Columbus Energy S.A. złożyła prospekt emisyjny do KNF-u