Columbus Energy S.A . zwiększa przychody i umacnia pozycję rynkową