Fotowoltaika - Tauron - jak czytać rachunek za prąd?

11/10/2019

Autor: Sylwia Lewkowicz

3 minuty czytania

Wraz z instalacją fotowoltaiczną zmieniają się dotychczasowe faktury za prąd. Interpretacja nowego rachunku może okazać się problematyczna ze względu na nowe składowe. Jak czytać fakturę dla prosumenta za energię elektryczną od firmy Tauron? 

Fotowoltaika – nowy rachunek od Taurona

Faktura od firmy Tauron, tak jak i innych sprzedawców energii posiada informacje o punkcie poboru, grupie taryfowej (taryfa G11 lub taryfa G12) i mocy umownej instalacji. Moc umowna jest mocą zamówioną, wynikającą z umowy zawartej z dystrybutorem, pokazuje ile energii jest dostarczane do punktu w danym momencie. Jak rozumieć pozostałe elementy faktury?

fotowoltaika tauron rachunek

Dane techniczno rozliczeniowe – faktura Tauron

Na fakturze widoczne są odczyty licznika na początku i na koniec okresu rozliczeniowego wraz z sumą wprowadzonej i pobranej energii. W kolumnie dotyczącej danych pomiarowych znajduje się wskazanie licznika w dniu bieżącego odczytu, a także wskazanie poprzednie czyli wskazanie licznika w dniu poprzedniego odczytu. Ilość mówi nam  o rzeczywiście pobranej energii elektrycznej, obliczana jest jako różnica między bieżącym, a poprzednim wskazaniem licznika.

fotowoltaika tauron rachunek 3

Rozliczenie energii elektrycznej z uwzględnieniem współczynnika ilościowego

Tabela z rozliczeniem przedstawia ilość energii elektrycznej (kWh) wyprodukowanej przez instalację i wprowadzonej do sieci po uwzględnieniu współczynnika ilościowego – w zależności od wielkości instalacji 0,8 lub 0,7. To znaczy, że przy instalacji o mocy do 10 kW za 1 kWh oddanej do sieci nadwyżki prosument może odebrać 0,8 kWh, powyżej 10 kW – 0,7 kWh. Pod tabelą znajduje się informacja ile kWh pozostało do wykorzystania przez 356 dni od dokonania odczytów rozliczeniowych. 

fotowoltaika tauron rachunek 2

Tauron – opłaty za usługi dystrybucji

W przypadku fotowoltaiki jedyne opłaty jakie ponosi właściciel dobrze dobranej instalacji to opłaty dystrybucyjne, które są stałe. Składają się one z opłaty przesyłowej, jakościowej, przejściowej i opłaty OZE. W tych opłatach zawarte są koszty dostępu do sieci elektroenergetycznej i jej utrzymania, odczytu stanu licznika, czy czynności administracyjnych. 

fotowoltaika tauron rachunek

Jak widać, faktura Tauron za prąd, po zainstalowaniu fotowoltaiki różni się kilkoma składowymi. Najbardziej interesujące dla prosumenta jest to, że dzięki instalacji licznika dwukierunkowego na rachunku widoczna jest ilość pobranej i wprowadzonej energii do sieci i to, że rozliczenie w ramach opustu odbywa się w okresie rocznym. Po analizie tych składowych właściciel instalacji dokładnie wie jaką ilość energii wykorzystał, a jaką wyprodukował.  

udostępnij artykuł dalej .

Poznaj szczegóły oferty

Czym jesteś zainteresowany?

Zaznacz przynajmniej jedną opcję

Podaj swoje dane:

Czytaj więcej

Czytaj więcej