Columbus Energy S.A. kończy 2017 r. 4-krotnym wzrostem przychodów