Kariera Blog Relacje inwestorskie
PL

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce


Zanieczyszczenia powietrza w Polsce to temat, który z roku na rok zyskuje na popularności. Wszystko za sprawą wzrostu świadomości mieszkańców naszego kraju o zagrożeniu jakie niosą ze sobą szkodliwe pyły zawieszone. Polska od lat jest liderem niechlubnych rankingów najbardziej zanieczyszczonych miast, zarówno w Europie jak i na świecie. Co to oznacza dla naszego zdrowia? 

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce na tle innych państw

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia z 2018 roku, aż 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE zlokalizowana jest w naszym kraju, z czego w pierwszej 30, znalazło się aż 25 polskich miast.

Najbardziej zanieczyszczone miasta w Europie

Niestety to nie jedyny ranking w którym królujemy. Serwis AirVisual na bieżąco aktualizuje ranking najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie i gdy tylko rozpocznie się u nas sezon grzewczy również pojawiamy się na podium. Najczęściej tuż obok azjatyckich miast, w niechlubnym rankingu znajduje się Kraków, Warszawa, Poznań czy Wrocław. 

This slideshow requires JavaScript.

Rodzaje zanieczyszczeń powietrza w Polsce

Powietrze zanieczyszczają wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu w ilościach większych niż dopuszczalne stężenia.

Źródła zanieczyszczenia powietrza w Polsce

Źródłami zanieczyszczenia powietrza jest głównie niska emisja, zanieczyszczenia powstają poprzez ogrzewanie gospodarstw domowych paliwem stałym (szczególnie w kotłach nie spełniających norm emisji), spalanie złej jakości paliwa, palenie śmieci. Przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych występują najczęściej w okresie zimowym. Ma to związek ze zwiększoną emisją pyłu będącego skutkiem spalania paliw stałych w celach grzewczych. Szkodliwe substancje w szczególności pochodzącą z indywidualnego ogrzewania budynków. 

Kolejnym źródłem zanieczyszczeń jest transport spalinowy. Po polskich drogach porusza się bardzo duża ilość starych, niespełniających norm emisji spalin pojazdów – osobowych, prywatnych busów i autobusów, a także maszyn budowlanych. Najbardziej uciążliwe dla środowiska są pojazdy z silnikami diesla.

Polska energetyka opiera się głównie na węglu, zarówno kamiennym jak i brunatnym. Według raportu KOBiZE w Polsce emisje dwutlenku węgla z elektrowni wciąż rosną. W 2016 r. wynosiły około 35 mln ton, w 2017 r. około 37 mln ton, a w 2018 r. już ponad 38 mln ton CO2.

Innym poważnym dwutlenku węgla jest przemysł (np. huty, koksownie) oraz rolnictwo.

Zanieczyszczenia powietrza pochodzą nie tylko z działalności człowieka, odpowiadają za nie także procesy naturalne – pożary lasów, wyładowania atmosferyczne, procesy biologiczne, a nawet pył kosmiczny. 

Skutki zanieczyszczeń powietrza w Polsce

Zanieczyszczenia powietrza wywołują szereg zjawisk jak efekt cieplarniany, dziura ozonowa, smog czy kwaśne deszcze, mających negatywny wpływ zarówno na człowieka jak i na całe środowisko. Bezpośrednim efektem zanieczyszczeń jest wzrost średniej globalnej temperatury. Skutki zmian klimatu zaczynają być coraz bardziej odczuwalne nie tylko na świecie, ale i w Polsce, a konsekwencją dalszego podwyższenia temperatury będą gwałtowne zjawiska atmosferyczne, susze, powodzie, pożary, a w konsekwencji utrata naturalnych ekosystemów, braki żywności, choroby, konflikty polityczne czy migracje klimatyczne.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie

Dorosły człowiek wdycha 10-12 m3 powietrza w ciągu doby. Wraz z każdym oddechem do organizmu dostają się zanieczyszczenia, najbardziej szkodliwe z nich to rakotwórczy benzo(a)piren i pyły zawieszone, które mogą składać się z różnych związków chemicznych w tym metali ciężkich.

Zanieczyszczenia powietrza wywierają negatywny wpływ nie tylko na układ oddechowy, ale i na funkcjonowanie całego organizmu. Niewielkie cząsteczki pyłu zawieszonego są w stanie przeniknąć do układu krwionośnego, a stąd do wszystkich narządów powodując stany zapalne i różnorodne zmiany degradacyjne. Wieloletnia podwyższona ekspozycja na zanieczyszczenia pyłowe nasila i przyspiesza proces starzenia się układu nerwowego. 

Innym szkodliwym dla organizmów żywych związkiem chemicznym jest benzo(a)piren. Wydziela się głównie podczas spalania węgla, drewna i tworzyw sztucznych. Jest jednym z najbardziej toksycznych składników smogu, silnie rakotwórczy.

Zanieczyszczenia powietrza wpływają na całą populację, jednak problem jest szczególnie istotny dla osób wrażliwych, o obniżonej odporności, starszych, dzieci czy kobiet w ciąży. Badania dowodzą, że smog działa na zdrowie dziecka już w okresie prenatalnym, wywołując negatywny wpływ na rozwój płodu. 

Wpływ smogu na człowieka

Jakość powietrza jest jednym z czynników wpływających na zdrowie i co za tym idzie, długość życia człowieka. Z mapy Air Quality Life Index (AQLI) stworzonej przez naukowców z Chicago wynika, że zanieczyszczenie powietrza w Polsce jest o tyle istotne, że mieszkańcy żyją średnio 1 rok króce, a w zależności od regionu nawet 1,5 roku, niż mogliby, gdyby żyli w czystszym miejscu. 

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce a długość życia

Jak zapobiegać powstawaniu zanieczyszczeń powietrza?

Oto kilka metod by ograniczyć swój wpływ na zanieczyszczenie powietrza:

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce to ze względu na rosnącą świadomość zagrożeń jakie za sobą niesie, coraz częściej poruszany temat. Oprócz rozwiązań systemowych, powinniśmy sami zadbać o zdrowie swojej rodziny i otoczenie. 

Nie masz jeszcze fotowoltaiki? Zamów spotkanie z doradcą energetycznym

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego darmowego newslettera i bądź na bieżąco z nowościami.