Zbyt wysokie napięcie: dlaczego instalacja wyłącza się w słoneczne dni?