Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz

Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz
5 minut 56 sekund

Czy fotowoltaika wymaga pozwolenia na budowę?

Czy fotowoltaika wymaga pozwolenia na budowę? Columbus Energy Sylwia Lewkowicz Artykuły o fotowoltaice, Blog
Ocena 5
5 (1)
5
1
5
fotowoltaika a pozwolenie na budowę

Fotowoltaika od lat jest popularnym rozwiązaniem wśród właścicieli domów, którzy chcą korzystać z odnawialnych źródeł energii i obniżyć rachunki za prąd. Montaż paneli słonecznych to inwestycja, która przynosi wiele korzyści…W przypadku większości instalacji fotowoltaicznych projektowanych na użytek domowy, pozwolenie na budowę nie jest koniecznością. Instalacje te zazwyczaj można montować na dachach budynków mieszkalnych czy na działce bez potrzeby uzyskiwania zezwoleń czy zwiłych formalności. Jednakże, istnieją pewne przypadki, gdzie takie pozwolenie jest wymagane. Jakich formalności wymaga montaż fotowoltaiki? Czy i kiedy pozwolenie na budowę fotowoltaiki jest konieczne? 

Fotowoltaika pozwolenie czy zgłoszenie na budowę – kiedy będzie wymagane?

W większości przypadków instalacje fotowoltaiczne na domach czy przydomowych działkach są niewielkie i nie wymagają pozwolenia na budowę. Formalności administracyjne w takich sytuacjach są znacznie uproszczone, co sprawia, że montaż paneli fotowoltaicznych jest bardziej dostępny. To właśnie dlatego wiele osób decyduje się na instalację paneli na swoich domach, aby korzystać z odnawialnych źródeł energii i obniżyć rachunki za prąd.

Pozwolenie na budowę instalacji fotowoltaicznej jest wymagane gdy wielkość instalacji przekracza 150 kWp, ale też w zależności od innych czynników, takich jak miejsce budowy czy obowiązujące przepisy prawne. Przykładem może być instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana na obszarach objętych ochroną przyrody jak np. Natura 2000 czy umieszczona na terenie obiektów zabytkowych lub historycznych. Warto w takich przypadkach sprawdzić obowiązujące przepisy w danej lokalizacji oraz skonsultować się z odpowiednimi instytucjami, takimi jak urzędy planowania przestrzennego czy służby ochrony środowiska, aby upewnić się, czy instalacja fotowoltaiczna wymaga pozwolenia na budowę. Przestrzegając przepisów, można uniknąć problemów prawnych, które mogą skutkować dodatkowymi kosztami, a nawet koniecznością demontażu instalacji. 

Fotowoltaika pozwolenie na budowę – od 150 kWp

1 października 2023 r.  weszła w życie nowelizacja Ustawy o odnawialnych źródłach energii.  Jedną z kluczowych zmian jest zniesienie konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę większych niż dotychczas instalacji fotowoltaicznych – do 150 kWp (wcześniej do 50 kWp). Wprowadzone zmiany ułatwiają i skracają cały proces inwestycji. Należy jednak pamiętać, że dla instalacji >50 kWp  nadal obowiązują dotychczasowe warunki przyłączeniowe – tj. trzeba uzyskać Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub kiedy go nie ma – Warunki Zabudowy. Konieczne jest także ustalenie Warunków Przyłączenia, wpis do MIOZE w Urzędzie Regulacji Energetyki oraz dodatkowe umowy regulujące wprowadzenie energii do sieci OSD  z Operatorem i Spółką Obrotu.

Instalacja fotowoltaiczna na zabytkach

Należy pamiętać, że każda ingerencja w budynek, który znajduje się w ewidencji zabytków, wymaga zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego dla miejsca położenia zabytku. Jeśli więc planujesz takie prace konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie wraz z załącznikami które umożliwią ocenę wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek. W praktyce, jeśli instalacja nie zaburza odbioru bryły, elewacji, czy detali architektonicznych budynku, taką zgodę powinniśmy uzyskać. Im bardziej jednolite i estetyczne są moduły np. wersja All Black i dyskretny jest ich montaż, tym większe prawdopodobieństwo uzyskania zgody. 

Fotowoltaika pozwolenie na budowę a obszar Natura 200

Niezależnie od mocy instalacji, pozwolenie na budowę jest wymagane w przypadku planowanej budowy instalacji fotowoltaicznej na obszarach objętych programem Natura 2000. Jest to kluczowa kwestia związana z ochroną przyrody i środowiska naturalnego.

Tereny Natura 2000 to obszary wyznaczone na terenie Unii Europejskiej w celu ochrony najcenniejszych przyrodniczo obszarów oraz gatunków roślin i zwierząt. W związku z tym, budowa instalacji fotowoltaicznej na takim obszarze może wiązać się z ryzykiem negatywnego wpływu na środowisko i ekosystem.

W przypadku planowanej budowy instalacji fotowoltaicznej na obszarze Natura 2000, konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Ocena ta ma na celu zbadanie potencjalnych skutków budowy na lokalną faunę, florę oraz ogólny ekosystem obszaru chronionego. Na podstawie wyników tej oceny podejmowane są decyzje dotyczące dalszych działań.

Fotowoltaika na wysokości a pozwolenie

Montaż instalacji fotowoltaicznych na wysokości większej niż 3 metry, na przykład na halach przemysłowych czy masztach telekomunikacyjnych, zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. a) wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Dlatego przed przystąpieniem do instalacji na dużej wysokości konieczne jest zgromadzenie niezbędnych dokumentów i uzyskanie odpowiednich zezwoleń.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy powyżej 6,5 kW – wymóg uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Należy pamiętać, że dla instalacji fotowoltaicznej o mocy większej niż 6,5 kW stosowany jest obowiązek uzgodnienia projektu tej instalacji z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Po uzgodnieniu projektu z rzeczoznawcą, konieczne jest również zawiadomienie organów Państwowej Straży Pożarnej. Wprowadzenie takiego wymogu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno podczas samej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej, jak i w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych, takich jak pożar. 

Czy instalacja fotowoltaiczna wymaga zgłoszenia?

Oprócz obowiązków informacyjnych inwestor powinien również pamiętać o zgłoszeniu mikroinstalacji do operatora OSD w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym podłączeniem do sieci. Wymóg ten dotyczy wszytskich instalacji on-grid, bez względu na ich rozmiar czy lokalizację. Pamiętaj, że jeśli moc mikroinstalacji jest wyższa niż moc przyłączeniowa, musisz złożyć również wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci i podpisać nową umowę przyłączeniową.

Jeśli zmieniasz rodzaj i magazyn energii elektrycznej lub łączną moc umowną swojej mikroinstalacji, również musisz poinformować o tych zmianach swojego operatora. W razie zmiany mocy (rozbudowy) mikroinstalacji, zgłoszenia należy dokonać w ciągu 14 dni.

Fotowoltaika – pozwolenie na budowę, zgłoszenie – czy muszę robić to sam? 

Na szczęście, nie musisz zajmować się wszystkimi formalnościami samodzielnie. Warto postawić na firmę, która zajmuje się kompleksowo realizacją instalacji fotowoltaicznych. Profesjonalne firmy oferują usługi, które obejmują załatwienie wszelkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, uzgodnieniem instalacji z organami Państwowej Straży Pożarnej oraz zgłoszeniem jej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Doświadczony instalator zajmie się wszystkimi formalnościami, co pozwoli Ci zaoszczędzić czas i skupić się na innych obowiązkach. Co więcej, powierzenie dokumentacji specjalistom daje Ci pewność, że Twoja inwestycja będzie zgodna z obowiązującymi przepisami, a Ty unikniesz ryzyka ewentualnych problemów prawnych. 

Formalności zostaw nam!

Nie trać czasu na zawiłe formalności i skomplikowane procedury. Postaw na sprawdzone rozwiązania i zaufaj specjalistom, którzy kompleksowo zajmą się Twoją instalacją fotowoltaiczną. Dzięki nam oszczędzisz czas, zyskasz pewność zgodności z przepisami i będziesz cieszyć się oszczędnościami, bez zbędnego stresu. Skontaktuj się z nami już dziś i rozpocznij swoją przygodę z odnawialnymi źródłami energii!

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
zapytaj o ofertę
Columbus