Kariera Blog Relacje inwestorskie
PL

Ceny energii elektrycznej w Polsce


Według ekspertów najbliższe lata upłyną pod znakiem drożejącego prądu. Podwyżki odczują wszystkie grupy odbiorców – od producenta poprzez małego przedsiębiorcę, na gospodarstwach domowych kończąc.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce

Na przestrzeni ostatnich lat Polska odnotowuje stały wzrost konsumpcji energii elektrycznej. Jest to skutkiem rozwoju gospodarki, poprawy warunków życiowych, a także rozwoju technologii. Stale rosnące zapotrzebowanie na prąd jest wyzwaniem dla krajowej energetyki, zwłaszcza pod kątem zapotrzebowania szczytowego na moc.

Ceny energii elektrycznej w Polsce

Od początku 2018 roku obserwowany jest znaczny wzrost hurtowych cen energii w Polsce.  Według specjalistów z Instytutu Energii Odnawialnej po 2020 roku ceny energii i taryf będą wyższe dla wszystkich konsumentów.

koszt prądu w gospodarce wykres

Wzrost cen energii elektrycznej – przyczyny

Produkcja energii elektrycznej w Polsce oparta jest głównie na konwencjonalnych źródłach energii. Z roku na rok nasz kraj płaci coraz wyższą cenę za korzystanie z węgla jako głównego źródła pozyskiwania prądu.

Drożejący węgiel a cena prądu

Kluczową rolę w kształtowaniu cen energii elektrycznej mają ceny węgla kamiennego. Im droższy węgiel tym droższa produkcja prądu z tego paliwa. Ceny energii elektrycznej zaczęły gwałtownie rosnąć w maju 2017 r, czyli w tym czasie gdy ceny węgla zaczęły piąć się w górę.

łączny koszt energii dla gospodarki wykres

Dane: TGE

Cena energii elektrycznej a uprawnienia do emisji

W 2005 roku wystartował  system handlu uprawnieniami do emisji. Jest to kluczowy element polityki unijnej na rzecz walki ze zmianą klimatu poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych. Ceny uprawnień do emisji stale rosną, jest to wynikiem zmieniającej się sytuacji rynkowej jak i celowym działaniem Unii Europejskiej. Dzięki wysokim cenom uprawnień, zakup energii ze źródeł konwencjonalnych staje się coraz mniej atrakcyjny co daje szansę na rozwój odnawialnych źródeł energii.

W styczniu 2018 roku cena wynosiła około 8 euro za tonę CO2, obecnie jest to aż 25 euro/t CO2.

ceny uprawnień emisji co2

Koszt modernizacji elektrowni

Obecna energetyka Polska oparta jest głównie na węglu kamiennym, udział paliw kopalnych w polskim miksie energetycznym ma być jednak systematycznie ograniczany. Jednak zanim energetyka krajowa stanie się “czystsza”, istniejące bloki cieplne będą musiały przejść modernizację, tak by spełniały normy emisji spalin. Część bloków zostanie również zamknięta ze względu na niespełnienie nowych norm. Potrzeby inwestycyjne mają więc realny wpływ na wzrost kosztów wytwarzania energii, a co za tym idzie na końcową cenę energii elektrycznej.

Wysoka cena prądu – co to oznacza dla gospodarstw domowych i przedsiębiorców?

Problem rosnących cen prądu w ostatnim roku stał się coraz głośniejszy i wywołał spore poruszenie, zwłaszcza gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Ministerstwo Energii opracowało program rekompensat, które miały na celu pomoc dotkniętym podwyżkami cen energii. Według planu spółki energetyczne miały dostawać rekompensaty za utrzymanie cen prądu na poziomie 2018 roku. O ile zamrożenie podwyżek dla odbiorców indywidualnych się udało, to ucierpiał przemysł energochłonny, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także samorządy. Na jak długo uda się zamrozić ceny prądu i czy przemysł otrzyma rekompensaty?  Ekonomiści podkreślają, że nawet jeśli teraz się uda, to skuteczne blokowanie wzrostu cen prądu na dłuższą metę nie jest możliwe.

Skutki wzrostu cen prądu

Na wzrosty cen prądu najbardziej narażone są przedsiębiorstwa o niskiej marży, zwłaszcza te energochłonne. Podwyżki cen energii mogą doprowadzić do wyższych cen towarów i usług, a w efekcie do wzrostu inflacji. Skutki odczują głównie firmy, które w stosunku do tanich, importowanych towarów z zagranicy utracą konkurencyjność. Niewątpliwie wysokie ceny prądu prędzej czy później odczują także gospodarstwa domowe, nie tylko płacąc rachunek za prąd, ale także kupując towary codziennego użytku czy kosztów transportu.

Wysokie ceny prądu – czy jest na nie sposób?

Polska powinna dążyć do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym. Rozwój OZE może ustabilizować ceny energii. Odejście od konwencjonalnych paliw jak węgiel kamienny czy brunatny pozwoli uniezależnić się od ich rosnących cen, a także uprawnień emisji CO2. Na obniżenie wysokich cen energii elektrycznej w okresie szczytów w sezonie letnim najlepszym sposobem jest fotowoltaika.

Nie masz jeszcze fotowoltaiki? Zamów spotkanie z doradcą energetycznym

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego darmowego newslettera i bądź na bieżąco z nowościami.