Columbus Energy S.A. kontynuuje przeniesienie notowań na GPW i przekłada plany oferty publicznej