Elektromobilność w Polsce przyspiesza

22/06/2021

Autor: Sylwia Lewkowicz

5 minut czytania

elektromobilność w polsce

Samochody elektryczne w większości krajów wciąż stanowią tylko niewielką część ogółu pojazdów, jednak ich liczba stale się zwiększa, sprawiając, że jest to obecnie najszybciej rosnąca część rynku motoryzacyjnego. Mocne przyspieszenie elektromobilności widać nie tylko na świecie, ale i w Polsce.
Wraz z rozwojem technologii, obniżeniem cen pojazdów EV i gęstością infrastruktury, z miesiąca na miesiąc, coraz więcej samochodów na prąd porusza się po krajowych drogach. Jak wygląda elektromobilność w Polsce? Jakie są perspektywy rozwoju czystego transportu?

Samochody elektryczne na polskich drogach

Polacy coraz chętniej przerzucają się na ekologiczny transport. Z danych udostępnionych przez Licznik Elektromobilności wynika, że pod koniec maja 2021 roku po polskich drogach jeździło już 25 407 elektrycznych samochodów osobowych. Pojazdy w pełni elektryczne odpowiadają za niemal 50% pojazdów z napędem alternatywnym.

Elektromobilność w Polsce – infrastruktura

Wraz ze wzrostem liczby pojazdów elektrycznych, rozwija się również ogólnodostępna infrastruktura ładowania. Pod koniec maja w Polsce funkcjonowało 1 495 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych co przekłada się na 2 897 punktów. Szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC) stanowiły 33% z nich, pozostałe to wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy do 22 kW. Tylko w maju uruchomiono 39 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (59 punktów). Rozwój konieczny jest nie tylko w segmencie publicznym, ale także i prywatnym. Prywatna infrastruktura ładowania jest ważnym czynnikiem rozwoju całego rynku. PSPA w swoim raporcie szacuje, że w 2025 roku na rynku może być 80-100 tys. prywatnych punktów ładowania. Konieczne jest jednak systemowe podejście i wsparcie rynku.

Elektromobilność w Polsce – prognozy

Coraz większa świadomość ekologiczna, oraz stale rosnące ceny paliw sprawiają, że kierowcy chętniej przerzucają się na elektryczne pojazdy. Według danych
Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych już niemal 30% Polaków jest zainteresowanych zakupem auta elektrycznego w ciągu najbliższych 3 lat.

Prognozy opublikowanie przez PSPA wskazują, że rynek elektromobilności może spodziewać się w kolejnych latach dynamicznego wzrostu. W scenariuszu realistycznym, który zakłada wsparcie w postaci dotacji z NFOŚiGW w podwyższonej wysokości względem uruchomionych w 2020 r. programów pilotażowych, liczba całkowicie elektrycznych samochodów może w roku 2025 może wynieść około 317 tysięcy. Niestety, bez zakładanego dofinansowania park samochodów na prąd może być dwukrotnie mniejszy. Impulsem do rozwoju elektromobilności, obok dotacji może być również znaczny rozwój infrastruktury ładowania.

Bariery rozwoju elektromobilności w Polsce

Barierą hamującą rozwój elektromobilności w naszym kraju są ograniczone możliwości doładowania. Ze względu na brak infrastruktury szybkiego ładowania pokonywanie pojazdem elektrycznym wielu kilometrowych tras jest dziś w Polsce utrudnione lub wręcz niemożliwe. Ładowarki do samochodów elektrycznych na trasach szybkiego ruchu to kluczowy element zwiększania zasięgu aut elektrycznych. Brak ładowarek to także problem większości polskich miast, które cierpią na niedobór ogólnodostępnych stacji do ładowania pojazdów elektrycznych.

Co jeszcze hamuje elektromobilność? Najczęstsze obawy Polaków to niewielki zasięg, niedostatecznie rozwinięta infrastruktura oraz wysokie ceny samochodów elektrycznych.

Elektromobilność w Polsce – regulacje prawne

W 2014 roku Parlament Europejski wydał dyrektywę w sprawie rozwoju infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych. Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia publicznie dostępnej infrastruktury dostarczania energii elektrycznej dla pojazdów silnikowych.

Polska ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych przewiduje konieczność powstawania miejsc ładowania w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych. Według Art. 12. 1. budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne wielorodzinne, usytuowane w gminach i powiatach powyżej 50 tys. mieszkańców oraz związane z nimi wewnętrzne i zewnętrzne stanowiska postojowe, należy projektować i budować zapewniając moc przyłączeniową pozwalającą wyposażyć te stanowiska w punkty ładowania samochodów elektrycznych o mocy nie mniejszej niż 3,7 kW. W przypadku obiektów i budynków komercyjnych minimum 20% stanowisk postojowych musi być przygotowanych do montażu stacji ładowania. Co więcej, ustawa nakłada na gminy obowiązek budowy ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych, których liczba zależy od liczby mieszkańców.

Ustawa nakłada również obowiązek wprowadzenia pojazdów elektrycznych do floty urzędowej i komunikacji zbiorowej. Już w 2022 roku gminy i powiaty powyżej 50 tys. mieszkańców mają zapewnić 10% udział pojazdów elektrycznych we flocie. Docelowo, co najmniej 30% pojazdów będzie musiało być nisko- lub zero emisyjna.

W stronę elektromobilności

Zalety pojazdów elektrycznych stanowią mocny argument do upowszechnienia tego rodzaju transportu. Regulacje unijne i krajowe stanowią fundamenty rozwoju elektromobilności w Polsce. Ich celem jest zmniejszenie emisji szkodliwych dla środowiska substancji, zwiększenie dostępności infrastruktury ładowania aut elektrycznych.

Zainteresowany własną stacją ładowania? Sprawdź ofertę i ładuj się w elektromobilność!

udostępnij artykuł dalej .

Poznaj szczegóły oferty

Czym jesteś zainteresowany?

Zaznacz przynajmniej jedną opcję

Podaj swoje dane:

Czytaj więcej

Czytaj więcej