Okres zwrotu kosztów za instalację fotowoltaiczną w firmie. Jak go skrócić?