Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz

Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz
5 minut 0 sekund

Co to jest ekologia i czym zajmuje się ekolog?

Zapewne nieraz wiele osób słyszało takie pojęcie jak ekologia czy też życie w sposób ekologiczny. Niektórzy jednak mogą błędnie interpretować te definicje jako odpowiednik całkowitej rezygnacji z plastiku, czy też przerzucenie się wyłącznie na zdrowe jedzenie. Warto jednak wiedzieć, iż samo pojęcie ekologia jak i profesja jaką jest ekolog zawiera głębszy sens niż powszechnie postrzegany przez społeczeństwo. Dobrze jest zatem wiedzieć czym zajmuje się ekologia, kim jest ekolog oraz co tak naprawdę oznacza pojęcie ekologiczny.

Co to jest ekologia?

Przede wszystkim należy zdawać sobie sprawę, iż ekologia to dziedzina biologii. Zajmuje się ona opisywaniem zależności między wybranymi gatunkami organizmów żywych a środowiskiem w jakim żyją. Równocześnie zajmuje się ona badaniem zjawisk zachodzących pomiędzy poszczególnymi organizmami żywymi.

Podstawowy system, który tworzy ekologię stanowi populacja, która jest określoną grupą osobników organizmów żywych, które między sobą się krzyżują oraz oddziałują na siebie. Kolejnym elementem jest biocenoza, która stanowi zbiór wybranych organizmów żywych oddziałujących na siebie. Biotopem z kolei zwie się środowisko naturalne, w którym występuję wybrane grupy organizmów żywych. Połączenie biotopu wraz z biocenozą nazywane jest ekosystemem. Ostatnim i największym elementem ekologii jest biosfera, która oznacza całkowitą przestrzeń zajmowaną przez organizmy żywe.

Rodzaje ekologii

Ekologia jako pojęcie biologiczne dzieli się na poszczególne dziedziny, które badają i opisuję różne zjawiska. Do dziedzin biologii można zaliczyć:

 • Ekologia społeczna – ma ona na celu umieszczenie wybranej jednostki z danego gatunku organizmów żywych w środowisku, gdzie nie występują one naturalnie. Dzięki temu można poznać zależności oraz cechy charakterystyczne wybranych gatunków organizmów żywych;
 • Ekologia populacyjna – dzięki niej można badać liczebność oraz funkcjonowanie wybranej populacji organizmów żywych;
 • Ekologia behawioralna – dzięki niej można dowiedzieć się więcej na temat zachowania wybranych gatunków organizmów żywych w nowych warunkach;
 • Ekologia ewolucyjna – bada ona historię powstania oraz ewolucji wybranego gatunku organizmów żywych;
 • Autoekologia – jest to nauka badająca funkcjonowanie oraz rozwój organizmów żywych w ich naturalnym środowisku;
 • Synekologia – zajmuje się ona badaniem grupy wybranych organizmów żywych oraz oddziaływań między nimi.

Kim jest ekolog?

Zgodnie z definicją ekolog jest to naukowiec, który zajmuje się badaniem oraz opisywaniem zjawisk i oddziaływań zachodzących między organizmami żywymi a środowiskiem. Dzięki ekologom można lepiej poznać i zrozumieć świat organizmów żywych a także relacji i oddziaływań pomiędzy nimi a środowiskiem naturalnym, w którym oni żyją. 

By stać się ekologiem niezbędne jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia bądź też wykształcenia. Zdobycie wykształcenia wydaje się być najlepszym rozwiązaniem, gdyż kończąc kierunki takie jak ochrona przyrody można uzyskać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tj profesji. Innym sposobem jest zdobycie doświadczenia w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych, których podstawową działalnością jest ochrona środowiska naturalnego czy też propagowanie ekologicznego trybu życia.

Mity na temat zawodu ekologa

Choć ekologia jest jedną z najbardziej szanowanych nauk biologicznych wiele osób utożsamia ekologów jako osób, które przywiązują się do drzewa czy też walczą z ograniczeniem używania plastiku. Przez to wokół zawodu ekologa powstało wiele niepotwierdzonych informacji oraz mitów, które niejako osłabiają wizerunek tej profesji. Warto zatem zapoznać się z mitami na temat zawodu ekologa, oraz wyjaśnienia dotyczące obowiązków jak i sytuacji, w których ekolodzy mogą się wypowiadać oraz interweniować. Do tych mitów można zaliczyć:

 • Ekolodzy jako osoby silnie nakłaniające na zmianę stylu życia– często spotykanym mitem, jaki jest wypowiadany przez niektóre osoby jest utożsamianie ekologów jako osób, które wręcz nakazują spożywania określonych produktów, rezygnację z plastiku czy też przejście na wegetarianizm. Jest to błąd, gdyż do zadań ekologów nie należy nakłanianie, bądź niekiedy zmuszanie do zmiany nawyków. Często są to osoby, które propagują ekologiczny styl życia, lecz nie mają nic wspólnego z ekologią jako nauką przyrodniczą;
 • Ekolodzy jako osoby, które przywiązują się do drzew aby zamanifestować swój sprzeciw – równie często spotykanym w mediach zjawiskiem jest obraz ekologów przywiązujących się do drzewa by zapobiec wycince lasów. Warto jednak zdawać sobie sprawę, iż w większości przypadków są to osoby, które propagują zachowania ekologiczne bądź osoby, które współpracują z organizacjami ekologicznymi. Do zadań ekologów należy przede wszystkim przedstawianie rzetelnych oraz obiektywnych danych dotyczących zasadności zmian w środowisku naturalnym;
 • Ekolodzy próbują blokować każdą inwestycję – niekiedy w środkach masowego przekazu można dostrzec informację, iż ekolodzy próbują blokować każdą inwestycję, która oznacza ingerencję w środowisko naturalne. Jest to jednak błąd, gdyż ekolodzy próbują zamanifestować swój sprzeciw oraz wypracować kompromisowe rozwiązania. Dla przykładu chcąc zbudować nową drogę bądź inną formę infrastruktury ekolodzy dosyć często proponują rozwiązania jak np. korytarze dla zwierząt. Dzięki temu życie zwierząt i roślin nie jest zagrożone i można jednocześnie dokonać inwestycji.

Ekologiczny – czyli jaki?

W związku z wyżej przedstawionymi informacjami można zadać sobie pytanie co oznacza słowo ekologiczny. Wbrew obiegowej opinii należy wiedzieć, iż słowo ekologiczny oznacza współistniejący w harmonii z naturą oraz środowiskiem naturalnym, w którym dana rzecz istnieje. Innymi słowy bycie ekologicznym oznacza zmianę bądź propagowanie podejścia do życia w taki sposób, by nie zanieczyszczać lub niszczyć środowiska naturalnego, w którym żyje człowiek. 

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
Fotowoltaika – od czego zależy cena instalacji paneli fotowoltaicznych
Fotowoltaika – od czego zależy cena instalacji paneli fotowoltaicznych
Na cenę instalacji fotowoltaicznej składa się wiele czynników, między innymi moc systemu, rodzaj inwertera czy specyfika dachu. Bez analizy wszystkich elementów, nie można jednoznacznie stwierdzić ile będzie kosztować elektrownia słone...
Foton – czym jest i dlaczego bez niego nie byłoby prądu?
Foton – czym jest i dlaczego bez niego nie byłoby prądu?
Fotony to cząstki promieniowania elektromagnetycznego, które powstają w całej objętości Słońca. Te, które docierają na ziemię jako fale światła nie powstają w środku Słońca, a na zewnątrz gwiazdy. Bez nich nie byłoby życia na ...
Piec na zrębki – skuteczne ogrzewanie domu
Piec na zrębki – skuteczne ogrzewanie domu
Piece na zrębki drzewne cechują się wysoką efektywnością oraz ekologiczną pracą, podczas której wytwarzana jest energia cieplna. Działają niemalże bezobsługowo, dzięki zautomatyzowanemu sterowaniu (zapalanie, podawanie paliw...
Powietrzna pompa ciepła – czy jest dla mnie?
Powietrzna pompa ciepła – czy jest dla mnie?
Wykorzystanie ciepła z powietrza to najłatwiejszy i najtańszy sposób na ogrzewanie domu i wody użytkowej. Z tego powodu powietrzne pompy ciepła cieszą się coraz większym powodzeniem.  Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęście...
Fotowoltaika – opinie na temat instalacji
Fotowoltaika – opinie na temat instalacji
Opinie na temat fotowoltaiki są na ogół bardzo pozytywne. Doceniają ją głównie posiadacze instalacji, którzy odczuli korzyści związane z inwestycją. Fotowoltaika jako odnawialne źródło energii ma dobre opinie nie tylko wśród oszcz...
Ulga termomodernizacyjna a fotowoltaika – czym jest i kiedy można z niej skorzystać?
Ulga termomodernizacyjna a fotowoltaika – czym jest i kiedy można z niej skorzystać?
Ulga termomodernizacyjne obowiązuje od 2019 r. Jest ona przeznaczona dla właścicieli i współwłaścicieli istniejących budynków jednorodzinnych. W ramach wsparcia remontujący domy mogą odliczyć od podatku, wydatki poniesione na realizac...
Instalacja fotowoltaiczna – jak działa?
Instalacja fotowoltaiczna – jak działa?
Wszystkie urządzenia elektryczne w domu, czy firmie potrzebują energii, żeby działać. Prąd można pobierać z sieci energetycznej, ale można też produkować go samemu, dzięki własnej instalacji fotowoltaicznej. Z czego składa się i ja...
5 minut 0 sekund

Co to jest ekologia i czym zajmuje się ekolog?

Co to jest ekologia i czym zajmuje się ekolog? Columbus Energy Sylwia Lewkowicz Artykuły o fotowoltaice
Ocena 2.33
2.33 (3)
2.33
3
5

Zapewne nieraz wiele osób słyszało takie pojęcie jak ekologia czy też życie w sposób ekologiczny. Niektórzy jednak mogą błędnie interpretować te definicje jako odpowiednik całkowitej rezygnacji z plastiku, czy też przerzucenie się wyłącznie na zdrowe jedzenie. Warto jednak wiedzieć, iż samo pojęcie ekologia jak i profesja jaką jest ekolog zawiera głębszy sens niż powszechnie postrzegany przez społeczeństwo. Dobrze jest zatem wiedzieć czym zajmuje się ekologia, kim jest ekolog oraz co tak naprawdę oznacza pojęcie ekologiczny.

Co to jest ekologia?

Przede wszystkim należy zdawać sobie sprawę, iż ekologia to dziedzina biologii. Zajmuje się ona opisywaniem zależności między wybranymi gatunkami organizmów żywych a środowiskiem w jakim żyją. Równocześnie zajmuje się ona badaniem zjawisk zachodzących pomiędzy poszczególnymi organizmami żywymi.

Podstawowy system, który tworzy ekologię stanowi populacja, która jest określoną grupą osobników organizmów żywych, które między sobą się krzyżują oraz oddziałują na siebie. Kolejnym elementem jest biocenoza, która stanowi zbiór wybranych organizmów żywych oddziałujących na siebie. Biotopem z kolei zwie się środowisko naturalne, w którym występuję wybrane grupy organizmów żywych. Połączenie biotopu wraz z biocenozą nazywane jest ekosystemem. Ostatnim i największym elementem ekologii jest biosfera, która oznacza całkowitą przestrzeń zajmowaną przez organizmy żywe.

Rodzaje ekologii

Ekologia jako pojęcie biologiczne dzieli się na poszczególne dziedziny, które badają i opisuję różne zjawiska. Do dziedzin biologii można zaliczyć:

 • Ekologia społeczna – ma ona na celu umieszczenie wybranej jednostki z danego gatunku organizmów żywych w środowisku, gdzie nie występują one naturalnie. Dzięki temu można poznać zależności oraz cechy charakterystyczne wybranych gatunków organizmów żywych;
 • Ekologia populacyjna – dzięki niej można badać liczebność oraz funkcjonowanie wybranej populacji organizmów żywych;
 • Ekologia behawioralna – dzięki niej można dowiedzieć się więcej na temat zachowania wybranych gatunków organizmów żywych w nowych warunkach;
 • Ekologia ewolucyjna – bada ona historię powstania oraz ewolucji wybranego gatunku organizmów żywych;
 • Autoekologia – jest to nauka badająca funkcjonowanie oraz rozwój organizmów żywych w ich naturalnym środowisku;
 • Synekologia – zajmuje się ona badaniem grupy wybranych organizmów żywych oraz oddziaływań między nimi.

Kim jest ekolog?

Zgodnie z definicją ekolog jest to naukowiec, który zajmuje się badaniem oraz opisywaniem zjawisk i oddziaływań zachodzących między organizmami żywymi a środowiskiem. Dzięki ekologom można lepiej poznać i zrozumieć świat organizmów żywych a także relacji i oddziaływań pomiędzy nimi a środowiskiem naturalnym, w którym oni żyją. 

By stać się ekologiem niezbędne jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia bądź też wykształcenia. Zdobycie wykształcenia wydaje się być najlepszym rozwiązaniem, gdyż kończąc kierunki takie jak ochrona przyrody można uzyskać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tj profesji. Innym sposobem jest zdobycie doświadczenia w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych, których podstawową działalnością jest ochrona środowiska naturalnego czy też propagowanie ekologicznego trybu życia.

Mity na temat zawodu ekologa

Choć ekologia jest jedną z najbardziej szanowanych nauk biologicznych wiele osób utożsamia ekologów jako osób, które przywiązują się do drzewa czy też walczą z ograniczeniem używania plastiku. Przez to wokół zawodu ekologa powstało wiele niepotwierdzonych informacji oraz mitów, które niejako osłabiają wizerunek tej profesji. Warto zatem zapoznać się z mitami na temat zawodu ekologa, oraz wyjaśnienia dotyczące obowiązków jak i sytuacji, w których ekolodzy mogą się wypowiadać oraz interweniować. Do tych mitów można zaliczyć:

 • Ekolodzy jako osoby silnie nakłaniające na zmianę stylu życia– często spotykanym mitem, jaki jest wypowiadany przez niektóre osoby jest utożsamianie ekologów jako osób, które wręcz nakazują spożywania określonych produktów, rezygnację z plastiku czy też przejście na wegetarianizm. Jest to błąd, gdyż do zadań ekologów nie należy nakłanianie, bądź niekiedy zmuszanie do zmiany nawyków. Często są to osoby, które propagują ekologiczny styl życia, lecz nie mają nic wspólnego z ekologią jako nauką przyrodniczą;
 • Ekolodzy jako osoby, które przywiązują się do drzew aby zamanifestować swój sprzeciw – równie często spotykanym w mediach zjawiskiem jest obraz ekologów przywiązujących się do drzewa by zapobiec wycince lasów. Warto jednak zdawać sobie sprawę, iż w większości przypadków są to osoby, które propagują zachowania ekologiczne bądź osoby, które współpracują z organizacjami ekologicznymi. Do zadań ekologów należy przede wszystkim przedstawianie rzetelnych oraz obiektywnych danych dotyczących zasadności zmian w środowisku naturalnym;
 • Ekolodzy próbują blokować każdą inwestycję – niekiedy w środkach masowego przekazu można dostrzec informację, iż ekolodzy próbują blokować każdą inwestycję, która oznacza ingerencję w środowisko naturalne. Jest to jednak błąd, gdyż ekolodzy próbują zamanifestować swój sprzeciw oraz wypracować kompromisowe rozwiązania. Dla przykładu chcąc zbudować nową drogę bądź inną formę infrastruktury ekolodzy dosyć często proponują rozwiązania jak np. korytarze dla zwierząt. Dzięki temu życie zwierząt i roślin nie jest zagrożone i można jednocześnie dokonać inwestycji.

Ekologiczny – czyli jaki?

W związku z wyżej przedstawionymi informacjami można zadać sobie pytanie co oznacza słowo ekologiczny. Wbrew obiegowej opinii należy wiedzieć, iż słowo ekologiczny oznacza współistniejący w harmonii z naturą oraz środowiskiem naturalnym, w którym dana rzecz istnieje. Innymi słowy bycie ekologicznym oznacza zmianę bądź propagowanie podejścia do życia w taki sposób, by nie zanieczyszczać lub niszczyć środowiska naturalnego, w którym żyje człowiek. 

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
Fotowoltaika – od czego zależy cena instalacji paneli fotowoltaicznych
Fotowoltaika – od czego zależy cena instalacji paneli fotowoltaicznych
Na cenę instalacji fotowoltaicznej składa się wiele czynników, między innymi moc systemu, rodzaj inwertera czy specyfika dachu. Bez analizy wszystkich elementów, nie można jednoznacznie stwierdzić ile będzie kosztować elektrownia słone...
Foton – czym jest i dlaczego bez niego nie byłoby prądu?
Foton – czym jest i dlaczego bez niego nie byłoby prądu?
Fotony to cząstki promieniowania elektromagnetycznego, które powstają w całej objętości Słońca. Te, które docierają na ziemię jako fale światła nie powstają w środku Słońca, a na zewnątrz gwiazdy. Bez nich nie byłoby życia na ...
Piec na zrębki – skuteczne ogrzewanie domu
Piec na zrębki – skuteczne ogrzewanie domu
Piece na zrębki drzewne cechują się wysoką efektywnością oraz ekologiczną pracą, podczas której wytwarzana jest energia cieplna. Działają niemalże bezobsługowo, dzięki zautomatyzowanemu sterowaniu (zapalanie, podawanie paliw...
Powietrzna pompa ciepła – czy jest dla mnie?
Powietrzna pompa ciepła – czy jest dla mnie?
Wykorzystanie ciepła z powietrza to najłatwiejszy i najtańszy sposób na ogrzewanie domu i wody użytkowej. Z tego powodu powietrzne pompy ciepła cieszą się coraz większym powodzeniem.  Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęście...
Fotowoltaika – opinie na temat instalacji
Fotowoltaika – opinie na temat instalacji
Opinie na temat fotowoltaiki są na ogół bardzo pozytywne. Doceniają ją głównie posiadacze instalacji, którzy odczuli korzyści związane z inwestycją. Fotowoltaika jako odnawialne źródło energii ma dobre opinie nie tylko wśród oszcz...
Ulga termomodernizacyjna a fotowoltaika – czym jest i kiedy można z niej skorzystać?
Ulga termomodernizacyjna a fotowoltaika – czym jest i kiedy można z niej skorzystać?
Ulga termomodernizacyjne obowiązuje od 2019 r. Jest ona przeznaczona dla właścicieli i współwłaścicieli istniejących budynków jednorodzinnych. W ramach wsparcia remontujący domy mogą odliczyć od podatku, wydatki poniesione na realizac...
Instalacja fotowoltaiczna – jak działa?
Instalacja fotowoltaiczna – jak działa?
Wszystkie urządzenia elektryczne w domu, czy firmie potrzebują energii, żeby działać. Prąd można pobierać z sieci energetycznej, ale można też produkować go samemu, dzięki własnej instalacji fotowoltaicznej. Z czego składa się i ja...
zapytaj o ofertę
Columbus