Kariera Blog Relacje inwestorskie
PL

Blog

Jesteś na:

Prosument w ustawie o OZE


Prosument w kontekście OZE to osoba, która zarówno produkuje jak i konsumuje energię elektryczną. W ostatnim czasie sporo się mówi o rozwoju energetyki prosumenckiej. Rząd wspiera rozwój energetyki odnawialnej podejmując szereg inicjatyw jak np. nowelizacja ustawy OZE, wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej czy programu „Mój Prąd”, którego głównym  celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych w naszym kraju. 

Prosument w rozumieniu ustawy OZE

W myśl ustawy o odnawialnych źródłach energii przez prosumenta rozumie się podmiot, który:

Kto może być prosumentem?

Nowelizacja ustawy o OZE, która została wprowadzona pod koniec września 2019 roku wprowadziła kluczową zmianę. Według nowej definicji prosumenta energii odnawialnej, mogą nimi zostać również przedsiębiorcy, dla których wytwarzanie energii nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej. Dzięki czemu przedsiębiorcy eksploatujący własne mikroinstalacje mogą rozliczać nadwyżki nieskonsumowanej energii w systemie opustów.

Prosumentem mogą zostać:

Przedsiębiorcy, którzy dotychczas odsprzedawali wyprodukowaną energię, by stać się postumentem powinni rozwiązać umowę sprzedaży nadwyżek energii i zawrzeć umowę kompleksową.

W jaki sposób prosument może wytwarzać energię elektryczną na swoje potrzeby? Pierwszym źródłem czystej i darmowej energii może być słońce.  Prosumentem może być także osoba wytwarzająca energię z wiatru, biomasy czy biogazu.

Prosument – rozliczene energii

Prosumenci energi odnawialnej mogą zużyć całą wyprodukowaną energię co jest najkorzystniejszą opcją lub wprowadzić ją do sieci gdzie jest magazynowana i otrzymać opust.

W przypadku mikroinstalacji:

Prosument i tzw. pakiet prosumencki

Pakiet prosumencki oprócz rozszerzenia definicji o przedsiębiorców obejmuje także:

Prosument – jakie ma korzyści?

Prosument korzyści

Prosument, który posiada na dachu instalację fotowoltaiczną produkuje prąd z odnawialnych źródeł energii jak promieniowanie słoneczne, wiatr lub biomasa. To darmowa i przyjazna środowisku energia elektryczna, która pozwala znacząco obniżyć rachunki za energię, a także szkodliwy wpływ na otoczenie. Najważniejsze korzyści bycia prosumentem to:

 

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego darmowego newslettera i bądź na bieżąco z nowościami.