Fotowoltaika dla firm - dotacje 2021

11/03/2021

Autor: Sylwia Mańkowska

3 minuty czytania

dotacje dla firm fotowoltaika

Zwiększanie udziału zielonych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Polski jest bardzo ważne. Aby zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w fotowoltaikę, ogłaszane są różne projekty, w ramach których można starać się o dotację na montaż instalacji fotowoltaicznej. Jakie są aktualne dotacje na fotowoltaikę dla firm?

Fundusze Europejskie – 80 mln zł dla przedsiębiorców

Ostatni nabór konkursowy w ramach unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) rusza 31 marca i potrwa do 28 maja 2021 r. Wnioski będą przyjmowane w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do rozdysponowania jest 80 mln zł, w tym:

 • 30 mln zł dla projektów, które będą realizowane na terenie województwa śląskiego;
 • 50 mln zł dla projektów w pozostałych województwach.

Dofinansowaniu podlegają projekty, które polegają na budowie lub przebudowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (czyli fotowoltaikę), powyżej 2 MW. Przyłącze do sieci elektroenergetycznej należące do wytwórcy energii może być częścią projektu.

O dotację mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy są wytwórcami energii z odnawialnych źródeł energii (kody: 115, 116, 117, 118, 019, 120, 121, 023, 124, 140). Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych wartości projektu i ustalana jest zgodnie z przepisami pomocy publicznej, z czego dofinansowanie na jeden projekt nie może przekroczyć 15 mln euro.

Kryteria wyboru projektów

Każdy wniosek złożony w ramach projektu oceniany jest według:
1. kryteriów formalnych,

2. kryteriów merytorycznych I stopnia,

3. kryteriów merytorycznych II stopnia.

Fundusz modernizacyjny – prawie 8 mld zł dla Polski

Fundusz Modernizacyjny jest nowym instrumentem, który ma wspierać transformację w kierunku neutralności klimatycznej w krajach Unii Europejskiej. Jest on dedykowany dla 10 krajów i całkowita pula to około 18 mld zł. Polska ma dostać ponad 43% tych środków.

Krajowym Operatorem Funduszu Modernizacyjnego został Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a finansowanie inwestycji z jego środków będzie odbywało się w ramach programów priorytetowych.

Jakie obszary zostaną objęte wsparciem Funduszu modernizacyjnego?

Według założeń programu, wsparcie będzie obejmować kilka obszarów priorytetowych:

 • wytwarzanie i wykorzystywanie energii z OZE,
 • efektywność energetyczną,
 • magazynowanie energii i modernizację sieci energetycznych,
 • wsparcie sprawiedliwej transformacji w regionach uzależnionych od paliw kopalnych.

Pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie w ramach tego funduszu mają być uruchomione jeszcze w tym roku, a całość programu ma trwać do 2030 roku. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, jaka kwota będzie mogła trafić do przedsiębiorców.

Energia plus – dofinansowanie na modernizację przedsiębiorstw

Jest to program, do którego nabór został uruchomiony 1 października 2020 r. Jego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. Beneficjentami programu “Energia Plus” są przedsiębiorcy – w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – wykonujący działalność gospodarczą.

Do rozdysponowania jest prawie 1,3 mld zł:

 • 1 264 286 978,50 złotych – w formie pożyczki,
 • 49 772 500,00 złotych – w formie dotacji.

Zakończenie programu przewidziane jest na 17 grudnia 2021 roku lub w momencie wyczerpania alokacji środków. Więcej o tym programie pisaliśmy tutaj.

udostępnij artykuł dalej .

Poznaj szczegóły oferty:
fotowoltaika, pompy ciepła

zostaw kontakt do siebie


  czytaj więcej

  czytaj więcej

  czytaj więcej

  czytaj więcej
  !