Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz

Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz
4 minut 59 sekund

Fotowoltaika do 150 kW bez pozwolenia na budowę

Fotowoltaika do 150 kW bez pozwolenia na budowę Columbus Energy Anna Piechota Artykuły o fotowoltaice, Dla biznesu
Ocena 5
5 (3)
5
3
5

Nowelizacja ustawy o OZE podpisana przez Prezydenta RP zakłada szereg zmian mających na celu szybszy i efektywniejszy rozwój tego sektora. Wśród najważniejszych modyfikacji znalazły się m.in. te dotyczące budowy elektrowni fotowoltaicznych do 150 kW bez wymogu uzyskania pozwolenia. Dlaczego to tak ważny krok w transformacji energetycznej naszego kraju i kto zyska na nim najwięcej?

Fotowoltaika bez pozwolenia na budowę

Przed zmianą ustawy dachowe i gruntowe instalacje fotowoltaiczne mogły być wznoszone bez pozwolenia na budowę jedynie, jeśli ich moc nie przekraczała 50 kW. Po nowelizacji próg ten został zwiększony aż trzykrotnie, do 150 kW. Ta modyfikacja ma na celu poprawę wydajności instalacji podłączonych do systemu, co przyczyni się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu.

Co ważne, nowe przepisy będą dotyczyć nie tylko fotowoltaiki, ale także pomp ciepła i wolnostojących kolektorów słonecznych, które zostały wymienione w ustawie Prawo budowlane w art. 29. Z kolei wszystkie postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę wspomnianych instalacji, które zostały wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, zostaną umorzone.

Warto jednak pamiętać, że instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 6,5 kW należy nadal zgłosić do Państwowej Straży Pożarnej oraz uzgodnić projekt pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Kto zyska na zmianach prawnych?

Nowe regulacje mają szczególnie wspierać rozwój instalacji fotowoltaicznych wśród przedsiębiorstw, m.in. tych montowanych na dachach hal produkcyjnych, centrów logistycznych czy gruncie obok obiektów. Dotychczas wiele podmiotów decydowało się np. na kilka instalacji o mocy do 50 kW, zamiast jednej większej. To niejednokrotnie wydłużało czas oczekiwania na uruchomienie systemów fotowoltaicznych oraz zwiększało koszty.

Po nowelizacji proces inwestycyjny stanie się o wiele mniej skomplikowany, a instalacje o większej mocy będą powstawać szybciej, co pozwoli na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym Polski. Z kolei przedsiębiorstwa będą mogły cieszyć się długoterminowymi oszczędnościami oraz szybszym zwrotem ze swoich inwestycji w OZE.

Jak przebiega proces budowy instalacji fotowoltaicznej do 150 kWp?

 1. Najpierw, jeśli takowy istnieje, należy zdobyć wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
 2. W przypadku braku obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego należy uzyskać Warunki Zabudowy, czyli dokument określający możliwości zabudowy i zagospodarowania terenu.
 3. Następnie należy uzyskać Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, pozwalające na doprowadzenie energii elektrycznej do danego obiektu.
 4. Kolejnym krokiem jest uzgodnienie dokumentacji wykonawczej, telemechaniki i automatyki, a także Instrukcji Współpracy Ruchowej, która definiuje zasady kooperacji podmiotu korzystającego z energii elektrycznej (Odbiorcy) z Operatorem sieci.
 5. Po uzyskaniu niezbędnych dokumentów można wybudować instalację fotowoltaiczną w uzgodnionym miejscu montażu.
 6. Należy następnie przeprowadzić odbiór instalacji u Operatora Sieci Dystrybucyjnej oraz sprawdzić, czy została ona wykonana zgodnie z kodeksami sieciowymi NC RfG i wszelkimi innymi normami.
 7. Firmę należy wpisać do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, który prowadzi Urząd Regulacji Energetyki. 

Po nowelizacji ustawy o OZE opisany proces powstawania instalacji do 150 kWp nie uwzględnia wymogów i procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę oraz niezbędnych do jego zrealizowania działań i terminów.

Fotowoltaika a ceny energii

W ciągu kilku ostatnich lat praktycznie wszyscy przedsiębiorcy odczuli podwyżki rachunków za prąd. Najbardziej ucierpiały oczywiście podmioty z sektorów energochłonnych, takich jak hutnictwo, ceramika, produkcja nawozów czy cementu. Jednak ponieważ energia elektryczna jest niezbędna do funkcjonowania każdego biznesu, każda firma powinna być gotowa na kolejne wzrosty cen. Jak sobie z nimi radzić? Fotowoltaika, jako technologia umożliwiająca produkcję darmowego prądu z promieniowania słonecznego, jest najlepszym sposobem na zabezpieczenie przedsiębiorstw przed rosnącymi cenami energii elektrycznej.

Dzięki inwestycji w fotowoltaikę przedsiębiorstwa mogą:

 • produkować darmowy prąd na własny użytek,
 • zredukować koszty energii elektrycznej,
 • uniezależnić się od podwyżek cen prądu,
 • obniżyć koszty produkcji i poprawić konkurencyjność na rynku,
 • skorzystać z dotacji i ulg na inwestycje OZE,
 • budować wizerunek firmy zaangażowanej w ochronę środowiska,
 • realizować cele ESG.

Na co jeszcze wpłynie nowelizacja ustawy OZE?

Nowelizacja ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii z 17 sierpnia 2023 r. została podpisana przez Prezydenta RP 28 sierpnia br. Weszła w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, czyli 1 października 2023 r. (z wyjątkiem zapisów nabierających mocy prawnej w odrębnie wyznaczonych terminach).

Oprócz wcześniej wspomnianych zmian, nowelizacja wprowadza szereg innych modyfikacji, w tym m.in.:

 • aktualizuje regulacje dotyczące ciepłownictwa i chłodnictwa,
 • wprowadza pojęcie „prosumenta lokatorskiego”,
 • ustanawia nową definicję hybrydowych instalacji OZE,
 • umożliwia tzw. cable pooling, czyli współdzielenie infrastruktury przyłączeniowej,
 • określa zasady zawierania umów PPA,
 • wprowadza ułatwienia dla funkcjonowania klastrów energii,
 • zapewnia wsparcie operacyjne dla instalacji OZE i ich modernizacji, 
 • ustanawia Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) ds. odnawialnych źródeł energii.

Nowelizacja ustawy o OZE doskonale wpasowuje się w założenia Dyrektywy RED II, którą Polska przyjęła 20 lutego 2020 r. Jej celem jest zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w miksie energetycznym naszego kraju. Tym samym dyrektywa stawia konkretne wymagania związane z większym wykorzystaniem paliw alternatywnych, osiągane m.in. poprzez rozwój energetyki prosumenckiej i społeczności energetycznych. 

Chcesz zadbać o przyszłość swojej firmy i upewnić się, że rosnące ceny energii elektrycznej nie wpłyną na jej funkcjonowanie i pozycję na rynku? Skontaktuj się z nami, a chętnie pomożemy Ci w doborze, montażu i obsłudze instalacji fotowoltaicznej, która odpowie na potrzeby Twojego przedsiębiorstwa.

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
zapytaj o ofertę
Columbus