliwia firmom pokazanie, w jaki sposób integrują zasady społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w swoją strategię i codzienną działalność. Firma,która dba o te aspekty przyciągają nie tylko klientów, ale także pracowników. Zaangażowanie w społeczne i etyczne praktyki biznesowe stają się istotnym kryterium dla potencjalnych pracowników, którzy poszukują miejsc pracy zgodnych z ich wartościami i przekonaniami.
 • Biznes świadomy ekologicznie – w obliczu zmian klimatycznych i zanieczyszczenia środowiska, społeczeństwo oczekuje od firm działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Raportowanie ESG pozwala pokazać jakie kroki podejmuje w celu ograniczenia wpływu swojej działalności na środowisko, poprzez m.in. redukcję emisji, efektywne wykorzystanie zasobów czy inwestycje instalacje odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika.
 • Dostęp do finansowania – instytucje finansowe coraz częściej biorą pod uwagę raport ESG przy podejmowaniu decyzji, w kogo inwestować i komu udzielić kredytu i w jakiej kwocie, a komu nie. Transparentność firmy związana z raportowaniem niefinansowym może być jednocześnie szansą na uzyskanie kredytu na preferencyjnych warunkach, powiązanego ze zrównoważonym rozwojem. 
 • Przyciągnięcie inwestorów – inwestorzy coraz częściej kierują swoje kapitały w kierunku firm, które angażują się w zrównoważony rozwój. Raportowanie ESG może przyciągać interesariuszy, którzy cenią sobie firmy dbające nie tylko o zyski, ale także o społeczeństwo i środowisko. Przejrzyste przedstawienie swoich praktyk związanych z aspektami środowiskowymi, społecznymi i zarządzania buduje większe zaufanie. Umożliwia inwestorom pełniejsze zrozumienie celów, wartości i misji firmy, w kontekście jej działań.
 • Atrakcyjne partnerstwa biznesowe – firmy, które są transparentne w kwestiach ESG, często są preferowanymi partnerami biznesowymi. Przejrzystość w relacjach z partnerami handlowymi przyczynia się do budowy trwałych relacji biznesowych.
 • Zwiększenie efektywności operacyjnej – przejście na bardziej zrównoważone praktyki biznesowe może przynieść korzyści także w sferze operacyjnej. Optymalizacja procesów, zwiększenie efektywności energetycznej może przyczynić się do obniżenia kosztów funkcjonowania firmy i zwiększenia jej konkurencyjności.
 • Systematyczna ocena i poprawa działań – posiadanie systematycznego procesu oceny wpływu na środowisko, relacji z otoczeniem czy zarządzania, umożliwia podejmowanie działań mających na celu stałe doskonalenie praktyk w obszarze ESG i zrównoważonego rozwoju. 
 • Zgodność z wymogami prawnymi – prawo coraz częściej nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek informowania o aspektach ESG. Firmy, które nie spełnią obowiązku zgłaszania danych niefinansowych zgodnie z CSRD, będą podlegać karom finansowym.

Raportowanie ESG nie powinno być traktowane jedynie jako obowiązek, który należy spełnić by uniknąć kar. To szansa na zrównoważony rozwój firmy. Przedsiębiorstwa, które koncentrują się na aspektach społecznych, środowiskowych oraz efektywnym zarządzaniu, tworzą solidne fundamenty dla przyszłości.

Zobacz co o raportowaniu ESG mówi  Agnieszka Rozwadowska – prezeska Fundacji Carbon Footprint, bohaterka pierwszego odcinka naszej serii poświęconej transformacji energetycznej przedsiębiorstw “Greenovation – zielona strona biznesu”.

Columbus & Carbon Footprint Foundation – Twoi partnerzy w ESG

W Columbus oferujemy kompleksowe wsparcie w zmniejszaniu śladu węglowego, który odgrywa istotną rolę w kontekście ESG, będąc jednym z kluczowych wskaźników wpływu firmy na środowisko. Nasze rozwiązania z zakresu nowoczesnej energetyki i OZE, nie tylko skutecznie obniżą ślad węglowy Twojej firmy, ale również przyczynią się do redukcji kosztów związanych z zużyciem energii elektrycznej. 

Twoja firma może zyskać znacznie więcej niż tylko wsparcie w zwiększeniu efektywności energetycznej. Nasza współpraca idzie krok dalej, obejmując partnerstwo z ekspertami z Carbon Footprint Foundation. To dla Ciebie szansa nie tylko na optymalizację zużycia energii, ale także kolejny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju Twojego biznesu. 

Fundacja Carbon Footprint przeprowadzi dla Ciebie kompleksowy audyt śladu węglowego i wpływu na środowisko wraz z rekomendacjami. Pomoże Ci także w przygotowaniu części środowiskowej raportu ESG, dostosowanego do specyfiki Twojego biznesu. Dzięki temu nie tylko zyskasz narzędzie do monitorowania i oceny praktyk zrównoważonego rozwoju, ale także dowiesz się, jakie konkretne działania możesz wdrożyć, aby efektywnie przyczynić się do budowy bardziej zrównoważonej i odpowiedzialnej przyszłości.

Czy Twoja firma jest gotowa na raportowanie ESG? Skontaktuj się z nami, a dobierzemy najlepsze rozwiązania dla Twojego biznesu, które pomogą Ci nie tylko ograniczyć wpływ firmy na środowisko, ale także obniżyć koszty jej funkcjonowania.

Jeśli chcesz obliczyć ślad węglowy swojej firmy lub potrzebujesz merytorycznego wsparcia w zielonej transformacji swojego biznesu, zapraszamy do kontaktu z naszym partnerem – Carbon Foootprint Foundation. 

Oceń ten artykuł

zapytaj o ofertę
Columbus