Kariera Blog Relacje inwestorskie
PL

Blog

Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci – jak wygląda procedura

25 stycznia 2019

Procedurę przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej reguluje ustawa Prawo energetyczne. W przypadku elektrowni słonecznej od Columbus Energy nie musisz martwić się o podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci publicznej – wszystko zrobimy za Ciebie. Warto jednak wiedzieć jak wygląda cały proces w przypadku prosumenta czyli wytwórcy energii z mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Regulacja prawna w przypadku podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci

Podmiotem starającym się o przyłączenie mikroinstalacji, może być:

Ustawa Prawo energetyczne uwzględnia dwa tryby w przypadku przyłączenia mikroinstalacji do sieci:

Procedura podłączenia mikroinstalacji do sieci

Zgłoszenie należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowanym terminem przyłączenia mikroinstalacji. W dokumentacji powinny  się znaleźć:

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci powinien dodatkowo zawierać:

Zgłaszający instalację otrzymuje od dystrybutora pisemne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia/wniosku oraz informacje o terminie przyłączenia mikroinstalacji. Termin jest zależny od możliwości dostosowania sieci do wprowadzania energii elektrycznej. Następnym etapem jest zatwierdzenie zgodności realizacji z dokumentacją i podpisanie umowy która reguluje dystrybucję i sprzedaż prądu. Po zawarciu umowy dystrybutor bezpłatnie wymienia licznik na dwukierunkowy – mierzący energię pobraną z sieci jak i energię oddaną do niej.

Instalator, a podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci

W przypadku ubiegania się o podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci, mikroinstalacja musi być wykonana przez uprawnionego instalatora, który posiada kwalifikacje pozwalające na montaż systemu fotowoltaicznego. Dzięki poprawnemu montażowi  instalacja może spełnić wymogi dotyczące bezpieczeństwa pracy instalacji zarówno w budynku jak i sieci elektroenergetycznej. Dodatkowo instalacja musi być zgodna z wymogami technicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w ustawie Prawo energetyczne. Instalator musi posiadać certyfikat potwierdzający jego kompetencje w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii. Osoba wykonująca prace przy instalacjach powinna mieć także świadectwo kwalifikacyjne w zakresie G1-E/D (uprawnienia elektryczne) lub uprawnienia budowlane (jeśli są wymagane) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego darmowego newslettera i bądź na bieżąco z nowościami.