Columbus Energy S.A. miała prawie 10 mln zł przychodów w 1 kw. 2018 r.