Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz

Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz
3 minut 51 sekund

Zmiany klimatu w Polsce

Zmiany klimatu są coraz bardziej odczuwalne — wzrasta temperatura, zmieniają się rozkłady opadów, topnieją lodowce i śnieg, wzrasta średni poziom mórz na świecie. Zmiany obserwujemy również w Polsce – jak na przykład coraz częściej występujące ekstremalne zjawiska pogodowe, czy rekordy temperatury, jak np. ten z 5 listopada 2018 r., kiedy odnotowano 26,2 stopnia Celsjusza na stacji pomiarowej Polana w Bieszczadach. Dowody na ocieplenie klimatu są jednak dużo szersze i analizowane są w długim ujęciu czasowym.

Przyczyny zmiany klimatu

Udowodniono już, iż bezpośrednią przyczyną zmian klimatu jest energetyka oparta na paliwach kopalnych (węgla, ropy, gazu), transport czy też przemysł i związane z tym uwalnianie się do atmosfery ogromnej ilości ilości gazów cieplarnianych. Gazy te, pozostając w atmosferze, przyczyniają się do powstawania efektu szklarniowego, powodującego podwyższanie się średniej globalnej temperatury.

Zmiany klimatu w Polsce a polityka

Polityka Unii Europejskiej odgrywa w Polsce dużą rolę, jeśli chodzi o działania zmierzające do poprawy jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Mimo wysokiej emisyjności krajowej gospodarki wynikającej z energetyki opartej na paliwach kopalnych Polska sukcesywnie redukuje emisję gazów cieplarnianych dążąc do spełnienia wymagań pakietu energetyczno-klimatycznego UE. Polska przystąpiła również do “Porozumienia paryskiego”, które jest ogólnoświatowym planem działania mającym łagodzić zmiany klimatu.

Co więcej, Polska i jak i inne kraje, podpisała Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Tym samym, państwa zobowiązały się do ograniczenia średniego wzrostu temperatury na powierzchni ziemi do poziomu poniżej 2°C w porównaniu z okresem sprzed rewolucji przemysłowej.

By osiągnąć zamierzony cel, do 2050 roku globalny poziom emisji powinien zmniejszyć się o co najmniej 50% w porównaniu z 1990 r. (UE przyjęła średni cel 80-95%). Kolejny krok to osiągnięcie przed końcem 2100 neutralności emisyjnej.

Scenariusze zmian klimatu w Polsce

Według przeprowadzonych analiz klimatycznych dla naszego kraju i wykonanych na tych podstawach scenariuszy wynika, że skutki zmian klimatu będą najsilniej odczuwalne na obszarach zurbanizowanych, gdzie mieszka 60% populacji naszego kraju. Duża gęstość zaludniania, gęsta zabudowa i nieprzepuszczalne, zabetonowane nawierzchnie sprawiają, że obszary te są bardzo podatne na podtopienia, deficyt wody oraz upały.

Według scenariuszy klimatycznych dla Polski opracowanych w “Polityce ekologicznej państwa 2030” najpowszechniejszymi zjawiskami pogodowymi w kolejnym dziesięcioleciu będą przedłużające się fale upałów i intensywne opady deszczu, które mogą powodować lokalne zalania. Skutkami tych ekstremalnych zjawisk klimatycznych będą m.in. choroby układu krążenia i oddechowego, problemy z transportem, niższa produkcja rolna, a także zakłócenia w pracy sektora energetycznego, w tym blackout.

Susza w Polsce 

Deficyt wody w Polsce to problem bardzo aktualny. Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za tego typu sytuacje są warunki pogodowe, a w dłuższej perspektywie warunki klimatyczne. Za pogłębiające się susze odpowiedzialna jest także gospodarka wodna kraju. W Polsce zatrzymujemy około 6,5% wody, która spływa rzekami do Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego, co daje około  4 miliardach metrów sześciennych wody i plasuje nas na przedostatnim miejscu w Europie.

Przeciwdziałanie zmianom klimatu w Polsce

W przypadku Polski ograniczenie emisji jest stosunkowo trudne ze względu na dominującą rolę węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła, jednak nie niemożliwe. Do najważniejszych wyzwań w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu należy zmiana sposobu pozyskiwania energii. Najkorzystniejszym rozwiązaniem są odnawialne źródła energii, a w szczególności energia ze słońca, której mamy ogromne zasoby. Szacuje się, że gdyby pokryć panelami fotowoltaicznymi obszar wielkości Warszawy pozwoliłoby to na całkowite zaspokojenie energii elektrycznej zużywanej w Polsce w ciągu roku.

By chronić klimat, ważna jest także eliminacja tzw. niskiej emisji, która powoduje uwalnianie do atmosfery ogromnych ilości zanieczyszczeń w tym gazów cieplarnianych. Działania priorytetowe w tej kwestii to modernizacja systemów grzewczych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i podwyższenie efektywności energetycznej budynków.

Równie ważna jest redukcja emisji z sektorów, jak: transport, budownictwo, rolnictwo, sektor komunalno-bytowy czy gospodarka odpadami. Emisja ta stanowi ponad połowę całkowitej wielkości emisji gazów cieplarnianych w Polsce (50,2%).

Przeciwdziałanie suszy to z kolei zwiększenie małej retencji, która w znaczącym stopniu przyczynia się do poprawy struktury bilansu wodnego. Ten sposób pozwala zatrzymać lub spowolnić spływ wód, dbając przy tym o rozwój środowiska naturalnego.

Źródło: Polityka ekologiczna państwa 2030 

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
Powietrzna pompa ciepła – czy jest dla mnie?
Powietrzna pompa ciepła – czy jest dla mnie?
Wykorzystanie ciepła z powietrza to najłatwiejszy i najtańszy sposób na ogrzewanie domu i wody użytkowej. Z tego powodu powietrzne pompy ciepła cieszą się coraz większym powodzeniem.  Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęście...
Jak dbać o środowisko?
Jak dbać o środowisko?
W miarę rozwoju cywilizacyjnego człowiek w coraz większym stopniu oddziałuje na środowisko naturalne, czego efektem są często nieodwracalne zniszczenia. Musimy pamiętać, że to właśnie natura dostarcza cz...
Ceny energii elektrycznej w Polsce
Ceny energii elektrycznej w Polsce
Według ekspertów najbliższe lata upłyną pod znakiem drożejącego prądu. Podwyżki odczują wszystkie grupy odbiorców – od producenta, poprzez małego przedsiębiorcę, na gospodarstwach domowych kończąc. ...
Fotowoltaika – opinie na temat instalacji
Fotowoltaika – opinie na temat instalacji
Opinie na temat fotowoltaiki są na ogół bardzo pozytywne. Doceniają ją głównie posiadacze instalacji, którzy odczuli korzyści związane z inwestycją. Fotowoltaika jako odnawialne źródło energii ma dobre opinie nie tylko wśród oszcz...
Jaka moc instalacji fotowoltaicznej pokryje moje zapotrzebowanie?
Jaka moc instalacji fotowoltaicznej pokryje moje zapotrzebowanie?
Zanim przystąpimy do montażu instalacji fotowoltaicznej, najważniejszy jest właściwy dobór mocy systemu. W przypadku gospodarstw domowych moc fotowoltaiki powinna być dobrana tak, by wyprodukowana w ciągu roku energia nie przekraczała ro...
Odnawialne źródła energii w Polsce
Odnawialne źródła energii w Polsce
Obecnie najwięcej energii produkowanej w Polsce pochodzi z paliw konwencjonalnych jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Zasoby węgla są znaczne, lecz 85% pokładów zlokalizowanych jest tak głęboko, że ich wydobycie j...
Pompa ciepła powietrze – woda – jak działa?
Pompa ciepła powietrze – woda – jak działa?
Popularność powietrznych pomp ciepła na polskim rynku rośnie z roku na rok. Ich największą zaletą jest to, że są dostępne praktycznie dla każdego budynku mieszkalnego, niezależnie od tego czy modernizujesz istniejący dom czy budujesz...
zapytaj o ofertę
Columbus