Jakie wymogi musi spełniać działka pod farmę fotowoltaiczną?

13/10/2020

Autor: Sylwia Mańkowska

3 minuty czytania

działka pod farmę fotowoltaiczną

Przeznaczenie gruntu pod budowę farmy fotowoltaicznej przynosi spore korzyści – zarówno ekologiczne, jak i te finansowe. Przed przystąpieniem do procedury inwestycyjnej należy jednak sprawdzić czy działka, na której planujemy budowę farmy PV spełnia kluczowe kryteria. Jakie są więc decydujące wyznaczniki, które mogą przesądzić o realizacji inwestycji?

Projekt budowy farmy fotowoltaicznej obejmuje znacznie więcej formalnych wymogów niż dokumentacja przygotowywana na potrzeby mikro i małych instalacji fotowoltaicznych. Dlatego ważne jest, aby jeszcze przed rozpoczęciem realizacji, poznać wszystkie podstawowe wytyczne. Farmy fotowoltaiczne są instalacjami naziemnymi, dlatego to właśnie od nieruchomości, na której ma ona powstać, zależy jak efektywna będzie inwestycja i na jakim poziomie utrzyma się produkcja energii.

Jaka musi być powierzchnia działki pod farmę fotowoltaiczną?

Dwie najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o działkę, to jej powierzchnia i wymiary. Konstrukcje montażowe, na których zamocowane są panele fotowoltaiczne, muszą być rozmieszczone w odpowiednich odległościach. Wszystko po to, by ustawione w rzędach panele nie zacieniały się wzajemnie i przez cały okres nasłonecznienia dawały jak najlepszy uzysk mocy. Dlatego pod budowę farmy fotowoltaicznej, której moc to ok 1 MW nadają się nieruchomości o powierzchni około 2 ha i szerokości minimum 50 m.

Na jakiej klasie gruntu można postawić farmę PV?

Zanim inwestycja zostanie rozpoczęta konieczne jest również sprawdzenie, jaka jest klasa i pochodzenie gruntu, na którym chcemy postawić farmę fotowoltaiczną. Zgodnie z prawnymi wymogami może ona powstać jedynie na terenie o IV lub niższej klasie ziemi, a także na nieużytkach rolnych. Dodatkowo realizacja inwestycji musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który uchwalany jest przez radę danej gminy. Obszar Polski w przeważającej większości nie jest jednak nim objęty.

Jaki układ powinna mieć działka pod budowę farmy fotowoltaicznej?

Ze względu na to, że farma będzie najbardziej efektywna przy dużym nasłonecznieniu, działka powinna być płaska lub zorientowana na południe. Całkowicie dyskwalifikujące jest położenie grunt od północnej strony wzgórza. Duże znaczenie ma także obszar sąsiadujący z działką. Z żadnej strony nie może być otoczona ani drzewostanem ani wysokimi budynkami. Ten wymóg jest konieczny ze względu na powstawanie zacienień. Już przysłonięcie jednego panela może negatywnie wpłynąć na skuteczną pracę całej instalacji. 

Czy są jakieś dodatkowe wymagania dotyczące gruntu?

Istotnym punktem jest odległość gruntu od linii elektroenergetycznej, która powinna wynosić maksymalnie 500 m. Większy dystans od punktu przyłączenia znacząco podnosi koszt inwestycji. Sprawia to, że jej przeprowadzenie z perspektywy inwestora staje się mniej opłacalne. Nie bez znaczenia pozostaje także droga dojazdowa, która musi być utwardzona tak, by ciężki sprzęt potrzebny do budowy farmy mógł swobodnie dojechać na miejsce montażu.

udostępnij artykuł dalej .

Poznaj szczegóły oferty

Czym jesteś zainteresowany?

Zaznacz przynajmniej jedną opcję

Podaj swoje dane:

Czytaj więcej

Czytaj więcej