Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz

Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz
3 minut 51 sekund

„Stop Smog” – gminne dotacje do fotowoltaiki

„Stop Smog” – gminne dotacje do fotowoltaiki Columbus Energy Sylwia Lewkowicz Artykuły o fotowoltaice, Artykuły o pompach ciepła
Ocena 4
4 (1)
4
1
4

31 marca 2021 r. wystartowała druga odsłona programu „Stop Smog”, który jest wsparciem działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Program dotyczy przedsięwzięć niskoemisyjnych, realizowanych przez gminy na obszarach, gdzie obowiązują tzw. uchwały antysmogowe. Na wymianę pieców przeznaczono do tej pory 180 miliony złotych. Obecnie budżet wynosi już do 698 mln złotych. Pieniądze trafią do gmin, które następnie dofinansują wymianę pieców wśród najuboższych mieszkańców. Dotacja oprócz wymiany kotła na bardziej ekologiczny, obejmuje także montaż fotowoltaiki czy pompy ciepła.

“Stop Smog” – budżet programu

Okres wdrażania programu „Stop Smog” jest przewidziany na lata 2019-2028 r. Do tej pory na jego realizację przeznaczono 180 mln zł, z czego wykorzystano ponad 37 mln zł. W 2021 roku do rozdysponowania zostało 142 mln zł. Aktualnie budżet programu wynosi do 698 mln złotych.

“Stop Smog” – wnioskodawcy programu

Wnioskodawcą w programie „Stop Smog” może być gmina, związek międzygminny, powiat, związek metropolitalny w województwie śląskim na których obszarze obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa. Wnioskodawcy mogą  uzyskać do 70% dofinansowania kosztów inwestycji. Pozostałe 30% stanowi ich wkład własny.

Wartości dofinansowania kształtują się następująco:

 • w przypadku gmin do 100 tys. mieszkańców do 70% współfinansowania,
 • w przypadku gmin powyżej 100 tys. mieszkańców poniżej 70 % współfinansowania,

Średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 000 zł.

“Stop Smog” – kto może otrzymać dotację?

Dotację z programu “Stop Smog” mogą otrzymać najubożsi mieszkańcy gminy,  którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych i nie stać na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła. Warunkiem jest by miesięczny dochód, 

na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczał 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Na co dotacja z “Stop Smog”?

Dotacja obejmuje realizację przedsięwzięć w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych polegających na:

 • wymianie lub likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne,
 • termomodernizacji – m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian, przegród,
 • podłączeń do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • zapewnieniu budynkom dostępu do energii z instalacji OZE – np. fotowoltaika, pompa ciepła,
 • zmniejszeniu zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej.

Kwota dotacji z programu “Stop Smog”

Dofinansowanie ma formę bezzwrotnej dotacji do 100% kosztów przedsięwzięcia. Średni koszt realizacji niskoemisyjnych inwestycji w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 tys. zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie w ramach programu “Stop Smog” należy zrealizować:

 • do 3 lat od daty zawarcia porozumienia, w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie nie większej niż 2% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy
 • do 4 lat od daty zawarcia porozumienia, w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie większej niż 2% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy.

Zmiany w programie

Wejście w życie ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, wprowadziło ułatwienia w dostępie do programu „Stop Smog”. Są to przede wszystkim:

 • umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom aplikowania do programu w roli koordynatora kilku gmin;
 • wydłużenie z 3 do 4 lat okresu realizacji porozumienia;
 • dopuszczenie możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy;
 • wyposażenie gmin w narzędzia umożliwiające weryfikację danych osób ubiegających się o udział w programie;
 • poprawę niektórych warunków udziału mieszkańców w programie;
 • rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych m.in. o instalacje OZE;
 • zniesienie obowiązku sporządzania przez samorządy gminne programów niskoemisyjnych;
 • zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do programu (z 2% do 1% lub 20 budynków);
 • zmniejszenie z 50% na 30% wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze;
 • skrócenie z 10 do 5 lat okresu po zakończeniu porozumienia dla działań i zobowiązań gminy oraz beneficjenta.

„Stop Smog” – jakie gminy?

Zainteresowanie przystąpieniem do programu jest duże. W pierwszej edycji programu porozumienie w programie „Stop smog” podpisało siedem gmin: Skawina, Sucha Beskidzka, Pszczyna, Niepołomice, Tuchów, Sosnowiec, Rybnik. W obecnym naborze wniosków, patrząc na dostępną alokację środków finansowych, z programu może skorzystać kolejnych 70 gmin.

 

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
Ulga termomodernizacyjna a fotowoltaika – czym jest i kiedy można z niej skorzystać?
Ulga termomodernizacyjna a fotowoltaika – czym jest i kiedy można z niej skorzystać?
Ulga termomodernizacyjne obowiązuje od 2019 r. Jest ona przeznaczona dla właścicieli i współwłaścicieli istniejących budynków jednorodzinnych. W ramach wsparcia remontujący domy mogą odliczyć od podatku, wydatki poniesione na realizac...
Czyste Powietrze 2024 – na ile dofinansowania możesz liczyć?
Czyste Powietrze 2024 – na ile dofinansowania możesz liczyć?
Czyste Powietrze to jeden z najpopularniejszych programów wspierający walkę ze smogiem poprzez modernizację i poprawę efektywności energetycznej polskich domów. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 66 tys. złotych w poziomie podstawowym...
Fotowoltaika dofinansowanie 2024 – jak uzyskać dotacje do instalacji OZE?
Fotowoltaika dofinansowanie 2024 – jak uzyskać dotacje do instalacji OZE?
Odnawialne źródła energii to najprostszy sposób na obniżenie rachunków za prąd i ochronę środowiska. Popularność fotowoltaiki rośnie z roku na rok. Do niedawna nieznana, dziś zasila tysiące polskich gospodarstw. Dużą zachętę dla...
Program Mój Prąd 4.0 – sprawdź zasady dotacji
Program Mój Prąd 4.0 – sprawdź zasady dotacji
“Mój Prąd” to rządowy program skierowany do gospodarstw domowych na terenie całej Polski. Projekt zakłada dofinansow...
Czyste Powietrze a fotowoltaika 2024 – czy warto?
Czyste Powietrze a fotowoltaika 2024 – czy warto?
Celem programu ”Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych oraz zmniejszenie emitowanych przez nie szkodliwych substancji do atmosfery. Program obejmuje dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł...
Jak przeprowadzić audyt energetyczny?
Jak przeprowadzić audyt energetyczny?
Pisaliśmy już, że audyt energetyczny to przedsięwzięcie, które w zasadzie składa się z trzech kroków. Co prawda nie będziesz sam jego przeprowadzać – bo zrobi to specjalista – ale nadzór w jakimś stopniu jest po Twojej st...
Energia Plus – nowe korzyści dla prosumenta
Energia Plus – nowe korzyści dla prosumenta
Energia Plus jest programem priorytetowym NFOŚiGW, skierowanym do przedsiębiorców. Jego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprze...
zapytaj o ofertę
Columbus