Piotr Kurczewski nowym inwestorem Columbus Energy S.A. Przed Spółką nowe wyzwania