Columbus Energy S.A. pozyskała ponad 4,5 mln zł z emisji obligacji serii D