Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz

Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz
2 minut 44 sekund

Fotowoltaika dla firm – dotacje 2021

Zwiększanie udziału zielonych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Polski jest bardzo ważne. Aby zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w fotowoltaikę, ogłaszane są różne projekty, w ramach których można starać się o dotację na montaż instalacji fotowoltaicznej. Jakie są aktualne dotacje na fotowoltaikę dla firm?

Fundusze Europejskie – 80 mln zł dla przedsiębiorców

Ostatni nabór konkursowy w ramach unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) rusza 31 marca i potrwa do 28 maja 2021 r. Wnioski będą przyjmowane w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do rozdysponowania jest 80 mln zł, w tym: 

  • 30 mln zł dla projektów, które będą realizowane na terenie województwa śląskiego;
  • 50 mln zł dla projektów w pozostałych województwach. 

Dofinansowaniu podlegają projekty, które polegają na budowie lub przebudowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (czyli fotowoltaikę), powyżej 2 MW. Przyłącze do sieci elektroenergetycznej należące do wytwórcy energii może być częścią projektu. 

O dotację mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy są wytwórcami energii z odnawialnych źródeł energii (kody: 115, 116, 117, 118, 019, 120, 121, 023, 124, 140). Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych wartości projektu i ustalana jest zgodnie z przepisami pomocy publicznej, z czego dofinansowanie na jeden projekt nie może przekroczyć 15 mln euro. 

Kryteria wyboru projektów

Każdy wniosek złożony w ramach projektu oceniany jest według:
1. kryteriów formalnych,

2. kryteriów merytorycznych I stopnia,

3. kryteriów merytorycznych II stopnia.

Fundusz modernizacyjny – prawie 8 mld zł dla Polski

Fundusz Modernizacyjny jest nowym instrumentem, który ma wspierać transformację w kierunku neutralności klimatycznej w krajach Unii Europejskiej. Jest on dedykowany dla 10 krajów i całkowita pula to około 18 mld zł. Polska ma dostać ponad 43% tych środków. 

Krajowym Operatorem Funduszu Modernizacyjnego został Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a finansowanie inwestycji z jego środków będzie odbywało się w ramach programów priorytetowych. 

Jakie obszary zostaną objęte wsparciem Funduszu modernizacyjnego?

Według założeń programu, wsparcie będzie obejmować kilka obszarów priorytetowych:

  • wytwarzanie i wykorzystywanie energii z OZE,
  • efektywność energetyczną,
  • magazynowanie energii i modernizację sieci energetycznych,
  • wsparcie sprawiedliwej transformacji w regionach uzależnionych od paliw kopalnych.

Pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie w ramach tego funduszu mają być uruchomione jeszcze w tym roku, a całość programu ma trwać do 2030 roku. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, jaka kwota będzie mogła trafić do przedsiębiorców. 

Energia plus – dofinansowanie na modernizację przedsiębiorstw

Jest to program, do którego nabór został uruchomiony 1 października 2020 r. Jego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. Beneficjentami programu “Energia Plus” są przedsiębiorcy – w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – wykonujący działalność gospodarczą.

Do rozdysponowania jest prawie 1,3 mld zł:

  • 1 264 286 978,50 złotych – w formie pożyczki,
  • 49 772 500,00 złotych – w formie dotacji.

Zakończenie programu przewidziane jest na 17 grudnia 2021 roku lub w momencie wyczerpania alokacji środków. Więcej o tym programie pisaliśmy tutaj. 

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
Fotowoltaika dofinansowanie 2024 – jak uzyskać dotacje do instalacji OZE?
Fotowoltaika dofinansowanie 2024 – jak uzyskać dotacje do instalacji OZE?
Odnawialne źródła energii to najprostszy sposób na obniżenie rachunków za prąd i ochronę środowiska. Popularność fotowoltaiki rośnie z roku na rok. Do niedawna nieznana, dziś zasila tysiące polskich gospodarstw. Dużą zachętę dla...
Program Mój Prąd 4.0 – sprawdź zasady dotacji
Program Mój Prąd 4.0 – sprawdź zasady dotacji
“Mój Prąd” to rządowy program skierowany do gospodarstw domowych na terenie całej Polski. Projekt zakłada dofinansow...
Energia Plus 2024- dofinansowania na modernizację przedsiębiorstw
Energia Plus 2024- dofinansowania na modernizację przedsiębiorstw
1 lutego 2023 r. rozpoczął się IV nabór do programu Energia Plus, skierowanego do przedsiębiorców, który planowo potrwa aż do końca 2024 r. Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i pop...
Jaka moc instalacji fotowoltaicznej pokryje moje zapotrzebowanie?
Jaka moc instalacji fotowoltaicznej pokryje moje zapotrzebowanie?
Zanim przystąpimy do montażu instalacji fotowoltaicznej, najważniejszy jest właściwy dobór mocy systemu. W przypadku gospodarstw domowych moc fotowoltaiki powinna być dobrana tak, by wyprodukowana w ciągu roku energia nie przekraczała ro...
AgroEnergia 2024 – program z dotacją na OZE dla rolników
AgroEnergia 2024 – program z dotacją na OZE dla rolników
AgroEnergia to program, dzięki któremu prowadzący gospodarstwo rolne mogą starać się o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na instalacje OZE. Budżet programu „AgroEnergia” opiewa na 200 milionów zło...
Licznik prądu – jak go odczytać?
Licznik prądu – jak go odczytać?
Odczyt licznika energii polega na sprawdzeniu zużycia prądu przez gospodarstwo domowe i przekazaniu ich sprzedawcy prądu. Dane z licznika są...
Fotowoltaika – od czego zależy cena instalacji paneli fotowoltaicznych
Fotowoltaika – od czego zależy cena instalacji paneli fotowoltaicznych
Na cenę instalacji fotowoltaicznej składa się wiele czynników, między innymi moc systemu, rodzaj inwertera czy specyfika dachu. Bez analizy wszystkich elementów, nie można jednoznacznie stwierdzić ile będzie kosztować elektrownia słone...
zapytaj o ofertę
Columbus