Kariera Blog Relacje inwestorskie
PL

Blog

Jesteś na:

Prosument w ustawie o OZE i programach rządowych

18 lutego 2019

W ostatnim czasie sporo się mówi o rozwoju energetyki prosumenckiej, zwłaszcza po doniesieniach rządu, który podtrzymuje, że będzie to priorytet w działaniach w sektorze OZE. Słysząc słowo “prosument” nasuwają się dwa skojarzenia. Pierwszym z nich jest definicja prosumenta określona przez ustawę o OZE. Drugim, program dotacji o nazwie “Prosument”, który z jednej strony cieszył się dużym zainteresowanie, z drugiej strony był postrzegany negatywnie ze względu na kontrowersje z nim związane.

Prosument w rozumieniu ustawy

Najprościej można wyjaśnić, że prosumentem jest konsument wytwarzający energię w mikroinstalacjach OZE. Jednak już od samego początku definicja prosumenta została uszczegółowiona. Prosument musi spełniać pewne podstawowe warunki. Po pierwsze, energia wytworzona przez prosumenta musi pochodzić z odnawialnych źródeł. Po drugie, prosument może zużywać wyprodukowaną energię wyłącznie na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą. W jaki sposób prosument może wytwarzać energię elektryczną na swoje potrzeby? Pierwszym źródłem czystej i darmowej energii może być słońce. Prosument dzięki instalacji fotowoltaicznej dba o środowisko i oszczędza na prądzie.  Prosumentem może być także osoba wytwarzająca energię z wiatru, biomasy czy biogazu.

Dotacje od rządu – Program “Prosument” i Energia Plus

Choć program Prosument I i Prosument II miały przyczynić się do wzrostu liczby instalacji fotowoltaicznych w Polsce i innych OZE, trudno stwierdzić czy faktycznie wzrost liczby instalacji związany jest z programem. Wokół Prosumenta było wiele kontrowersji. W styczniu informowaliśmy o programie prosumenckim Energia Plus. Na początku lutego premier powołał międzyresortowy zespół ds. energii prosumenckiej, którego szefem została Minister Przedsiębiorczości i Technologii. Do końca lutego minister Jadwiga Emilewicz ma przedstawić plan finansowania nowego programu dla prosumentów.  Pierwsze rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz bankami komercyjnymi już się odbyły. Ilu będzie prosumentów dzięki nowemu programowi? Zakładano, że już w 2019 roku może pojawić się 50 tys. instalacji fotowoltaicznych na dachach polskich domów.  

Prosument – jakie ma korzyści?

Prosument, który posiada na dachu instalację fotowoltaiczną produkuje prąd ze słońca. To darmowa energia elektryczna. Ta instalacja składa się z paneli fotowoltaicznych oraz inwertera, zwanego również falownikiem. Wyprodukowaną dzięki fotowoltaice, darmową energię elektryczną prosument może wykorzystać w ciągu dnia, kiedy jest jasno. Niewykorzystana na własne, bieżące potrzeby energia zostanie oddana do sieci. Gdy prosument będzie miał potrzebę, może ją odzyskać w 80%. Taki system nazywamy net-meteringiem.

Prosumentem może zostać również właściciel elektrowni wiatrowej. Energia ta powstaje w wyniku przemieszczania się mas powietrza. Generowanie energii wiatrowej jest możliwe dzięki konstrukcji składającej się z turbiny, generatora i wirnika. Zgodnie z ustawą małe elektrownie wiatrowe w Polsce mają moc nie większą niż 50 kW, a promień ich pracującego wirnika nie przekracza 200 m2. Prosument posiadający elektrownię wiatrową o mocy niższej bądź równej 40 kW może liczyć na pewne korzyści.

W Polsce średnia prędkość wiatru waha się między 2,8 m/s latem i 3,8 m/s w porze zimowej – takie warunki nie do końca sprzyjają funkcjonowaniu większych elektrowni wiatrowych. Lepszym rozwiązaniem jest inwestycja w turbinę wiatrową połączoną z fotowoltaiką. Dzięki takiemu rozwiązaniu można pokryć zapotrzebowanie energetyczne zarówno w wietrzne, pochmurne dni, jak również w te słoneczne, bezwietrzne.

Kolejne instalacje prosumenckie to takie, w których spalana jest biomasa czyli produkty ulegające biodegradacji, w tym substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Podsumowując, prosument oszczędza i dba o środowisko naturalne. Co więcej, właściciel mikroinstalacji fotowoltaicznej liczyć może na uproszczoną procedurę montażu, nie potrzebuje specjalnych zezwoleń. Co więcej, od stycznia 2019 roku osoby fizyczne od podstawy podatku dochodowego mogą odliczyć wydatki związane  m.in. z zakupem ogniw fotowoltaicznych wraz z osprzętem oraz ich montaż.

Oceń ten artykuł.
Proszę czekać... Energia ze słońca przelicza głosy.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego darmowego newslettera i bądź na bieżąco z nowościami.