Columbus Energy zwiększa swoje przychody o 300% w porównaniu do roku poprzedniego. Raport za trzeci kwartał to kolejny sukces Spółki